Kodas 90215
Gamintojas Zoetis

RIMADYL 100mg N20 (Zoetis)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

RIMADYL 100 mg, kramtomosios tabletės šunims

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

 

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

 

2.  VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

RIMADYL 100 mg, kramtomosios tabletės šunims

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje tabletėje yra:

 

veikliosios medžiagos:

karprofeno 100 mg.

 

4.  INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims skausmui ir lėtiniam uždegimui slopinti, pvz., sergant degeneracinėmis sąnarių ligomis.

Galima naudoti pooperaciniam skausmui slopinti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima viršyti nurodytų dozių.

 

Iš kačių organizmo nesteroidinės medžiagos nuo uždegimo (taip pat ir karprofenas) išsiskiria lėčiau nei iš šunų, o terapinis indeksas yra siauresnis. Nesant specifinių duomenų dėl RIMADYL tablečių naudojimo katėms, joms vaisto naudoti negalima.

 

Negalima naudoti širdies, kepenų, inkstų ligomis, skrandžio ir žarnyno opalige ar kraujuojant į virškinimo traktą, kraujo ligomis sergantiems ar jautriems karprofenui gyvūnams. Kaip ir naudojus kitas nesteroidines medžiagas nuo uždegimo, retai gali pasireikšti inkstų arba idiosinkrazinės kepenų nepalankios reakcijos.

 

Kartu su preparatu ir po to dar 24 val. negalima duoti kitų nesteroidinių medžiagų nuo uždegimo. Kai kurie NVNU gali būti stipriai bejungiantys su kraujo plazmos baltymais ir konkuruoti dėl to su kitais vaistais, todėl gali didėti toksiškumas.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Kaip ir naudojus kitus NVNU, retais atvejais buvo pastebėtos virškinimo trakto nepalankios reakcijos kaip vėmimas, diarėja ir (ar) hemoraginė diarėja. Labai retais atvejais ir tik naudojus didesnes nei terapines dozes buvo nustatytos skrandžio ir žarnų opos.Labai retais atvejais yra rizika pasireikšti inkstų ar idiosinkraziniams kepenų nepalankiems atvejams. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Šunys.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia sušerti. Tabletės yra skanios ir dauguma šunų jas noriai ėda.

 

Rekomenduotina pradinė paros dozė yra 2–4 mg karprofeno 1 kg kūno svorio, kurią galima sušerti vienu metu arba padalinti pusiau ir duoti du kartus. Sumažėjus simptomams, po 7 d. paros dozę galima sumažinti iki 2 mg karprofeno 1 kg kūno svorio ir skirti vieną kartą per parą.

 

Gydymo trukmė priklauso nuo klinikinio atsako. Gydant ilgai, būtina nuolatinė veterinarijos gydytojo priežiūra.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Vaisto naudojimas jaunesniems kaip 6 sav. amžiaus ar seniems gyvūnams gali kelti papildomą riziką.

 

Jei vaisto negalima neskirti, gali tekti mažinti dozes ir kruopščiai kliniškai gyvūną stebėti.

 

Būtina vengti naudoti vaistą gyvūnams esant dehidracijai, padidėjus ar sumažėjus kraujospūdžiui, nes tuomet didesnė galimybė pasireikšti inkstų toksiškumui.

Būtina vengti naudoti kartu su potencialiai nefrotoksiškai veikiančiais vaistais.

 

Nesteroidinės medžiagos nuo uždegimo gali slopinti fagocitozę, todėl gydant gyvūną, kuriam yra uždegimas susijęs su bakterine infekcija, vienu metu reikia taikyti tinkamą antimikrobinį gydymą. Nesant specialių tyrimų, šuningoms kalėms naudoti negalima.

 

Apie jokią reikšmingą karprofeno sąveiką su kitais vaistais nėra pranešta. Karprofeno ūminio toksiškumo reikšmingai gyvūnams neveikė penkiolika dažniausiai naudojamų (ar plačiausiai paplitusių) vaistų – acetilsalicilo rūgštis, amfetaminas, atropinas, chlorpromazinas, diazepamas, difenhidraminas, etilo alkoholis, hidrochlortiazidas, imipraminas, meperidinas, propoksifenas, pentobarbitalis, sulfisoksazolis, tetraciklinas ir tolbutamidas.

 

Nepaisant, kad karprofenas ir varfarinas gali jungtis su kraujo plazmos baltymais, atidžiai gyvūną stebint vienu metu juos naudoti galima, nes jie jungiasi prie skirtingų žmogaus ir galvijų kraujo serumo albumino vietų.

 

Specifinių priešnuodžių karprofenui nėra. Perdozavus būtina taikyti palaikomąją terapiją, kaip ir perdozavus kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo.

Kadangi tabletės yra skanios, jas būtina laikyti saugiai. Prarijus didelį tablečių kiekį, gali pasireikšti sunkios nepalankios reakcijos. Jei įtariama, kad šuo (ar katė) suėdė daugiau tablečių, nei rekomenduotina dozė, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją.

 

10. IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

11.  SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti sausoje vietoje, saugoti nuo šviesos.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį. Naudojus vaistą reikia plauti rankas.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-03-27

 

15.  KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.