Kodas 35185
Gamintojas Provet S.A.

OXYVET purškalas 250ml (Provet)

Veterinarijos tikslams. Purškalas ant žaizdų.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

 

1.              VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

OXYVET, purškalas

 

 

2.              KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

 

Viename 150 g (250 ml) slėginiame inde yra:

 

veikliosios medžiagos:

oksitetraciklino hidrochlorido                                           3,5 g;

 

pagalbinių medžiagų                                                      iki 150 g.

 

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

 

 

3.              VAISTO FORMA

 

Odos purškalas, suspensija.

 

 

4.              KLINIKINIAI DUOMENYS

 

4.1.          Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

 

Arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys ir katės.

 

4.2.          Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

 

Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms, sergančioms odos, nagų (nagų puviniu), tešmens, lūpų ir kitomis odos paviršiaus infekcinėmis ligomis, kurių sukėlėjai jautrūs oksitetraciklinui, gydyti. Vaistas taip pat rekomenduotinas naudoti, esant odos nudegimams, įdrėskimams, pooperacinėms infekcijoms.

 

4.3.          Kontraindikacijos

 

Negalima naudoti gyvūnams, kurie jautrūs tetraciklinams.

 

4.4.          Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

 

Nėra.

 

4.5.          Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nepurkšti į akis ar netoli jų. Nesant pagerėjimo, reikia nutraukti OXYVET purškalo naudojimą ir peržiūrėti diagnozę.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Kai yra žinomas jautrumas tetraciklinams, naudojant šį produktą reikia stengtis, kad vaisto nepatektų ant odos ar į kvėpavimo takus. Naudojant būtina mūvėti nelaidžias gumines pirštines ir veido kaukes. Po vaisto naudojimo būtina plauti rankas.


4.6.          Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

 

Nežinomos.

 

4.7.          Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

 

Netaikytina.

 

4.8.          Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Nežinoma.

 

4.9.          Dozės ir naudojimo būdas

 

OXYVET purškalas skirtas tik išoriniam naudojimui. Prieš naudojimą talpyklės turinį reikia gerai suplakti.

Ant pažeistų kūno paviršiaus vietų reikia purkšti vieną ar du kartus per dieną, kol užgyja. Sunkesniais atvejais, pvz., sergant nagų puviniu, vaistą galima naudoti tik chirurginiu būdu pašalinus nekrozinius audinius.

 

4.10.       Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

 

Nežinoma.

 

4.11.       Išlauka

 

0 parų.

 

5.              FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

 

Farmakoterapinė grupė: antibakterinės medžiagos sisteminiam naudojimui. ATCvet kodas: QJ01AA06.

 

5.1.          Farmakodinaminės savybės

 

Tetraciklinai veikia slopindami bakterijos baltymų sintezę. Prasiskverbusi pro išorinę ląstelės membraną medžiaga aktyviuoju transportu pernešama per vidinę citoplazmos membraną ir negrįžtamai jungiasi su bakterijų ribosomų 30S subvieneto receptoriais bei informacinės RNR ir ribosomos komplekse neleidžia prisijungti aminoacil-transportinei RNR. Toks poveikis efektyviai trukdo amino rūgštims jungtis prie ilgėjančios peptidinės grandinės ir slopina bakterinių baltymų sintezę. Tetraciklinai veikia bakteriostatiškai, bet naudojami didelėmis dozėmis gali veikti baktericidiškai. Oksitetraciklinas veikia ilgai, kai yra švirkščiamas į raumenis.

Teigiama, kad tetraciklinai yra saugūs, naudojant juos gyvūnams. Jie yra efektyvūs prieš gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, mikoplazmas, riketsijas, chlamidijas, spirochetas, pirmuonis ir aktinomicetus. Jautriausi tetraciklinams yra beta – hemoliziniai streptokokai, nehemoliziniai streptokokai, Clostridium spp., Brucella spp., Haemophilus spp. ir Klebsiella spp. Naudojamas išoriniu būdu oksitetraciklinas yra plataus veikimo spektro antibiotikas, efektyvus prieš gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, įskaitant Bacillus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Fusiformis spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., taip pat kai kurių rūšių mikoplazmas, chlamidijas, riketsijas ir pirmuonis.

 

5.2.          Farmakokinetinės savybės

 

OXYVET purškalas skirtas tik išoriniam naudojimui, nėra absorbuojamas į sisteminę kraujotaką ir pasižymi sustiprintu vietiniu poveikiu mikroorganizmams. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad oksitetracikliną naudojant išoriniu būdu, gyvūno kraujyje jo likučių nerandama.


6.              FARMACINIAI DUOMENYS

 

 

6.1.          Pagalbinių medžiagų sąrašas

 

Aerosol OT, izopropilo miristatas, polisorbatas 80, Patent mėlynasis V, izopropilo alkoholis, propanas, butanas.

 

6.2.          Pagrindiniai nesuderinamumai

 

Nežinomi.

 

6.3.          Tinkamumo laikas

 

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 24 mėn.

 

6.4.          Specialieji laikymo nurodymai

 

Slėginis indas. Nelaikyti aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir nelaikyti aukštesnėje kaip 50 ºC temperatūroje. Negalima pradurti ar deginti indo, net jei jis tuščias.

Degus. Negalima purkšti į atvirą liepsną ar ant įkaitintų paviršių.

 

6.5.          Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

 

Aliumininiai slėginiai indai po 150 g (250 ml).

 

6.6.          Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

 

7.              REGISTRUOTOJAS

 

PROVET S.A.

Ioannina Graikija

Tel: +302105508500, +30215575770-3

e-mail: vet@provet.gr

 

 

8.              REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

 

LT/2/04/1665/001

 

 

9.              REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

 

Registravimo data: 2004-04-30

Perregistravimo data: 2009-04-29


10.           TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

2022-05-02

 

 

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

 

Nėra.