Kodas 100848
Gamintojas Zoetis

APOQUEL 5.4mg Chewable N100 (Zoetis)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Apoquel 5,4 mg, kramtomosios tabletės šunims  

1.             REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO

GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą

 

Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIJA

 

 

2.              VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Apoquel 5,4 mg, kramtomosios tabletės šunims  

oklacitinibas

 

 

3.              VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Kiekvienoje kramtomojoje tabletėje yra  5,4 mg oklacitinibo (oklacitinibo maleato).

 

Nuo šviesiai iki tamsiai rudos spalvos, margos, penkiakampės formos tabletės užapvalintais kraštais su įranta iš abiejų pusių. Ant tablečių įspaustas atitinkamą stiprumą rodantis užrašas („S S“ – 3,6 mg, „M M“ – 5,4 mg ir „L L“ – 16 mg).

 

Tabletes galima padalyti į dvi lygias dalis.

 

 

4.              INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims gydyti esant niežuliui, susijusiam su alerginiu dermatitu.

Šunims gydyti esant atopinio dermatito klinikiniams požymiams.

 

 

5.              KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti jaunesniems nei 12 mėn. amžiaus ar sveriantiems mažiau kaip 3 kg šunims. Negalima naudoti šunims, kuriems nustatytas imuninės sistemos nepakankamumas, pvz., hiperadrenokorticizmas, arba progresuojantys piktybiniai navikai, kadangi veikliosios medžiagos naudojimas tokiais atvejais neįvertintas.


6.                   NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Dažnos nepalankios reakcijos, pastebimos iki 16-tos lauko tyrimo dienos, išvardintos toliau pateiktoje lentelėje:

 

 

Nepalankios reakcijos, pastebimos iki

16-tos atopinio dermatito tyrimo dienos

Nepalankios reakcijos, pastebimos iki 7-tos niežulio tyrimo dienos

 

Apoquel

(n = 152)

Placebas (n = 147)

Apoquel

(n = 216)

Placebas (n = 220)

Viduriavimas

4,6 %

3,4 %

2,3 %

0,9 %

Vėmimas

3,9 %

4,1 %

2,3 %

1,8%

Anoreksija

2,6 %

0 %

1,4 %

0 %

Nauji odos ar poodiniai gumbai

2,6 %

2,7 %

1,0 %

0 %

Letargija

2,0 %

1,4 %

1,8 %

1,4 %

Troškulys

0,7 %

1,4 %

1,4 %

0 %

 

Po 16-tos dienos buvo pastebėtos šios nepalankios reakcijos:

-                 labai dažnai buvo pastebėta pioderma ir nespecifiniai odos gumbai;

-                dažnai buvo pastebėtas otitas, vėmimas, viduriavimas, histiocitoma, cistitas, mielių sukeltos odos infekcijos, pododermatitas, lipoma, troškulys, limfadenopatija, pykinimas, padidėjęs apetitas ir agresija.

 

Iš su gydymu susijusių klinikinės patologijos rodiklių pakitimų buvo tik bendro cholesterolio kiekio serume padidėjimas ir mažesnis vidutinis leukocitų skaičius, tačiau visi vidurkiai neviršijo laboratorinių tyrimų standartinių ribų. Nustatytas bendro leukocitų skaičiaus sumažėjimas oklacitinibu gydytiems šunims nebuvo progresuojantis ir paveikė visų baltųjų kraujo kūnelių (neutrofilų, eozinofilų ir monocitų) skaičius, išskyrus limfocitus. Nei vienas iš šių klinikinių patologinių pakitimų nebuvo kliniškai reikšmingas.

 

Kai kuriems šunims laboratorinių tyrimų metu pastebėtas papilomų išsivystymas. Labai retai spontaniniuose pranešimuose buvo pranešta apie anemiją ir limfomą.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-  labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 10 gydytų gyvūnų),

-  dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 100 gydytų gyvūnų),

-  nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 1 000 gydytų gyvūnų),

-  reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 10 000 gydytų gyvūnų),

-  labai reta (mažiau nei 1 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.              PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys.


 

8.              DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Sušerti.


Dozės ir gydymo schema:

 

Rekomenduojama pradinė šuniui skirtina Apoquel tablečių dozė yra tokia, kad jis gautų nuo 0,4 iki 0,6 mg oklacitinibo/kg kūno svorio, duodant du kartus per dieną, iki 14 dienų.

 

Palaikomajam gydymui (po pirmų 14 dienų gydymo) tokia pati dozė (nuo 0,4 iki 0,6 mg oklacitinibo/kg kūno svorio) turėtų būti duodama tik vieną kartą per dieną. Poreikis naudoti ilgalaikiam palaikomajam gydymui turi būti pagrįstas atsakingo veterinarijos gydytojo individualaus naudos ir rizikos santykio vertinimu.

 

Apoquel tabletės yra kramtomos, skanios ir lengvai suėdamos daugumos šunų. Šias tabletes galima sušerti su ar be ėdesio.

Toliau pateikta dozavimo lentelė rodo reikiamą tablečių skaičių, kurio reikia norint pasiekti rekomenduojamą dozę. Tabletes galima perlaužti ties įranta.

 

Šuns kūno svoris (kg)

Skirtinų tablečių stiprumas ir skaičius

Apoquel 3,6 mg tabletės

Apoquel 5,4 mg tabletės

Apoquel 16 mg tabletės

3,0–4,4

½

 

 

4,5–5,9

 

½

 

6,0–8,9

1

 

 

9,0–13,4

 

1

 

13,5–19,9

 

 

½

20,0–26,9

 

2

 

27,0–39,9

 

 

1

40,0–54,9

 

 

55,0–80,0

 

 

2

 

 

9.              NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Skyrus šunis reikia atidžiai stebėti, norint užtikrinti, kad kiekviena tabletė būtų praryta.

 

 

10.          IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

 

11.          SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Likusios tabletės dalys turi būti laikomos lizdinėse plokštelėse ir sunaudojamos kito gydymo metu. Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant lizdinės plokštelės po „EXP“.

 

 

12.          SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Oklacitinibas moduliuoja imuninę sistemą ir gali padidinti imlumą infekcijoms bei pabloginti būklę esant navikinei ligai. Dėl to šunis, gaunančius Apoquel tablečių, reikia stebėti dėl galimo infekcijų ir navikų išsivystymo.


Oklacinibu gydant nuo niežulio, susijusio su alerginiu dermatitu, būtina išsiaiškinti ir gydyti visas jo priežastis (pvz., blusų sukeltą alerginį dermatitą, kontaktinį dermatitą, padidėjusį jautrumą maistui). Be to, alerginio ir atopinio dermatito atvejais rekomenduojama išsiaiškinti ir pašalinti komplikuojančius veiksnius, tokius kaip bakterijų, mikroskopinių grybų ar parazitų sukeltos infekcijos arba užsikrėtimas jais (pvz., blusomis ir erkėmis).

Atsižvelgiant į galimą poveikį tam tikriems klinikopatologiniams rodikliams (žr. 6 p.), ilgą laiką gydomiems šunims rekomenduojama periodiškai tikrinti bendrus kraujo ir kraujo serumo biocheminius rodiklius.

 

Tabletės yra pagardintos. Kad išvengti atsitiktinio nurijimo, tabletes laikykite saugioje, gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Po sudavimo nusiplauti rankas.

Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

Prarytas šis vaistas gali pakenkti vaikams. Norint išvengti atsitiktinio prarijimo, tabletę (-es) šuniui reikia sušerti tuoj pat išėmus (-as) iš lizdinės plokštelės.

 

Vaikingumas ir laktacija

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu, taip pat veisiamiems patinams nenustatytas, todėl jo nerekomenduojama naudoti vaikingumo, laktacijos metu arba šunims, kuriuos ketinama veisti.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Lauko tyrimų metu, kuomet oklacitinibas buvo naudojamas kartu su kitais veterinariniais vaistais, tokiais kaip endo- ir ektoparaziticidai, antimikrobiniai vaistai bei vaistai nuo uždegimo, sąveika nenustatyta.

Oklacitinibo poveikis vakcinacijai gyvomis modifikuotomis vakcinomis, šunų parvoviruso (CPV), šunų maro viruso (CDV) ir šunų paragripo viruso (CPI) bei inaktyvinta vakcina nuo pasiutligės (RV) buvo tirtas su 16 sav. amžiaus nevakcinuotais šuniukais. Šuniukams skyrus 1,8 mg/kg kūno svorio oklacitinibo dozę du kartus per dieną 84 dienas, pasiektas pakankamas imuninis (serologinis) atsakas į vakcinavimą CDV ir CPV vakcinomis. Tačiau šio tyrimo duomenys parodė, kad oklacitinibu gydytiems šuniukams serologinis atsakas į vakcinavimą CPI ir RV vakcinomis buvo silpnesnis, palyginti su negydytais kontrolės grupės šuniukais. Šio nustatyto poveikio klinikinė reikšmė gyvūnams, vakcinuotiems gydymo oklacitinibu laikotarpiu (pagal rekomenduojamą dozavimo schemą), yra neaiški.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Sveikiems, vienerių metų amžiaus bigliams oklacitinibo tabletės buvo skiriamos 0,6 mg/kg kūno svorio, 1,8 mg/kg kūno svorio ir 3,0 mg/kg kūno svorio dozėmis du kartus per dieną 6 savaites ir po to dar 20 savaičių, skiriant kartą per dieną, – viso 26 savaites.

Tarp pastebėtų klinikinių požymių, kurie galimai susiję su gydymu oklacitinibu, buvo alopecija (vietinė), papiloma, dermatitas, eritema, įbrėžimai ir šašai, tarpupirščių „cistos“ ir pėdų edema. Tyrimo metu nustatyti dermatitui būdingi pažeidimai buvo daugiausia antriniai dėl tarpupirštinės furunkuliozės išsivystymo vienoje arba keliose pėdose. Didinant dozę, didėjo ir furunkuliozės nustatymo atvejų skaičius bei dažnumas. Visose grupėse pastebėta periferinė limfadenopatija, kurios dažnis augo kartu su didinama doze ir ji dažnai buvo susijusi su tarpupirščių furunkulioze.

Papiloma vertinta kaip susijusi su gydymu, bet nepriklausoma nuo dozės.

 

Nėra specifinio priešnuodžio, todėl pasireiškus perdozavimo požymiams, reikia taikyti simptominį gydymą.


13.          SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

 

14.          INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

 

 

15.          KITA INFORMACIJA

 

Apoquel kramtomosios tabletės yra tiekiamos supakuotos į lizdines plokšteles po 20 arba 100 tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Oklacitinibas yra Janus kinazės (JAK) inhibitorius. Jis gali slopinti įvairių citokinų, priklausomų nuo JAK fermento aktyvumo, funkcijas. Oklacitinibas veikia tuos citokinus, kurie skatina uždegimą arba dalyvauja išsivystant alerginiam atsakui / niežuliui. Vis dėlto oklacitinibas taip pat gali paveikti ir kitus citokinus (pvz., dalyvaujančius apsaugant nuo infekcijų ar hemopoezėje) ir dėl to galimas nepageidaujamas poveikis.