Kodas 100844
Gamintojas Bayer

VERQUVO, 2,5 mg ,plėvele dengtos tabletės, N14

Vaistinis preparatas. Receptinis.
Veiklioji medžiaga:

Verquvo 2,5 mg plėvele dengtos tabletės

vericiguatas (vericiguatum)

 

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją.

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-                Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti perskaityti.

-                Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-                Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-                Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

Apie rašoma šiame lapelyje?

 

1.             Kas yra Verquvo ir kam jis vartojamas

2.             Kas žinotina prieš vartojant Verquvo

3.             Kaip vartoti Verquvo

4.             Galimas šalutinis poveikis

5.             Kaip laikyti Verquvo

6.             Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.             Kas yra Verquvo ir kam jis vartojamas

 

Verquvo sudėtyje yra veikliosios medžiagos vericiguato, kuris yra tam tikras vaistas nuo širdies ligų, vadinamas tirpios guanilatciklazės stimuliatoriumi.

 

Verquvo vartojamas suaugusiesiems, sergantiems ilgalaikiu širdies nepakankamumu, kuriems neseniai pasunkėjo širdies nepakankamumo simptomai, gydyti. Dėl to Jums galėjo prireikti vykti į ligoninę ir (arba) galėjo būti paskirta vaistų (diuretikų) į veną, kad šlapintumėtės daugiau nei įprastai.

 

Širdies nepakankamumas pasireiškia, kai širdis nusilpsta ir negali išstumti pakankamai kraujo į organizmą. Kai kurie dažni širdies nepakankamumo simptomai yra, pvz., dusulys, nuovargis arba patinimas, kurį sukelia skysčio kaupimasis.

 

2.             Kas žinotina prieš vartojant Verquvo Verquvo vartoti negalima, jeigu

-                yra alergija vericiguatui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);

-                vartojate vaistą, kurio sudėtyje yra kito tirpios guanilatciklazės stimuliatoriaus, pvz., riociguato, vartojamo padidėjusiam kraujospūdžiui plaučiuose gydyti.

Jeigu Jums tinka bent vienas pirmiau pateiktų punktų, pirma pasitarkite su gydytoju ir šio vaisto nevartokite.


Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Verquvo, jeigu Jums yra:

-                mažas kraujospūdis, sukeliantis simptomus, pvz., svaigulį arba galvos sukimąsi,

-                sunki inkstų liga arba Jums taikoma dializė;

-                sunki kepenų liga.

 

Vaikams ir paaugliams

Šio vaisto negalima duoti vaikams ir paaugliams iki 18 metų amžiaus, nes jis šiai amžiaus grupei dar neištirtas.

 

Kiti vaistai ir Verquvo

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Ypač svarbu pasakyti apie vaistus, kurie

-                priklauso tirpios guanilatciklazės (tGC) stimuliatorių grupei (pvz., riociguatas). Vartojant šiuos vaistus, Verquvo vartoti negalima. Žr. „Verquvo vartoti negalima“;

-                gydo didelį kraujospūdį plaučiuose arba vaistus, padedančius pasiekti arba išlaikyti erekciją, vadinamus PDE5 inhibitoriais (pvz., sildenafilis, tadalafilis, vardenafilis). Vartojant Verquvo, šių vaistų vartoti nerekomenduojama;

-                gydo širdies ligas, įskaitant krūtinės skausmą, vadinami nitratais (pvz., izosorbido mononitratas).

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

 

Nėštumas

Verquvo negalima vartoti nėštumo metu, nes nežinoma, ar jis kenkia negimusiam vaikui. Jeigu yra tikimybė, kad galite pastoti, pasitarkite su gydytoju dėl patikimų kontracepcijos priemonių.

 

Žindymas

Nežinoma, ar Verquvo išsiskiria į motinos pieną ir ar jis galėtų pakenkti Jūsų kūdikiui. Gydytojas kartu su Jumis nuspręs, ar reikia nutraukti žindymą, ar nustoti vartoti Verquvo.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Jeigu vartojant šį vaistą Jums svaigsta galva, negalima vairuoti, važiuoti dviračiu ir valdyti mechanizmų.

 

Verquvo sudėtyje yra laktozės ir natrio

Šio vaisto sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Šio vaisto tabletėje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

 

 

3.             Kaip vartoti Verquvo

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Rekomenduojama pradinė dozė yra 2,5 mg 1 tabletė vieną kartą per parą. Po to gydytojas pakoreguos dozę, priklausomai nuo to, kaip bus toleruojamas gydymas. Paprastai gydytojas maždaug po 2 savaičių padidina dozę iki 1-os 5 mg tabletės vieną kartą per parą ir maždaug po dar 2 savaičių iki didžiausios tikslinės 1-os 10 mg tabletės dozės vieną kartą per parą.

 

Jeigu vartojant Verquvo yra mažas kraujospūdis, dėl to Jums gali svaigti bei suktis galva, ir gydytojas gali laikinai sumažinti Jums Verquvo dozę arba laikinai nutraukti gydymą Verquvo.


Vartokite po vieną tabletę kasdien tuo pačiu laiku valgio metu. Jeigu negalite praryti tabletės, galite sutraiškyti Verquvo ir sumaišyti su vandeniu. Šį mišinį nedelsdami išgerkite.

 

daryti pavartojus per didelę Verquvo dozę?

Jeigu pavartojote per didelę Verquvo dozę ir pasireiškė bet kuris 4 skyriuje nurodytas šalutinis poveikis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Labiausiai tikėtinas šalutinis poveikis yra kraujospūdžio sumažėjimas, dėl kurio Jums gali svaigti bei suktis galva.

 

Pamiršus pavartoti Verquvo

Praleistą tabletę suvartokite karto, kai prisiminsite, pačią dieną, kada turėjote vartoti praleistą dozę. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą tabletę.

 

Nustojus vartoti Verquvo

Nenustokite vartoti šio vaisto, nepasikalbėję su gydytoju. Nutraukus šio vaisto vartojimą, Jūsų būklė gali pablogėti.

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4.             Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Galimas šalutinis poveikis yra:

 

Labai dažnas (gali pasireikšti daugiau kaip 1 10 žmonių):

-                mažas kraujospūdis (hipotenzija).

 

Dažnas (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 10 žmonių):

-                mažas raudonųjų kraujo ląstelių skaičius (anemija), kuris gali sukelti išbalimą, silpnumą arba dusulį,

-                svaigulys,

-                galvos skausmas,

-                pykinimas ir vėmimas,

-                nevirškinimas (dispepsija),

-                rėmuo (gastroezofaginio refliukso liga).

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.             Kaip laikyti Verquvo

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Ant dėžutės ir kiekvienos lizdinės plokštelės arba buteliuko po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.


Vaistų negalima išmesti kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

6.             Pakuotės turinys ir kita informacija Verquvo sudėtis

-                Veiklioji medžiaga yra vericiguatas. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 2,5 mg, 5 mg arba 10 mg vericiguato.

-                Pagalbinės medžiagos yra

Tabletės branduolys: mikrokristalinė celiuliozė, kroskarmeliozės natrio druska, hipromeliozė 2910, laktozė monohidratas, magnio stearatas, natrio laurilsulfatas (žr. 2 skyrių

„Verquvo sudėtyje yra laktozės ir natrio“).

Tabletės plėvelė: hipromeliozė 2910, talkas, titano dioksidas (E 171), raudonasis geležies oksidas (E 172) (vien tik Verquvo 5 mg), geltonasis geležies oksidas (E 172) (vien tik Verquvo 10 mg).

 

Verquvo išvaizda ir kiekis pakuotėje

Verquvo 2,5 mg plėvele dengtos tabletės (tabletės) yra apvalios, abipus išgaubtos, baltos, 7 mm skersmens, vienoje pusėje pažymėtos „2.5“, kitoje pusėje „VC“.

Verquvo 5 mg plėvele dengtos tabletės (tabletės) yra apvalios, abipus išgaubtos, rudai raudonos, 7 mm skersmens, vienoje pusėje pažymėtos „5“, kitoje pusėje „VC“.

Verquvo 10 mg plėvele dengtos tabletės (tabletės) yra apvalios, abipus išgaubtos, geltonai oranžinės, 9 mm skersmens, vienoje pusėje pažymėtos „10“, kitoje pusėje „VC“.

 

Verquvo tiekiamas

-                lizdinėse plokštelėse, supakuotose į dėžutes, kuriose yra 14, 28 arba 98 plėvele dengtos tabletės,

-                perforuotose dalomosiose lizdinėse plokštelėse, supakuotose į dėžutes, kuriose yra 10 × 1 arba 100 × 1 plėvele dengtų tablečių,

-                buteliukuose, kuriuose yra 100 plėvele dengtų tablečių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas

Bayer AG

51368 Leverkusen Vokietija

 

Gamintojas

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen Vokietija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

 


België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11


Lietuva

UAB Bayer

Tel. +370 5 2336868


 


България

Байер България ЕООД Tел.: +359 02 4247280


Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11


Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111


Magyarország Bayer Hungária KFT Tel: +36 14 87-41 00


 


Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45 45 23 50 00


Мalta

Alfred Gera and Sons Ltd. Tel: +35 621 44 62 05


 


Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49 (0)214-30 513 48


Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66


 


Eesti

Bayer

Tel: +372 655 8565


Norge

Bayer AS

Tlf: +47 23 13 05 00


 


Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Τηλ: +30-210-61 87 500


Österreich

Bayer Austria Ges.m.b.H. Tel: +43-(0)1-711 46-0


 


España

Bayer Hispania S.L. Tel: +34-93-495 65 00


Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48 22 572 35 00


 


France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: +385-(0)1-6599 900


Portugal

Bayer Portugal, Lda. Tel: +351 21 416 42 00

România

SC Bayer SRL

Tel: +40 21 529 59 00


 


Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 216 3300


Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386 (0)1 58 14 400


 


Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000


Slovenská republika

Bayer spol. s r.o.

Tel. +421 2 59 21 31 11


 


Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 8 1


Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358 20 785 21


 


Κύπρος

NOVAGEM Limited Tηλ: +357 22 48 38 58


Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0) 8 580 223 00


 


Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63


United Kingdom (Northern Ireland)

Bayer AG

Tel: +44-(0)118 206 3000


 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas


Kiti informacijos šaltiniai

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.