Kodas 9773
Gamintojas Dechra

PERLUTEX TAB. N20 (Dechra)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

PERLUTEX 5 mg tabletės šunims ir katėms

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas:

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum,

DANIJA

 

Gamintojai, atsakingi už vaisto serijos išleidimą:

Dales Pharmaceuticals Limited

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road

Skipton

North Yorkshire

BD23 2RW

JUNGTINĖ KARALYSTĖ;

 

Recipharm Limited

Vale of Bardsley

Ashton-under-Lyne

Lancashire

OL7 9RR

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PERLUTEX 5 mg tabletės šunims ir katėms

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra:

veikliosios medžiagos:

medroksiprogesterono acetato 5 mg;

pagalbinių medžiagų:

laktozės monohidrato, kukurūzų krakmolo, talko, želatinos, magnio stearato.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

Kačių rujai ilgą laiką nukelti.

Kalių rujai nutraukti trumpą laiką.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

Perlutex tablečių negalima naudoti:

– lytiškai nesubrendusiems gyvūnams;

– vaikingoms arba įtariamai vaikingoms patelėms;

– patelėms, sutrikus reprodukcijai ar buvus lytinio ciklo sutrikimams, arba linkusioms sirgti piometra;

– katėms laktacijos metu;

– šunims ir katėms, sergantiems kepenų ir kasos ligomis;

– šunims ir katėms, sergantiems cukriniu diabetu ir (ar) akromegalija.

Negalima naudoti ilgą laiką patelėms priešrujo, rujos ar porujo metu, nes tai gali didinti cistinės

endometriumo hiperplazijos riziką, ypač senesniems gyvūnams.

Negalima naudoti šunims ir katėms, esant lyties organų ar kitiems augliams.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Ilgą laiką nuolat naudojus medroksiprogesterono acetatą (MPA), antinksčių žievėje, pieno liaukoje, kasoje ir kepenyse gali išsivystyti anomalijos.

Pradėjus gydyti laikinai gali pasireikšti toks poveikis:

 pagerėti apetitas, gyvūnai gali priaugti svorio (prireikus būtina kontroliuoti šėrimą),

 pakisti elgsena,

 padidėti pieno liaukos.

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Katės ir šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudoti per os.

Kalių rujai nutraukti: kasdien duoti po 2 tabletes 3–4 dienas iš eilės, vėliau – po 1 tabletę kasdien 12–14 dienų. Kalėms, sveriančioms daugiau kaip 15 kg, skirti dvigubai didesnę dozę.

Kačių rujai ilgą laiką nukelti: duoti 1 tabletę kas savaitę. Kai kurioms katėms gali būti sunku nustatyti rujos nebuvimo (anoestrus) ar tarprujo (dioestrus) fazes, kurias galima supainioti su ankstyvu katingumu. Todėl gali būti reikalinga izoliuoti katę vienam rujos periodui, kad būtų galima užtikrinti, jog vaistas pradėtas duoti tarprujo metu.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Retkarčiais dėl netinkamo lytinio ciklo periodo nustatymo ar neapdairaus dozavimo gali pasireikšti ruja.

Jei kalei ruja buvo nutraukta naudojant Perlutex tabletes, kita ruja paprastai prasideda šiek tiek anksčiau negu įprastai. Nutraukus Perlutex tablečių naudojimą, katėms ruja pasireiškia nevienodai. Ilgą laiką naudojus Perlutex, būtina daryti pertrauką, kurios metu vaisto reikia nenaudoti, norint išvengti galinčių išsivystyti anomalijų antinksčių žievėje, pieno liaukoje, kasoje ir kepenyse dėl ilgą laiką nuolat naudojamo MPA.

Reikia vengti staiga nutraukti vaisto naudojimą. Jei vaisto naudojimas buvo nutrauktas staiga, pacientą būtina atidžiai stebėti dėl galimo gliukozės netoleravimo ar antinksčių nepakankamumo vystymosi rizikos.

Senesnius gyvūnus patartina stebėti dėl galimos gliukozurijos, susijusios su cukriniu diabetu ir (ar) akromegalijos. Nutraukus rują, gali atsirasti gimdos gleivinės pokyčiai.

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų. Laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Nenaudoti, pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant dėžutės.

 

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Atsitiktinai prarijus Perlutex tabletę, reikia kreiptis į gydytoją.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO PATVIRTINIMO DATA

2018-02-09

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: sintetinis progestagenas, medroksiprogesterono acetatas (MPA).

ATCvet kodas: QG03DA02.

Lizdinės plokštelės po 20 arba 60 tablečių, kartoninėse dėžutėse.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.