Kodas 89870
Gamintojas Huvepharma

ALBIOTIC 10ml (Huvepharma)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

Albiotic, intramaminis tirpalas karvėms laktacijos metu

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

 

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

BELGIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Norbrook Laboratories Ltd

Station Works

Camlough Road

Newry

 

Co. Down

BT35 6JP

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Albiotic, intramaminis tirpalas karvėms laktacijos metu

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Viename 10 ml švirkšte yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

linkomicino (linkomicino hidrochlorido)

330 mg,

neomicino (neomicino sulfato)

100 mg,

pagalbinių medžiagų:

 

dinatrio edetato

5 mg.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Karvėms, sergančioms mastitu laktacijos metu, gydyti. Vaistas veikia stafilokokus (gaminančius ir negaminančius penicilinazės), tarp jų Staphylococcus aureus, streptokokus, tarp jų Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae bei S. uberis, koliformines bakterijas, pvz., E. coli.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai (karvės laktacijos metu).

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Dozės: į kiekvieną pažeistą tešmens ketvirtį reikia sušvirkšti po 10 ml vaisto (vieno švirkšto turinį). Gydymas kartojamas tuoj po kiekvieno kito melžimo kas 12 val., iš viso į vieną ketvirtį reikia švirkšti tris kartus.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Naudojimas: vaistą į tešmenį švirkšti reikia laikantis aseptikos reikalavimų. Švirkštą galima naudoti tik vieną kartą.

 

Prireikus spenius ar visą tešmenį galima kruopščiai nuplauti šiltu vandeniu su tinkamu dezinfekantu bei kruopščiai nusausinti. Tešmenį rekomenduotina visiškai išmelžti ir spenio galą dezinfekuoti alkoholyje ar kitame tinkamame dezinfekante sumirkyta servetėle. Kiekvieną spenį būtina valyti atskira servetėle. Nuėmus plastikinį švirkšto antgalį, reikia pasirinkti švirkšto galiuko ilgį (kišti visą ar iš dalies) ir jį įkišti į spenio kanalą. Stūmokliu išstūmus visą švirkšto turinį, tešmens ketvirtį reikia pamasažuoti, kad vaistas patektų į pieno cisterną. Naudojus vaistą patartina visus spenius pamirkyti aprobuotame spenių mirkale.

 

10. IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams – 3 paros, pienui – 84 val. (maistui galima naudoti 7-ojo melžimo pieną, išmelžtą 84 val. po paskutiniojo gydymo).

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje. Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Reikia vengti sąlyčio su tirpalu. Naudojus vaistą būtina nedelsiant plauti rankas ir odą, ant kurios vaisto galėjo patekti.

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Vaisto negalima naudoti vienu metu su makrolidais, pvz., eritromicinu, nes linkomicinas ir makrolidai savo veikimo vietoje, 50S ribosomos subvienete, veikia antagonistiškai.

 

Vaistas yra gerai toleruojamas. Atsitiktinai perdozavus, vietinis ar sisteminis nepalankus poveikis gyvūnui mažai tikėtinas, tačiau apie bet kokias nepalankias reakcijas būtina nedelsiant pranešti veterinarijos gydytojui.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.


14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO PATVIRTINIMO DATA

 

2017-08-08

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.