Kodas 99040
Gamintojas Bioveta a.s.

PESTORIN MORMYX 1ds (Bioveta)

INFORMACINIS LAPELIS

PESTORIN MORMYX, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai

 

1.          RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

Bioveta, a. s., Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané,

Čekijos Respublika.

 

 

2.              VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

PESTORIN MORMYX, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai

 

 

3.              VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje skiediklio dozėje yra:

 

veikliosios medžiagos:

inaktyvinto triušių hemoraginės septicemijos kaliciviruso            128–1024 HA,

adjuvanto:

aliuminio hidroksido suspensijos                                               0,2 ml,

pagalbinės medžiagos:

tiomersalio                                                                                0,085–0,115 ml.

.

Vienoje liofilizato dozėje yra:

 

veikliosios medžiagos:

nusilpninto miksomos viruso                                                     103,3–105,8 TCID50,

 

pagalbinių medžiagų                                                                iki 1 ml.

 

 

4.              INDIKACIJA (-OS)

 

Kliniškai sveikiems naminiams triušiams vakcinuoti nuo triušių virusinės hemoraginės ligos ir miksomatozės.

 

 

5.              KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima vakcinuoti sergančių ir išsekusių triušių, patelių paskutinę vaikingumo savaitę, nes galimas

abortas.

 

 

6.              NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.


 

7.              PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Triušiai.

 

 

8.              DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti po oda.

Triušiai turi būti vakcinuojami nuo 10 sav. amžiaus. Nepriklausomai nuo triušio svorio po oda reikia švirkšti 1 ml vakcinos.

Esant ligų grėsmei jaunesniems nei 10 sav. amžiaus triušiams rekomenduojama taikyti tokią

vakcinavimo schemą:

4 sav. amžiaus ar vyresnius triušius vakcinuoti nuo miksomatozės (vakcina Myxoren), o ne anksčiau kaip 10 sav. amžiaus – vakcinuoti Pestorin Mormyx. Laikotarpis tarp vakcinavimo šiomis vakcinomis turi būti ne mažesnis nei 2 sav.;

arba nuo 6 sav. amžiaus vakcinuoti Pestorin Mormyx ir revakcinuoti praėjus 4 sav.

Veisiamus triušius Pestorin Mormyx vakcina rekomenduojama revakcinuoti kas 6 mėn.

Vakcinuojant būtina atsižvelgti į ligų sezoniškumą ir vakcinuoti ar revakcinuoti tokiu laiku, kad spėtų

susiformuoti pilnas imunitetas.

 

 

9.              NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš naudojant skiediklį reikia gerai suplakti ir juo atskiesti liofilizatą.

 

 

10.           IŠLAUKA

 

Triušienai 7 paros, dėl galimos poodinių audinių reakcijos.

 

 

11.           SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8 °C). Negalima užšaldyti.

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, – 2 val.

 

 

12.           SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Vakcinuoti galima tik sveikus gyvūnus.

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu, išskyrus paskutinę vaikingumo savaitę, nes

galimas abortas.

Perdozavus vakciną 2 kartus, jokio nepalankaus poveikio nenustatyta.

 

 

13.       SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies

reikalavimus.


14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2012-02-09

 

 

15.           KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

Farmakoterapinė grupė: gyvos ir inaktyvintos virusinės vakcinos triušiams.

ATCvet kodas: QI08AH01.

Sušvirkštus vakcinos antigenų, triušių organizme ima gamintis specifiniai antikūnai, kurie saugo nuo triušių virusinės hemoraginės ligos ir miksomatozės. Imunitetas miksomatozei susidaro praėjus 9 dienoms po vakcinacijos ir išlieka 6 mėn., o triušių virusinei hemoraginei ligai – praėjus 10 d. po vakcinacijos ir išlieka 12 mėn.

Pakuotės: 5 x 1 dozė; 1 x 20 dozių; 5 x 20 dozių. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.