Kodas 101633
Gamintojas Boehringer Ingelheim

NEXGARD COMBO katėms iki 2,5kg. N3 (Boehringer)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

NexGard Combo, užlašinamasis tirpalas < 2,5 kg svorio katėms

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

Vokietija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4 Chemin du Calquet

31000 Toulouse

Prancūzija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

NexGard Combo, užlašinamasis tirpalas < 2,5 kg svorio katėms

Esafoksolaneras, eprinomektinas, prazikvantelis.

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekvienoje užlašinamojoje pipetėje yra:

veikliųjų medžiagų: NexGard Combo

Vienos dozės tūris (ml)

Esafoksolanero (mg)

Eprinomektino (mg)

Prazikvantelio (mg)

Katės 0,8-< 2,5 kg

0,3

3,6

1,20

24,9

Katės 2,5-<7,5 kg

0,9

10,8

3,60

74,7