Kodas 101954
Gamintojas VetViva Richter

VITOFYLLIN 50mg tab.N140 (VetViva Richter)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Vitofyllin, 50 mg, plėvele dengtos tabletės šunims

1. Sudėtis

Veiklioji (-iosios) medžiaga (-os):

kiekvienoje tabletėje yra 50 mg propentofilino.

Pagalbinės medžiagos:

Geltonasis geležies oksidas, (E172) 0,075 mg vienoje tabletėje,

Titano dioksidas, (E171) 0,215 mg vienoje tabletėje.

Plėvele dengtos tabletės.

Geltonos, apvalios, išgaubtos tabletės su kryžmine laužimo vagele vienoje pusėje ir įspaudu „50“ kitoje pusėje.

Tabletę galima dalyti į 2 arba 4 lygias dalis.

2. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Šunys.

3. Naudojimo indikacijos

Periferinių ir smegenų kraujagyslių kraujotakai gerinti. Vangumui, letargijai mažinti ir bendram šunų elgesiui gerinti.

4. Kontraindikacijos

Žr. 6 skyriaus „Specialieji įspėjimai“ poskyrį „Vaikingumas ir laktacija“.

Negalima naudoti kalėms vaikingumo ar laktacijos metu arba veisiamiems gyvūnams.

Negalima naudoti mažiau kaip 2,5 kg sveriantiems šunims.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

5. Specialieji įspėjimai

Specialiosios atsargumo priemonės, siekiant užtikrinti saugų naudojimą paskirties rūšių gyvūnams

Specifines ligas (pvz., inkstų ligą) reikia gydyti atitinkamai.

Reikia apsvarstyti šunų, kuriems jau skiriamas stazinio širdies nepakankamumo arba bronchų ligos gydymas, vaisto racionalizavimą.

Inkstų nepakankamumo atveju dozę reikia sumažinti.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būkite atsargūs, kad atsitiktinai neprarytumėte.

Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Po naudojimo nusiplaukite rankas.

Vaikingumas ir laktacija

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Negalima naudoti kalėms vaikingumo ar laktacijos metu arba veisiamiems gyvūnams.

Perdozavimas

Susijaudinimas, tachikardija, hipotenzija, gleivinės membranų paraudimas ir vėmimas.

Gydymo nutraukimas gali sukelti spontanišką šių požymių remisiją.

6. Nepageidaujamos reakcijos

Šunys: Reta (1-10 gyvūnų iš 10 000 gydytų gyvūnų)

Alerginės odos reakcijos*, vėmimas*, širdies sutrikimas*

* Šiais atvejais gydymą reikia nutraukti.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokias nepageidaujamas reakcijas taip pat galite pranešti registruotojui arba registruotojo vietiniam atstovui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą.

7. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Pradinė dozė yra 6-10 mg propentofilino/kg kūno svorio kiekvieną dieną, padalijus į dvi 3-5 mg/kg dozes, kaip nurodyta toliau. Kūno svoris (kg)

Tabletės

Bendras paros tablečių skaičius

Bendra paros dozė (mg/kg)

priešpiet

popiet

2,5-4 kg

¼

¼

½

6,3-10,0

5-7 kg

½

½

1

7,1-10,0

8-9 kg

¾

¾

8,3-9,4

10-15 kg

1

1

2

6,7-10,0

16-25 kg

3

6,0-9,4

26-33 kg

2

2

4

6,1-7,7

Siekiant užtikrinti tinkamos dozės skyrimą, prieš gydymą reikia nustatyti gyvūno kūno svorį.

Šunims, sveriantiems daugiau nei 20 kg, galima duoti Vitofyllin 100 mg plėvele dengtas tabletes šunims.

8. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Tabletes galima sušerti uždėjus tiesiai ant šuns liežuvio užpakalinės dalies arba įmaišius į maisto gumuliuką, jas reikia duoti likus mažiausiai 30 minučių iki šėrimo.

9. Išlauka

Netaikytina.

10. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti originalioje lizdinėje pakuotėje.

Lizdines pakuotes laikyti kartoninėje dėžutėje.

Laikyti sausoje vietoje.

Nesunaudotas padalytas tabletes reikia laikyti lizdinėje pakuotėje.

Padalytų tablečių dalių tinkamumo laikas – 72 val.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Exp.“.

Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

11. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

12. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje.

13. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/23/2748/001-002

Polivinilchloridas polivinilideno dichlorido / aliuminio lizdinė plokštelė su 14 tablečių kartotinėje dėžutėje, kurioje yra 4 lizdinės plokštelės (56 tabletės).

Polivinilchloridas polivinilideno dichlorido / aliuminio lizdinė plokštelė su 14 tablečių kartotinėje dėžutėje, kurioje yra 10 lizdinių plokštelių (140 tablečių).

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

14. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2023-05-09

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje.

15. Kontaktiniai duomenys

Registruotojai:

WDT-Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

Siemensstraße 14

30827 Garbsen, Vokietija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Artesan Pharma GmbH & Co.KG

Wendlandstr. 1

29439 Lüchow

Vokietija

Vietiniai atstovai ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas:

UAB „Limedika“

Erdvės g. 51

Ramučiai

54464 Kauno r.

Tel.: + 37037321199

16. Kita informacija

Nustatyta, kad propentofilinas gerina kraujotaką, ypač širdies ir skeleto raumenų. Jis taip pat gerina smegenų kraujotaką, taigi ir jų aprūpinimą deguonimi, nedidinant smegenų gliukozės poreikio. Jis turi vidutinį teigiamą chronotropinį poveikį ir stiprų teigiamą inotropinį poveikį. Taip pat nustatyta, kad jis turi antiaritminį poveikį šunims, kuriems yra miokardo išemija, ir jo bronchų plečiamasis poveikis atitinka aminofilino poveikį.

Propentofilinas slopina trombocitų agregaciją ir gerina eritrocitų tėkmės savybes.

Jis turi tiesioginį poveikį širdžiai ir mažina periferinių kraujagyslių atsparumą, taip mažindamas širdies apkrovą.

Propentofilinas gali didinti norą mankštintis ir mankštos toleravimą, ypač senesniems šunims.