Kodas 102799
Gamintojas Merck Sharp & Dohme B.V.

MASTIJET FORTE 8g. N20 (MSD)

Veterinarijos tikslams. Karvėms laktacijos metu, sergančioms klinikiniu ir subklinikiniu mastitu, kurio sukėlėjai jautrūs tetraciklinui, neomicinui ir bacitracinui, gydyti.

Veterinarinio vaisto pavadinimas

Mastijet Forte, intramaminė suspensija karvėms laktacijos metu

2. Sudėtis 1 švirkšte (8 g) yra: Veikliosios medžiagos: Tetraciklino hidrochloridas (atitinka 185 mg tetraciklino) 200 mg, Neomicinas (atitinka 368 mg neomicino sulfato) 250 mg, Bacitracinas 2 000 TV, Prednizolonas 10 mg;

3. Paskirties gyvūnų rūšys Karvės laktacijos metu.

4. Naudojimo indikacijos Karvėms laktacijos metu, sergančioms klinikiniu ir subklinikiniu mastitu, kurio sukėlėjai (S. aureus, Streptococcus spp., E. coli, Klebsiella spp., A. pyogenes) jautrūs tetraciklinui, neomicinui ir bacitracinui, gydyti.

5. Kontraindikacijos Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui tetraciklinui, neomicinui ar bacitracinui. Valomųjų servetėlių negalima naudoti speniams, jeigu yra matomų, neužgijusių žaizdų.

6. Specialieji įspėjimai Specialieji įspėjimai Nėra. Specialiosios atsargumo priemonės, siekiant užtikrinti saugų naudojimą paskirties rūšių gyvūnams Netinkamas vaisto naudojimas gali padidinti bakterijų, atsparių tetraciklinui, bacitracinui ar neomicinui, paplitimą. Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas tetraciklinui, neomicinui ar bacitracinui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu. Jeigu po sąlyčio su vaistu pasireiškia tokie simptomai, kaip odos išbėrimas, būtina kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti gydytojui šį įspėjimą. Veido, lūpų ar akių tynis arba pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant. Vaikingumas ir laktacija Galima naudoti veršingoms karvėms ir laktacijos metu. Laboratoriniais tyrimais nenustatytas fetotoksinis ir (ar) teratogeninis poveikis. 13 Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Nežinoma. Perdozavimas Netaikytina. Specialūs naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos: Netaikytinos.

7. Nepageidaujamos reakcijos Karvės laktacijos metu: Labai reta (<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus) Padidėjusio jautrumo reakcija Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokias nepageidaujamas reakcijas taip pat galite pranešti registruotojui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą: {nacionalinės sistemos duomenys}.

 8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai Švirkšti į tešmenį. Į kiekvieną pažeistą ketvirtį per spenio kanalą reikia švirkšti vienkartinio švirkšto turinį, ne daugiau kaip 4 kartus kas 12 val.

 9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo Prieš sušvirkščiant, tešmenį reikia visiškai išmelžti. Spenį ir jo angą būtina kruopščiai nuvalyti ir dezinfekuoti vaisto pakuotėje esančia valomąja servetėle (A). Reikia imtis atsargumo priemonių, kad nebūtų užterštas švirkšto antgalis. Reikia nulaužti dangtelio viršutinę dalį ir švelniai įkišti maždaug 5 mm (B) arba nuimti visą dangtelį ir švelniai įkišti antgalį per visą jo ilgį į spenio kanalą (C). Reikia sušvirkšti visą švirkšto turinį į ketvirtį.

10. Išlauka Skerdienai ir subproduktams – 14 parų. Pienui – 96 val. (8 melžimai). 14

11. Specialieji laikymo nurodymai Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai. Laikyti šaldytuve (2–8 C). Tinkamumo laikas, atidarius paketėlį, – sunaudoti per 48 val.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką. Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai LT/2/96/0386/001 Pirminės pakuotės medžiagos yra iš polietileno. Dėžutė, kurioje yra 1 paketėlis su 20 švirkštų ir 20 valomųjų servetėlių.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data 2023-05-09 Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Kontaktiniai duomenys Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nyderlandai Kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas: Intervet International B.V. Tel: + 37052196111