Kodas 92923
Gamintojas KRKA

RYCARFA FLAVOUR 20 mg N20 (KRKA)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

Rycarfa Flavour 20 mg, tabletės šunims

 

 

1.         REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Slovėnija

 

Gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą KRKA - FARMA d.o.o.

V. Holjevca 20/E 10450 Jastrebarsko Kroatija

 

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto, Slovėnija

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Rycarfa Flavour 20 mg, tabletės šunims Karprofenas

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje tabletėje yra:

veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų):

karprofeno                                              20 mg;

 

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

raudonojo geležies oksido (E172)                                         0,61 mg, juodojo geležies oksido (E172)                                                     0,38 mg.

 

Apvalios tamsiai rudos marmuriškos tabletės su matomomis tamsesnėmis dėmelėmis, nuožulniomis briaunomis ir vagele vienoje pusėje.

Tabletes galima padalyti į dvi lygias dalis.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims uždegimui ir skausmui, sukeltam skeleto ir raumenų, ir degeneracinių sąnarių ligų, mažinti. Pooperaciniam skausmui malšinti prieš tai naudojus parenterinius vaistus.


5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti katėms.

Negalima naudoti vaikingoms kalėms ir laktacijos metu.

Negalima naudoti jaunesniems kaip 4 mėnesių amžiaus šuniukams.

Negalima naudoti šunims, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai (-iosioms) medžiagai (-oms) ar bet kuriai pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti šunims, sergantiems širdies, kepenų ar inkstų ligomis, jei yra virškinimo trakto opėjimo ar kraujavimo rizika arba jei yra kraujo diskrazijos požymių.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Tipinės su NVNU naudojimu susijusios nepalankios reakcijos yra vėmimas, suminkštėjusios išmatos ar viduriavimas, nematomas kraujas išmatose, apetito sumažėjimas ir letargija. Šios reakcijos paprastai pasireiškia pirmąją gydymo savaitę, dažniausiai yra laikinos bei išnyksta baigus gydymą. Labai retai jos gali būti sunkios ar gyvūnas gali gaišti.

 

Pasireiškus nepalankioms reakcijoms, būtina nutraukti vaisto naudojimą ir kreiptis patarimo į

veterinarijos gydytoją.

 

Kaip ir kitų NVNU naudojimo atvejais, retai galimos nepalankios inkstų ar idiosinkrazinės kepenų reakcijos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Sušerti.

 

Pradinę 2-4 mg/kg kūno svorio karprofeno paros dozę rekomenduotina skirti kaip vieną dozę arba padalijus į dvi lygias dozes. Atsižvelgiant į klinikinį atsaką, po 7 dienų paros dozę galima sumažinti iki 2 mg/kg kūno svorio duodant vieną kartą per parą.

 

Gydymo trukmė priklauso nuo stebimo atsako, tačiau po 14 gydymo dienų šuns būklę naujo turi

įvertinti veterinarijos gydytojas.

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Norint prailginti pooperacinio skausmo malšinimą, parenterinį gydymą injekciniu karprofenu galima tęsti karprofeno tabletėmis, ne ilgiau kaip 5 dienas skiriant 4 mg/kg kūno svorio paros dozę.

 

 

10.        IŠLAUKA

 

Netaikytina.


11.        SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Lizduotę laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės. Nesunaudotas tablečių puses reikia įdėti atgal į lizduotę ir sunaudoti per 24 val.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ir lizduotės po „Tinka iki“ / „EXP“. Tinkamumo data sutampa su paskutine nurodyto mėnesio diena.

 

 

12.        SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Skiriant vaistą senyviems šunims, gali kilti papildomas pavojus. Jei tokio skyrimo negalima išvengti, šunis reikia atidžiai kliniškai stebėti.

 

Reikia vengti naudoti šunims, kuriems yra dehidracija, hipovolemija ar hipotenzija, nes yra padidėjusio toksinio poveikio inkstams rizika.

 

NVNU (nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo) gali slopinti fagocitozę, todėl uždegimu pasireiškiančių būklių, susijusių su bakterine infekcija, atvejais turi būti pradėtas tinkamas antimikrobinis gydymas.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai prarijus tabletę, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį. Naudojus vaistą būtina plauti rankas.

 

Naudojimas vaikingoms patelėms ir laktacijos metu

Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis ir triušiais nustatytas fetotoksinis karprofeno poveikis, naudojant artimomis terapinei dozėmis. Veterinarinio vaisto saugumas vaikingoms patelėms ir laktacijos metu nenustatytas. Negalima naudoti šuningoms kalėms ir laktacijos metu.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima vienu metu ar 24 val. po šio vaisto naudojimo naudoti kitų NVNU ir gliukokortikoidų. Didelė karprofeno dozės dalis jungiasi prie plazmos baltymų ir gali konkuruoti su kitais gerai su baltymais besijungiančiais vaistais, todėl gali pasireikšti toksinis poveikis.

Karprofeno negalima naudoti kartu su vaistais, galinčiais sukelti nefrotoksinį poveikį. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Karprofeno perdozavimo saugumo tyrimų neatlikta, tačiau šunims skyrus 6 mg/kg karprofeno du

kartus per parą 7 paras (tris kartus didesnę nei rekomenduotina 4 mg/kg dozę) ir 6 mg/kg karprofeno vieną kartą per parą kitas 7 paras eilės (1,5 karto didesnę nei rekomenduotina 4 mg/kg dozę) jokie toksiškumo požymiai nepasireiškė.

Perdozavus karprofeno, specifinio priešnuodžio nėra, tačiau turi būti skiriamas perdozavimo NVNU atvejais taikytinas bendrasis palaikomasis gydymas.

 

 

13.       SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.


14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2020-02-24

 

 

15.        KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.

20 mg tabletės yra lizduotėse. Dėžutėje yra 20, 50, 100 arba 500 tablečių (po 10 tablečių lizduotėje). Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu. UAB KRKA Lietuva

Senasis Ukmergės kelias 4

Užubalių k., Vilniaus raj.

LT-14013

Tel. + 370 5 236 2740