Kodas 90545
Gamintojas KRKA

RYCARFA 50mg/ml 20ml (KRKA)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

Rycarfa 50 mg/ml injekcinis tirpalas šunims ir katėms

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovėnija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Rycarfa 50 mg/ml injekcinis tirpalas šunims ir katėms Karprofenas

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS Viename ml yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

karprofeno                              50 mg;

 

pagalbinės medžiagos:

benzilo alkoholio                    10 mg.

 

Skaidrus šviesiai geltonos spalvos tirpalas.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims pooperaciniam skausmui ir uždegimui slopinti po ortopedinių bei minkštųjų audinių (įskaitant intraokulinius) operacijų.

Katėms pooperaciniam skausmui slopinti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti širdies, kepenų ar inkstų ligomis sergantiems gyvūnams. Negalima naudoti, jei yra virškinimo trakto sutrikimų, kai yra virškinimo trakto išopėjimo ar kraujavimo iš virškinimo trakto tikimybė. Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui karprofenui, bet kuriam kitam NVNU ar bet kuriai pagalbinių medžiagų. Karprofenas, kaip ir kitokie NVNU, retai gali sukelti nepalankias inkstų ar idiosinkrazinių kepenų reakcijas.

 

Negalima švirkšti į raumenis.

Negalima naudoti po operacijų, kurių metu gyvūnas neteko daug kraujo.

Negalima pakartotinai naudoti katėms.

Negalima naudoti jaunesniems kaip 5 mėnesių amžiaus kačiukams.

Negalima naudoti jaunesniems kaip 10 savaičių amžiaus šuniukams.

 

6.  NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Tipinės su NVNU naudojimu susijusios nepalankios reakcijos yra vėmimas, suminkštėjusios išmatos ar viduriavimas, nematomas kraujas išmatose, apetito sumažėjimas ir letargija. Šios nepalankios reakcijos dažniausiai pasireiškia pirmąją gydymo savaitę, daugeliu atvejų būna laikinos ir išnyksta baigus gydymą. Labai retai jos gali būti sunkios ar gyvūnas gali gaišti.

 

Pasireiškus nepalankioms reakcijoms, būtina nutraukti vaisto naudojimą ir kreiptis patarimo į veterinarijos gydytoją.

 

Kaip ir kitų NVNU naudojimo atvejais, retai galimos nepalankios inkstų ar idiosinkrazinės kepenų reakcijos. Vaisto sušvirkštus po oda, retkarčiais galimos injekcijos vietos reakcijos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Šunys ir katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Šunims : į veną ar po oda rekomenduojama švirkšti 4,0 mg/kg kūno svorio karprofeno (1 ml vaisto 12,5 kg kūno svorio) dozę. Vaistą geriausia naudoti prieš operaciją premedikavimo ar anestezijos sukėlimo metu.

 

Katėms: po oda ar į veną rekomenduojama švirkšti 4,0 mg/kg kūno svorio karprofeno (0,24 ml vaisto 3,0 kg kūno svorio) dozę. Vaistą geriausia naudoti prieš operaciją anestezijos sukėlimo metu. Dėl ilgesnio pusinės eliminacijos kačių organizmo laiko ir mažesnio terapinio indekso būtina imtis ypatingų atsargumo priemonių, kad nebūtų viršyta rekomenduojama dozė, be to, negalima švirkšti pakartotinės dozės. Tam, kad būtų atmatuota tiksli dozė katėms, rekomenduojama naudoti graduotą 1 ml švirkštą.

 

Klinikinių tyrimų metu gauti duomenys rodo, kad šunims ir katėms per pirmąsias 24 perioperacinio laikotarpio valandas reikia švirkšti tik vieną dozę. Jei šiuo laikotarpiu reikalinga papildoma analgezija, šunims (bet ne katėms) galima sušvirkšti dar pusę (2 mg/kg kūno svorio) karprofeno dozės.

 

Norint prailginti pooperacinio skausmo ir uždegimo malšinimą, šunims parenterinį gydymą injekciniu karprofenu galima tęsti karprofeno tabletėmis, ne ilgiau kaip 5 dienas skiriant 4 mg/kg kūno svorio paros dozę.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Vaisto negalima švirkšti į raumenis.

Vaisto švirkštimui būtina naudoti 21 dydžio adatą.

Kamštelį galima pradurti ne daugiau kaip 20 kartų. Jei praduriama daugiau kaip 20 kartų, reikia naudoti specialią (angl. draw-off) adatą.

 

10. IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).

Negalima užšaldyti.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ir kartoninės dėžutės po „Tinka iki“. Tinkamumo data sutampa su paskutine nurodyto mėnesio diena.

 

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos.

 

Pradūrus buteliuko kamštelį, negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Negalima viršyti rekomenduojamos dozės ar gydymo trukmės, ypač katėms.

Dėl ilgesnio pusinės eliminacijos kačių organizmo laiko ir mažesnio terapinio indekso būtina imtis ypatingų atsargumo priemonių, kad nebūtų viršyta rekomenduojama dozė. Norint atmatuoti tikslią dozę katėms, rekomenduojama naudoti graduotą 1 ml švirkštą.

Skiriant vaistą senyviems šunims ir katėms, gali kilti papildomas pavojus. Jei tokio skyrimo negalima išvengti, gali prireikti naudoti mažesnę dozę ir gyvūną atidžiai kliniškai stebėti.

Reikia vengti naudoti gyvūnams, kuriems yra dehidracija, hipovolemija ar hipotenzija, nes yra padidėjusio toksinio poveikio inkstams rizika.

NVNU gali slopinti fagocitozę, todėl uždegimu pasireiškiančių būklių, susijusių su bakterine infekcija, metu turi būti pradėtas tinkamas antimikrobinis gydymas.

Vengti atsitiktinio vaisto įsišvirkštimo.

 

Nustatyta, kad karprofenas, kaip ir kiti NVNU, padidina laboratorinių gyvūnų jautrumą šviesai. Vengti vaisto sąlyčio su oda. Vaisto patekus ant odos, tą vietą nedelsiant nuplauti.

Laboratoriniais tyrimais su gyvūnais (žiurkėmis ir triušiais) nustatytas fetotoksinis karprofeno poveikis vaistą naudojant artimomis terapinei dozėmis.

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingoms patelėms ir laktacijos metu nenustatytas. Negalima naudoti vaikingoms kalėms ir katėms bei laktacijos metu.

Negalima vienu metu ar 24 val. po šio vaisto naudojimo naudoti kitų NVNU ir gliukokortikoidų. Didelė karprofeno dozės dalis jungiasi prie plazmos baltymų ir gali konkuruoti su kitais gerai su baltymais besijungiančiais vaistais, todėl gali pasireikšti toksinis poveikis.

Karprofeno negalima naudoti kartu su vaistais, galinčiais sukelti nefrotoksinį poveikį.

Perdozavus karprofeno, specifinio priešnuodžio nėra, tačiau turi būti skiriamas bendrasis palaikomasis gydymas, kaip ir klinikinio kitų NVNU perdozavimo atvejais.

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.


14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-10-07

 

15. KITA INFORMACIJA

 

1 buteliukas, kuriame yra 20 ml injekcinio tirpalo, užkimštas guminiu kamšteliu ir apgaubtas aliumininiu gaubteliu, dėžutėje