Kodas 20684
Gamintojas Norbrook

CALCIJECT 40CM 400ml (Norbrook)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

CALCIJECT 40 CM, injekcinis tirpalas

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

Norbrook Laboratories Ltd.,

Station Works, Newry,

Co. Down, BT35 6JP,

Jungtinė Karalystė.

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CALCIJECT 40 CM, injekcinis tirpalas.

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

kalcio borogliukonato, atitinkančio 29,75 mg kalcio, 400 mg, magnio hipofosfito heksahidrato, atitinkančio 4,62 mg magnio, 50 mg boro rūgšties 68,4 mg;

pagalbinių medžiagų: iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJOS

Galvijams gydyti, sergant hipokalcemija, kai reikia padidinti ir magnio kiekį kraujyje.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Sušvirkštus po oda, laikinai vietiškai gali patinti audiniai.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Galvijai. 8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Galvijui, laikantis aseptikos reikalavimų, lėtai į veną ar po oda reikia švirkšti 200–400 ml.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą būtina pašildyti iki kūno temperatūros. Tirpalą į veną būtina švirkšti lėtai, kad nepasireikštų neuromuskuliniai sutrikimai ir širdies nepakankamumas. Sušvirkštus po oda, injekcijos vietą rekomenduotina švelniai pamasažuoti.

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo šviesos.

Tirpale nėra konservuojančių medžiagų, todėl atkimšus reikia sunaudoti iš karto.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2008-02-29

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

Farmakoterapinė grupė: mineralinių medžiagų deriniai.

ATCvet kodas: QA12CX99.

Kalcio borogliukonatas ir magnio hipofosfitas yra tirpios kalcio bei magnio druskos, kurios dažnai naudojamos skysčių terapijoje, esant medžiagų apykaitos sutrikimams. Sušvirkšto į veną ar po oda tirpalo veikliosios medžiagos organizme greitai atstato kalcio, magnio ir fosforo kiekį kraujo plazmoje. Tai efektyvu, gydant gyvūnus, sergančius hipokalcemija ir trūkstant magnio bei fosforo.