Kodas 79322
Gamintojas Cilag AG International

Xeplion 75mg pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija N1+2 adatos

Vaistinis preparatas. Receptinis. Kompensuojamas.
Veiklioji medžiaga:

XEPLION 75 mg pailginto atpalaidavimo injekcinė suspensija
Paliperidonas


Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį
poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Lapelio turinys
1. Kas yra XEPLION ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant XEPLION
3. Kaip vartoti XEPLION
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti XEPLION
6. Kita informacija
1. KAS YRA XEPLION IR KAM JIS VARTOJAMAS
XEPLION skiriamas palaikomajam šizofrenijos simptomų gydymui suaugusiems pacientams, kurių
būklė stabilizuota paliperidonu ar risperidonu.
Jeigu Jums anksčiau buvo atsakas į gydymą paliperidonu ar risperidonu ir Jums pasireiškia lengvi ar
vidutinio sunkumo simptomai, gydytojas gali pradėti gydymą XEPLION be išankstinio būklės
stabilizavimo paliperidonu ar risperidonu.
Šizofrenija yra liga, kuriai būdingi pozityvieji ir negatyvieji simptomai. Pozityviaisiais simptomais
vadinamas simptomų, kurių normaliu atveju nebūna, perteklius. Pavyzdžiui, šizofrenija sergantis
asmuo gali girdėti nesančius balsus arba matyti nesančius dalykus (tai vadinama haliucinacijomis),
tikėti nerealiais dalykais (tai vadinama kliedesiais) arba jausti neįprastą įtarumą kitų žmonių atžvilgiu.
Negatyviaisiais simptomais vadinamas elgesio arba jausmų, kurie normaliu atveju būna, trūkumas.
Pavyzdžiui, šizofrenija sergantis asmuo gali atrodyti užsisklendęs savyje, nerodyti jokių emocijų arba
jam gali būti sunku aiškiai ir logiškai kalbėti. Šia liga sergantys žmonės taip pat gali jaustis prislėgti,
neramūs, kalti ar įsitempę.
2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT XEPLION
XEPLION vartoti negalima
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) paliperidonui arba bet kuriai pagalbinei XEPLION
medžiagai;
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) kitiems vaistams nuo psichozės, įskaitant risperidoną.
Specialių atsargumo priemonių reikia
XEPLION tyrimų su senyvais demencija sergančiais pacientais nebuvo atlikta. Vis dėlto, senyviems
demencija sergantiems pacientams, kurie yra gydomi kitokiais panašiais vaistais, gali būti padidėjusi
insulto ar mirties rizika (žr. 4 skyrių ,,Galimas šalutinis poveikis“).
XEPLION negalima varoti vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams.
Visiems vaistams yra būdingas šalutinis poveikis, o nuo kai kurio XEPLION šalutinio poveikio gali
pasunkėti kiti sveikatos sutrikimai. Dėl šios priežasties būtinai pasitarkite su gydytoju, jeigu yra toliau
išvardytų būklių, kurios gali pasunkėti gydymo XEPLION metu:
167
- jeigu sergate Parkinsono liga;
- jeigu Jums kada nors buvo diagnozuota būklė, kuriai būdinga aukšta kūno temperatūra ir
raumenų sąstingis (ši būklė dar yra vadinama piktybiniu neurolepsiniu sindromu);
- jeigu Jums kada nors buvo atsiradę nenormalių liežuvio ar veido judesių (tai vadinama vėlyvąja
diskinezija);
- jeigu sergate arba turite polinkį sirgti diabetu;
- jeigu buvo nustatytas krūties vėžys arba smegenyse esančios posmegeninės liaukos navikas;
- jeigu sergate širdies liga arba gydotės nuo širdies ligos vaistais, kurie gali mažinti Jūsų
kraujospūdį;
- jeigu sergate epilepsija;
- jeigu sutrikusi Jūsų inkstų veikla;
- jeigu sutrikusi Jūsų kepenų veikla;
- jeigu yra pailgėjusi ir (arba) skausminga erekcija;
- jeigu Jums sunku kontroliuoti bazinę kūno temperatūrą arba perkaitimą;
- jeigu Jums ar kuriam nors Jūsų kraujo giminaičiui buvo susidarę kraujo krešuliai, nes vaistai
nuo psichozės yra susiję su kraujo krešulių formavimusi.
Jeigu Jums yra bet kuri iš aukščiau nurodytų būklių, pasakykite apie tai savo gydytojui, nes jis gali
norėti koreguoti Jūsų vaisto dozę arba kurį laiką Jus stebėti.
Kadangi XEPLION gali slopinti poreikį vemti, jis gali užmaskuoti normalią organizmo reakciją į
kenksmingų medžiagų pavartojimą arba kitus sveikatos sutrikimus.
Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui.
XEPLION visų pirma veikia galvos smegenyse, todėl dėl jo sąveikos su kitais vaistais (arba
alkoholiu), kurie irgi veikia galvos smegenyse, gali pasunkėti šalutinis poveikis (pvz., mieguistumas)
arba kitoks poveikis galvos smegenims.
Kadangi XEPLION gali sumažinti kraujospūdį, kartu su kraujospūdį mažinančiais vaistais XEPLION
vartoti reikia atsargiai.
XEPLION gali silpninti vaistų nuo Parkinsono ligos ir neramių kojų sindromo (pvz., levodopos)
poveikį.
Vartojant paliperidono palmitatą, elektrokardiograma (EKG) gali atsirasti sutrikimas, rodantis, kad yra
pailgėjęs elektros impulso perdavimo per tam tikrą širdies dalį laikas (tai vadinama QT intervalo
pailgėjimu). Kiti vaistai, kuriems būdingas toks poveikis, yra tam tikri vaistai, kuriais gydomi širdies
ritmo sutrikimai arba infekcija, bei kiti vaistai nuo psichozės. Būtinai pasakykite gydytojui, jeigu
vartojate vaistų tokioms būklėms gydyti.
Jeigu Jums yra polinkis išsivystyti traukuliams, nuo paliperidono palmitato jų atsiradimo tikimybė gali
dar labiau padidėti. Kiti vaistai, kuriems būdingas toks poveikis, yra tam tikri vaistai, kuriais gydoma
depresija arba infekcija, bei kiti vaistai nuo psichozės. Būtinai pasakykite gydytojui, jeigu vartojate
vaistų tokioms būklėms gydyti.
Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Jeigu esate arba manote, kad galite būti nėščia, pasakykite gydytojui. Nėštumo metu XEPLION vartoti
negalima, nebent tai būtų aptarta su Jūsų gydytoju. Naujagimiams, kurių motinos vartojo paliperidoną
paskutiniuoju nėštumo trimestru (paskutiniuosius tris nėštumo mėnesius), gali būti šių toliau išvardytų
simptomų: drebėjimas, raumenų sustingimas ir (arba) silpnumas, mieguistumas, sujaudinimas,
kvėpavimo sutrikimas ir apsunkintas maitinimas. Jeigu Jūsų kūdikiui atsirastų bet kuris iš šių
simptomų, Jums gali reikėti kreiptis į gydytoją.
168
XEPLION gali patekti kūdikiui per motinos pieną ir gali jam pakenkti. Todėl vartojant XEPLION,
žindyti negalima.
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Vartojant XEPLION galite jaustis apsvaigę, labai pavargę ir gali sutrikti rega (žr. 4 skyrių „Galimas
šalutinis poveikis“). Į tai reikia atsižvelgti situacijose, kai turite būti visiškai budrūs (pvz., vairuojant
automobilį arba valdant mechanizmus).
Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines XEPLION medžiagas
Vienoje šio vaisto 75 mg dozėje yra mažiau nei 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.
3. KAIP VARTOTI XEPLION
XEPLION sušvirkšti turi gydytojas arba kitas sveikatos priežiūros darbuotojas gydytojo kabinete arba
klinikoje. Gydytojas Jums pasakys, kada turite atvykti į gydytojo kabinetą arba kliniką injekcijai.
Labai svarbu nepraleisti suplanuotos dozės. Jeigu negalite atvykti nurodytu laiku, būtinai tuojau pat
paskambinkite gydytojui ir kaip galima greičiau suderinkite kitą apsilankymo laiką. XEPLION
švirkščiamas į žastą arba sėdmenis. Pirmąją (150 mg) ir antrąją (100 mg) paliperidono palmitato
injekcijas gausite maždaug su vienos savaitės pertrauka. Po to vaisto (nuo 25 mg iki 150 mg dozės)
Jums bus švirkščiama vieną kartą per mėnesį. Priklausomai nuo Jūsų simptomų, gydytojas gali
padidinti arba sumažinti dozę vienu dydžiu, kai atvyksite suplanuotai mėnesinei injekcijai.
Inkstų ligos
Jeigu sergate lengva inkstų liga, gydytojas gali skirti vartoti mažesnę dozę. Jeigu sergate vidutinio
sunkumo ar sunkia inkstų liga, XEPLION vartoti negalima.
Senyvi pacientai
Jeigu esate senyvas žmogus ir sergate lengva inkstų liga, gydytojas gali skirti vartoti mažesnę dozę.
Kepenų ligos
Jeigu sergate sunkia kepenų liga, XEPLION vartoti reikia atsargiai.
Pavartojus per didelę XEPLION dozę
Vaisto Jums bus skiriama stebint sveikatos priežiūros darbuotojams, todėl yra mažai tikėtina, kad bus
sušvirkšta per didelė dozė.
Pacientams, pavartojusiems per daug paliperidono, gali pasireikšti šie simptomai: mieguistumas arba
sedacija, dažnas širdies plakimas, mažas kraujospūdis, nenormali elektrokardiograma (užrašoma
širdies elektrinė veikla), sulėtėję ar neįprasti veido, kūno, rankų ar kojų judesiai.
Nustojus vartoti XEPLION
Jeigu Jūs nutrauksite injekcijas, vaisto poveikis išnyks. Nenutraukite šio vaisto vartojimo, kol to
nenurodys Jūsų gydytojas, nes kitaip gali atsinaujinti Jūsų ligos simptomai.
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS
XEPLION, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Nedažnais atvejais gali atsirasti sunki alerginė reakcija, kuri pasireiškia karščiavimu, burnos, veido,
lūpų arba liežuvio tinimu, dusuliu, niežuliu, odos išbėrimu ir kartais staigiu kraujospūdžio sumažėjimu
(tokia būklė vadinama anafilaksine reakcija). Jeigu pasireiškė tokia reakcija, nedelsdami kreipkitės
medicininės pagalbos.
169
Senyviems demencija sergantiems ligoniams tos pačios kaip XEPLION grupės vaistai buvo susieti su
sekančiu šalutiniu poveikiu: staigiai atsiradusiu veido, rankų arba kojų silpnumu arba tirpuliu, neaiškia
kalba arba neryškiu matymu. Šie simptomai gali būti susiję su insultu. Jeigu pasireiškė bet koks iš šių
poveikių, net jeigu jis truko trumpai, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos (žr. 2 skyriuje
skyrelį „Specialių atsargumo priemonių reikia“).
Toliau pateikto galimo šalutinio poveikio dažnis apibūdinamas sekančiai:
labai dažnas (pasireiškia dažniau kaip 1 vartotojui iš 10);
dažnas (pasireiškia nuo 1 iki 10 vartotojų iš 100);
nedažnas (pasireiškia nuo 1 iki 10 vartotojų iš 1 000);
retas (pasireiškia nuo 1 iki 10 vartotojų iš 10 000);
labai retas (pasireiškia rečiau kaip 1 vartotojui iš 10 000);
dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).
Labai dažnas šalutinis poveikis
• miego sutrikimai;
• galvos skausmas.
Dažnas šalutinis poveikis gali būti
Vienas iš geriausiai žinomų paliperidono šalutinio poveikių yra tam tikrų judėjimo sutrikimų grupė,
vadinama ekstrapiramidiniais sutrikimais. Jų simptomai gali būti: nenormalūs raumenų judesiai,
nenormalūs burnos, liežuvio arba žandikaulio judesiai, mėšlungiškas žandikaulių sukandimas,
seilėtekis, lėti arba ilgalaikiai raumenų susitraukimai, sustingę raumenys, dėl ko judesiai tampa
mėšlungiški, lėta ir krypuojanti eisena, raumenų spazmai, drebulys (drebėjimas), nenormalūs akių
judesiai, nevalingi raumenų susitraukimai, ilgalaikis sprando raumenų susitraukimas, dėl kurio
neįprastoje padėtyje yra laikoma galva, lėti judesiai arba neramumas. Kartais šiuos šalutinius
poveikius galima gydyti kitais vaistais, nenutraukiant paliperidono vartojimo.
Kitas dažnas šalutinis poveikis gali būti
• injekcijos vietos skausmas arba kitos reakcijos (pvz., injekcijos vietos tinimas). Būtinai
pasakykite gydytojui, jeigu po injekcijų jaučiate skausmą. Gydytojas su Jumis aptars ir užtikrins,
kad galėtumėte toliau vartoti šį vaistą ir patirti kuo mažiau nepatogumų;
• nosies, gerklės arba krūtinės infekcija;
• kūno svorio padidėjimas; didelė cukraus koncentracija kraujyje, didelė trigliceridų (riebalų)
koncentracija kraujyje;
• irzlumas;
• susijaudinimas;
• apsvaigimo, mieguistumo arba sumažėjusio budrumo pojūtis;
• vidinis neramumas;
• dažnas širdies plakimas;
• didelis kraujospūdis;
• pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas ar diskomforto pojūtis pilve, viduriavimas, vidurių
užkietėjimas, dantų skausmas;
• išbėrimas;
• nugaros skausmas, galūnės skausmas;
• silpnumas, nuovargis.
Nedažnas šalutinis poveikis gali būti
• alerginė reakcija;
• kraujo tyrimais nustatyta didelė hormono prolaktino koncentracija kraujyje (kartais tai gali
sukelti simptomus, bet ne visada). Prolaktino koncentracijos padidėjimas gali sukelti šiuos
simptomus
o vyrams: krūtų pabrinkimą, erekcijos patyrimo ir išlaikymo sunkumus arba kitus
lytinės funkcijos sutrikimus;
o moterims: pieno išsiskyrimą iš krūtų, mėnesinių nebuvimą ar kitus mėnesinių ciklo
sutrikimus;
170
• insulino (cukraus koncentraciją kraujyje kontroliuojančio hormono) koncentracijos kraujyje
padidėjimas, apetito padidėjimas arba sumažėjimas, cholesterolio koncentracijos kraujyje
padidėjimas;
• neramumas, košmarai;
• alpimo priepuolis, traukuliai (priepuoliai), kalbos sutrikimai, nuolatinis poreikis judinti kūno
dalis, svaigulys atsistojus;
• neryškus matymas;
• sukimosi pojūtis (galvos svaigimas);
• užrašoma nenormali širdies elektrinė veikla (elektrokardiogramoje arba EKG), retas širdies
plakimas, dažnas širdies plakimas atsistojus, širdies plazdėjimo arba mušimo pojūtis krūtinėje
(palpitacijos), širdies QT intervalo pailgėjimas;
• žemas kraujospūdis atsistojus (dėl to kai kurie paliperidoną vartojantys žmonės staigiai atsistoję
arba atsisėdę, gali pajusti silpnumą, svaigulį arba apalpti);
• sustiprėjęs seilių išsiskyrimas, burnos džiūvimas;
• ruplės (vadinamoji dilgėlinė), niežulys;
• sąnarių ir (arba) raumenų sąstingio jutimas, raumenų skausmai;
• krūtų padidėjimas vyrams, erekcijos sutrikimai, lytinės funkcijos sutrikimas, pieno išsiskyrimas
iš krūtų, mėnesinių nebuvimas ar kiti mėnesinių ciklo sutrikimai (moterims);
• injekcijos vietos niežulys.
Retas šalutinis poveikis gali būti
• piktybinis neurolepsinis sindromas (sumišimas, sąmonės pritemimas arba jos nebuvimas,
karščiavimas ir sunkus raumenų sąstingis), staigus galvos smegenų aprūpinimo krauju
nutrūkimas (smegenų insultas);
• akių užvertimas atgaline kryptimi, akių judesių sutrikimas;
• su vaisto vartojimu susijęs odos išbėrimas;
• sprando sąstingis;
• išskyros iš krūtų;
• vartojimo vietos skausmas, vartojimo vietos reakcija, mažas guzas injekcijos vietoje.
Toliau pateiktas papildomo šalutinio poveikio, apie kurį pranešta vartojant paliperidono pailginto
atpalaidavimo tabletes, sąrašas.
Dažnas šalutinis poveikis gali būti
• nosies ir gerklės infekcija;
• kosulys, gerklės ir viršutinės stemplės dalies skausmas, nosies užsikimšimas;
• nevirškinimas;
• sąnario skausmas.
Nedažnas šalutinis poveikis gali būti
• šlapimo takų infekcija;
• miego sutrikimas;
• širdies plakimo padažnėjimas, susijęs su kvėpavimu;
• žemas kraujospūdis;
• pernelyg didelis dujų išsiskyrimas;
• raumens skausmas;
• nesugebėjimas pasišlapinti;
• pernelyg didelis skysčių kaupimasis audiniuose (edema).
Retas šalutinis poveikis gali būti
• staigus lūpų ir akių tinimas, pasireiškiantis kartu su kvėpavimo pasunkėjimu;
• staigiai atsiradęs veido, rankų arba kojų silpnumas arba tirpulys, ypač vienoje pusėje, arba
neaiškios kalbos atvejai, kurie trunka mažiau kaip 24 val. (miniinsultas), traukuliai (priepuoliai)
su drebančiais judesiais ir raumenų įtempimu;
• kairiosios širdies blokada;
171
• aprūpinimo krauju sumažėjimas;
• plonųjų žarnų nepraeinamumas;
• odos išbėrimas su spuogais;
• šlapimo ištekėjimo iš šlapimo pūslės sutrikimas;
• krūtų liaukų padidėjimas, krūtų skausmas, ejakuliacijos sutrikimas, kai sperma teka atgal į
šlapimo pūslę (vyrams).
Šalutinis poveikis, kurio dažnis nežinomas, gali būti
• plaučių uždegimas (pneumonija) dėl skrandžio turinio įkvėpimo į plaučius;
• liežuvio patinimas;
• ilgalaikė ir skausminga erekcija. Pacientams patariama kreiptis medicininės pagalbos, jeigu ši
ilgalaikė ir skausminga erekcija neišnyksta per 3-4 valandas;
• kraujo krešuliai venose, ypač kojų (simptomai gali būti kojos tinimas, skausmas ir paraudimas).
Tokie krešuliai kraujagyslėmis gali patekti į plaučius ir sukelti krūtinės skausmą bei kvėpavimo
pasunkėjimą. Jeigu pastebėjote bet kurį iš šių simptomų, nedelsdami kreipkitės medicininės
pagalbos.
Paliperidonas žmogaus organizme susidaro skylant risperidonui, todėl bet koks šalutinis poveikis,
kuris gali pasireikšti vartojant risperidoną (tai yra kitas vaistas nuo psichozės), gali taip pat atsirasti ir
vartojant XEPLION. Daugiau informacijos apie šį šalutinį poveikį klauskite gydytojo.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį,
pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
5. KAIP LAIKYTI XEPLION
Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Ant dėžutės po santrumpos „Tinka iki“ ir švirkšto po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus,
XEPLION vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti
nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.
6. KITA INFORMACIJA
XEPLION sudėtis
Veiklioji medžiaga yra paliperidonas.
Kiekviename užpildytame švirkšte yra 117 mg paliperidono palmitato, atitinkančio 75 mg
paliperidono.
Pagalbinės medžiagos yra:
Polisorbatas 20
Makrogolis 4000
Citrinų rūgštis monohidratas
Bevandenis dinatrio fosfatas
Natrio-divandenilio fosfatas monohidratas
Natrio hidroksidas (pH reguliuoti)
Injekcinis vanduo
172
XEPLION išvaizda ir kiekis pakuotėje
XEPLION yra užpildytame švirkšte esanti balta arba beveik balta pailginto atpalaidavimo injekcinė
suspensija, kurią Jums sušvirkšti turi sveikatos priežiūros darbuotojas gydytojo kabinete arba
klinikoje.
Vienoje pakuotėje yra 1 užpildytas švirkštas ir 2 adatos.
Rinkodaros teisės turėtojas
Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgija
Gamintojas
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgija
Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.
België/Belgique/Belgien
JANSSEN-CILAG NV/SA
Tel/Tél: +32 14 64 94 11
Luxembourg/Luxemburg
JANSSEN-CILAG NV/SA
Tel/Tél: +32 14 64 94 11
България
”Джонсън & Джонсън България”
ЕООД Тел.:+359 2 489 9400
Magyarország
JANSSEN-CILAG Kft.
Tel. :+36 23 513 858
Česká republika
JANSSEN-CILAG s.r.o.
Tel:+420 227 012 222
Malta
AM MANGION LTD
Tel: +356 2397 6000
Danmark
JANSSEN-CILAG A/S
Tlf: +45 45 94 82 82
Nederland
JANSSEN-CILAG B.V.
Tel: +31 13 583 73 73
Deutschland
JANSSEN-CILAG GmbH
Tel: +49 2137-955-955
Norge
JANSSEN-CILAG AS
Tlf: + 47 24 12 65 00
Eesti
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal
Tel.: + 372 617 7410
Österreich
Janssen-Cilag Pharma GmbH
Tel: +43 1 610 300
Ελλάδα
JANSSEN-CILAG
Tηλ: +30 210 80 90 000
Polska
JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o.
Tel.: + 48 22 –237 6000
España
JANSSEN-CILAG, S.A.
Tel: +34 91 722 81 00
Portugal
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA,
LDA
Tel: +351 21 43 68 835
173
France
JANSSEN-CILAG
Tel: 0800 25 50 75 / + 33 1 55 00 44 44
România
Johnson & Johnson România SRL
Tel: +40 21 207 1800
Ireland
JANSSEN-CILAG Ltd.
Tel: +44 1 494 567 567
Slovenija
Johnson & Johnson d.o.o.
Tel: + 386 1401 18 30
Ísland
JANSSEN-CILAG
C/o Vistor hf
Sími: +354 535 7000
Slovenská republika
Johnson & Johnson, s.r.o
Tel: +421 233 552 600
Italia
Janssen-Cilag SpA
Tel: +39 02/2510.1
Suomi/Finland
JANSSEN-CILAG OY
Puh/Tel: +358 207 531 300
Κύπρος
Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ
Tηλ: +357 22 755 214
Sverige
JANSSEN-CILAG AB
Tel: +46 8 626 50 00
Latvija
Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle
Latvijā
Talr. +371 6789 3561
United Kingdom
JANSSEN-CILAG Ltd.
Tel: +44 1494 567 567
Lietuva
UAB „Johnson & Johnson“
Tel.: +370 5 278 68 88
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas
Naujausią išsamią informaciją apie šį vaistą galite rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje
http://www.ema.europa.eu.