Kodas 102722
Gamintojas Merck Sharp & Dohme B.V.

NOBIVAC Tricat Trio N5 (MSD)

Katėms aktyviai imunizuoti, norint sumažinti kačių kaliciviruso ir 1 tipo kačių herpes viruso sukeliamus klinikinius požymius, taip pat išvengti kačių panleukopenijos viruso sukeliamų klinikinių požymių, leukopenijos ir viruso išskyrimo į aplinką.

INFORMACINIS LAPELIS

 

Nobivac Tricat Trio, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti katėms

 

 

1.             REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nyderlandai

 

 

2.            VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Nobivac Tricat Trio, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti katėms

 

 

3.            VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje dozėje (1 ml) yra:

 

liofilizate:

veikliųjų medžiagų:

gyvo nusilpninto F9 padermės kačių kaliciviruso                                4,6 log10 PFU, gyvo nusilpninto G2620A padermės kačių herpes viruso                             5,2 log10 PFU, gyvo nusilpninto MW-1 padermės kačių panleukopenijos viruso ≥ 4,3 log10 CCID50.

 

1Plokšteles sudarantys vienetai

250 % ląstelių kultūros užkrečianti dozė

 

Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai. Balkšvas liofilizatas.

 

 

4.            INDIKACIJA (-OS)

 

Katėms nuo 8–9 sav. amžiaus aktyviai imunizuoti, norint sumažinti kačių kaliciviruso (FCV) ir 1 tipo kačių herpes (kačių rinotracheito) viruso (FHV) sukeliamus klinikinius požymius, išvengti kačių panleukopenijos viruso (FPLV) sukeliamų klinikinių požymių, leukopenijos ir viruso išskyrimo į aplinką.

 

Imuniteto pradžia: kalicivirusui ir herpes virusui – 4 sav., panleukopenijos virusui – 3 sav. Imuniteto trukmė: kalicivirusui ir herpes virusui 1 metai, panleukopenijos virusui – 3 metai.

 

 

5.            KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu, nes vaisto poveikis vaikingoms katėms ir katėms laktacijos metu nebuvo tirtas. Gyvas panleukopenijos virusas vaikingoms katėms gali sukelti reprodukcines problemas ir palikuonių apsigimimus.

 

 

6.            NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Švirkštimo vietoje 1–2 d. gali būti nežymus skausmingas tynis. 1–2 d. gali laikinai nežymiai (iki

40 °C) pakilti kūno temperatūra. Kartais 2 d. po vakcinavimo katėms gali atsirasti išskyrų iš nosies, jos


gali čiaudėti, kosėti, būti apsnūdusios ar neturėti apetito. Labai retais atvejais gali kilti padidėjusio jautrumo reakcijos (niežėjimas, dusulys, vėmimas, viduriavimas, kolapsas).

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.            PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Katės.

 

 

8.            DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Ne mažiau kaip 4,6 log10 PSV gyvo nusilpninto F9 padermės kačių kaliciviruso, ne mažiau kaip 5,2 log10 PSV gyvo nusilpninto G2620A padermės 1 tipo kačių herpes ir ne mažiau kaip

4,3 log10 CCID50 gyvo nusilpninto MW-1 padermės kačių panleukopenijos viruso 1 ml skiediklio.

 

Pagrindinis vakcinavimas: katei po oda reikia švirkšti dvi vakcinos dozes kas 3–4 sav. Pirmą kartą galima vakcinuoti nuo 8–9 sav. amžiaus, o antrą kartą – nuo 12 sav. amžiaus. Revakcinavimas

Reikia švirkšti vieną dozę (1 ml) pagal tokią schemą:

-          revakcinuoti nuo kačių kaliciviruso ir I tipo herpes viruso reikia kasmet (patartina rinktis vakcinas su F9 ar G2620 padermėmis);

-          revakcinuoti nuo kačių panleukopenijos viruso galima kas 3 metus (patartina su MW-1 paderme, kaip Nobivac Tricat Trio).

 

 

9.            NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš pat naudojimą vakcinos liofilizatą reikia sumaišyti su pridedamu skiedikliu. Skiediklį reikia sušvirkšti į vakcinos buteliuką ir švelniai plakti, kol liofilizatas visiškai ištirps. Vakciną reikia sušildyti iki kambario temperatūros ir 1 ml švirkšti katei po oda. Reikia naudoti sterilias vakcinavimo priemones, vengti vakcinos sąlyčio su dezinfekuojančiomis medžiagomis.

Atskiedus būtina sunaudoti per 30 min.

 

 

10.         SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Liofilizatą laikyti šaldytuve (2–8 °C). Saugoti nuo šviesos.

Skiediklį galima laikyti atskirai žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima sušaldyti. Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

 

 

11.        SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Galima vakcinuoti tik sveikas kates.

Iki 9–12 sav. išliekantys motininiai antikūnai gali mažinti vakcinavimo veiksmingumą. Esant motininių antikūnų vakcinavimas gali nevisiškai apsaugoti nuo klinikinių požymių, leukopenijos ir viruso išskyrimo užsikrėtus panleukopenijos virusu. Esant daug motininių antikūnų, vakcinavimo programą reikia atitinkamai pakoreguoti.

 

Nėra duomenų apie vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.


Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Sušvirkštus 10 kartų didesnę dozę, 4–10 d. po vakcinavimo injekcijos vietoje gali būti nežymus skausmingas tynis. Po vakcinavimo 1–2 dienas gali nežymiai laikinai pakilti kūno temperatūra (iki 40,8 °C).

Kartais keletą dienų po vakcinavimo katėms gali būti bendras diskomfortas, jos gali kosėti, čiaudėti, būti mieguistos ir sumažėti apetitas.

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu.

 

 

12.        SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Išmetamos atliekos turi būti nukenksmintos virinant, sudegintos ar pamerktos į tinkamą dezinfekantą, aprobuotą kompetentingos institucijos.

 

 

13.         INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2018 m. gegužės mėn.

 

 

14.        KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

 

Pakuočių dydžiai: liofilizato ir skiediklio buteliukai po vieną dozę, dėžutėse po 5, 10, 25 ar 50 dozių. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.