Kodas 74751
Gamintojas Bioveta a.s.

BIOCAN R N1 (Bioveta)

Šunims, katėms, kailiniams žvėreliams, galvijams, arkliams, avims, ožkoms, kiaulėms aktyviai imunizuoti nuo pasiutligės.

INFORMACINIS LAPELIS

BIOCAN R, injekcinė suspensija

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Bioveta, a.s.,

Komenského 212,

68323 Ivanovice na Hané,

Čekijos Respublika

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

BIOCAN R, injekcinė suspensija

 

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

 

veikliosios medžiagos:

inaktyvinto SAD Vnukovo-32 padermės pasiutligės viruso ne mažiau kaip 2 TV,

 

adjuvanto:

aliuminio hidroksido                                     2 mg;

 

pagalbinės medžiagos:

tiomersalio                                                  0,1 mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims, katėms, kailiniams žvėreliams, galvijams, arkliams, avims, ožkoms, kiaulėms aktyviai imunizuoti nuo pasiutligės.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima vakcinuoti karščiuojančių gyvūnų.

 

Negalima naudoti nevakcinuotiems gyvūnams, sužeistiems ar turėjusiems kontaktą su sergančiais pasiutlige gyvūnais. Gyvūnus, kurie sukandžiojo arba sužeidė žmogų, galima vakcinuoti tik pasibaigus stebėjimo periodui.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Injekcijos vietoje gali pasireikšti vietinė reakcija – žirnio dydžio sukietėjimas, kuris išnyksta per 3 sav.

Labai retai gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Šunys, katės, kailiniai žvėreliai, galvijai, arkliai, avys, ožkos, kiaulės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Nepriklausomai nuo gyvūno amžiaus, svorio ar veislės, bet ne anksčiau kaip nuo 12 sav. amžiaus reikia švirkšti 1 ml vakcinos. Švirkšti po oda (geriausiai peties srityje už mentės) arba į raumenis (geriausiai į užpakalinės kojos raumenis).

 

Gyvūnus galima vakcinuoti nuo 3 mėn. amžiaus. Imunitetas susidaro per 14 dienų po imunizacijos. Gyvūnus, vakcinuotus anksčiau nei 3 mėn. amžiaus, reikia vakcinuoti pakartotinai, kai jiems sukaks 3 mėn. (tarp vakcinacijų turi praeiti ne mažiau kaip 14 d.). Gyvūnus, pirmą kartą vakcinuotus 3– 12 mėn. amžiaus, pakartotinai vakcinuoti reikia praėjus 1 metams po pirmojo vakcinavimo. Pakartotinai vakcinavus praėjus 1 metams po pirmojo vakcinavimo, vakcina saugo gyvūnus nuo pasiutligės ne trumpiau kaip 2 metus.

 

Rekomenduojama vakcinacijos Biocan vakcinomis schema

 

 

Epidemiologinė situacija

Gyvūno amžius

 

 

 

Nėra

Esant parvovirozės

Esant maro

 

 

pavojui

pavojui

 

 

5–6 sav.

 

Puppy (P) + C

Puppy (DP, DHPPi) + C

7–8 sav.

 

Puppy (P) + C

Puppy (DP, DHPPi) + C

8–10 sav.

DHPPi + L

DHPPi + L

DHPPi + L

12–16 sav.

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

Kasmet revakcinuoti

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

Pastaba

 

Vakcinų pavadinimai skliausteliuose reiškia galimybę vakcinuoti kita nei Biocan Puppy vakcina. Vakcinų pavadinimai +C, +L, +LR reiškia galimybę tuo pat metu vakcinuoti kitomis Biocan vakcinomis (pvz., DHPPi, DHP, DP, DH, P, Puppy).

 

Papildomai galima vakcinuoti ir kitomis vakcinomis: Biocan M – šunims ir katėms nuo Microsporum canis nuo 12 sav. amžiaus.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Priešnaudojant suplakti.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8).

 

Negalima sušaldyti.

 

Saugoti nuo šviesos.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Vakcinuoti galima tik sveikus ir gerai įmitusius gyvūnus.

 

Rekomenduojama likus 10 d. iki numatomo vakcinavimo skirti antiparazitinių vaistų.

 

Savaitę po vakcinacijos nerekomenduojama gyvūnų treniruoti ar kitaip jiems kelti įtampą.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-02-03

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.