Kodas 102742
Gamintojas Zoetis

SYNULOX 500 mg tab. N100 (Zoetis)

Veterinarijos tikslams. Šunims ir katėms, sergančioms infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs amoksicilino ir klavulano rūgšties deriniui, gydyti.

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

SYNULOX 500 mg kramtomosios tabletės šunims

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

 

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

 

BELGIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Haupt Pharma Latina S.r.L.

SS 156 Km 47, 600

04100 Borgo San Michele (Latina)

ITALIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

SYNULOX 500 mg kramtomosios tabletės šunims

 

Amoxicillin

Clavulanic acid

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

amoksicilino (trihidrato)

400 mg,

klavulano rūgšties (kalio klavulanato)

100 mg;

pagalbinės medžiagos:

 

eritrozino Lake (E127)

35 mg.

 

 4. INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims, sergantiems ligomis, sukeltomis amoksicilino ir klavulano deriniui jautrių bakterijų, kaip: odos ligomis (pvz., giliąja ar paviršine pioderma), minkštųjų audinių infekcinėmis ligomis (pvz., abscesais, analinių liaukų uždegimu), dantų infekcinėmis ligomis (pvz., gingivitu), šlapimo organų, viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis, enteritu, gydyti.

 

In vitro vaistas veikia daug kliniškai svarbių aerobinių ir anaerobinių bakterijų, pvz.:

gramteigiamas: stafilokokus (tarp jų beta laktamazę gaminančių padermių), klostridijas, Actinomyces, Peptostreptococcus spp., streptokokus, enterokokus;

gramneigiamas: Bacteroides spp. (tarp jų beta laktamazę gaminančių padermių), Escherichia coli (tarp jų daugelio beta laktamazę gaminančių padermių), salmoneles (tarp jų beta laktamazę gaminančių padermių), Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., Fusobacterium necroforum, klebsieles, pastereles, Proteus spp.

 

Vaistas nenaudotinas šunims, sergantiems infekcinėmis ligomis, sukeltomis pseudomonų, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti gyvūnams esant padidėjusiam jautrumui penicilinams bei kitiems beta laktaminiams antibiotikams ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti, jei nustatytas atsparumas amoksicilino ir klavalano rūgšties deriniui. Negalima naudoti triušiams, jūrų kiaulytėms, žiurkėnams ir smiltpelėms. Kitiems smulkiems žolėdžiams vaistą būtina naudoti apdairiai.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia sušerti.

 

Dozė – 12,5 mg/kg kūno svorio. Duoti 2 kartus per dieną.

 

Norint užtikrinti tinkamą dozavimą reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį, kad išvengti per mažų dozių.Sergant dauguma infekcinių ligų, gydomi šunys pradeda sveikti po 5–7 d. Dėl mažo toksiškumo sunkiais atvejais dozę galima didinti du kartus.

 

Tam tikrų ligų, pvz., piodermos ar lėtinio cistito, atveju bakterinė infekcija gali būti antrinė, todėl gali prireikti ilgesnio gydymo. Tuo atveju gydymo trukmę turi nustatyti veterinarijos gydytojas, kuri turi būti pakankamai ilga visiškai išgydyti gyvūnus.

 

Net sergantys šunys noriai ėda tabletes iš rankos. Prireikus tabletę galima susmulkinti ir sumaišyti su nedideliu kiekiu ėdesio.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

10. IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Laikyti sausoje vietoje.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Veterinarinį vaistą reikia naudoti tik atsižvelgus į atliktus mikroorganizmų jautrumo tyrimų rezultatus. Netinkamas vaisto naudojimas gali padidinti amoksicilinui/klavulano rūgščiai atsparių bakterijų paplitimą ir dėl galimo kryžminio atsparumo sumažinti gydymo kitais beta laktaminiais antibiotikais veiksmingumą. Naudojant vaistą reikia atsižvelgti į bendrai priimtus antimikrobinių medžiagų naudojimo principus. Negalima naudoti, jei bakterijos jautrios siauram pinicilinų grupės antibiotikų spektrui ar tik amoksicilinui.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos penicilinai ir cefalosporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergiją). Padidėjęs jautrumas penicilinams gali sukelti kryžminį jautrumą cefalosporinams ir atvirkščiai. Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios.

 

1)  Žmonės, kuriems nustatytas jautrumas, arba kuriems buvo rekomenduota su tokiomis medžiagomis nedirbti, turi vengti naudoti šį vaistą.

2)  Vaistą būtina naudoti labai apdairiai, pagal nurodymus, ir vengti sąlyčio su juo.

3)  Jeigu po sąlyčio su vaistu išberia odą, reikia kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti gydytojui šį įspėjimą. Veido, lūpų ir akių tynis ar pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni jautrumo simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

 

4)  Naudojus vaistą, būtina plautis rankas.

 

Vaikingumas ir laktacija

 

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

 

Paskirties gyvūnams vaistas yra silpnai toksiškas. Atsitiktinai perdozavus, nepalankus poveikis neturėtų pasireikšti.

 

Nesuderinamumai

 

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2019-01-11

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 

Mikroorganizmų atsparumas daugumai antibiotikų pasireiškia dėl beta laktamazės – fermento, kuris

 

suardo antibiotiką iki jam pradedant veikti pačią bakteriją. Klavulanatas slopina tokį bakterijos

apsauginį mechanizmą, inaktyvindamas beta laktamazę, todėl mikroorganizmai tampa jautriais

 

amoksicilino greitam baktericidiniam veikimui nuo greitai organizme susidarančios antibiotiko

koncentracijos.

Pakuotės: Laminuotos dvisluoksnės aliumininės juostelės po 2 tabletes, kartoninėse dėžutėse po 10, 100, 250 ar 500 tablečių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.