Kodas 101632
Gamintojas Boehringer Ingelheim

NEXGARD COMBO katėms 2,5-7,5kg. N3 (Boehringer)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

NexGard Combo, užlašinamasis tirpalas 2,5–7,5 kg svorio katėms

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

Vokietija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4 Chemin du Calquet

31000 Toulouse

Prancūzija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

NexGard Combo, užlašinamasis tirpalas 2,5–7,5 kg svorio katėms

Esafoksolaneras, eprinomektinas, prazikvantelis.

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekvienoje užlašinamojoje pipetėje yra:

veikliųjų medžiagų: NexGard Combo

Vienos dozės tūris (ml)

Esafoksolanero (mg)

Eprinomektino (mg)

Prazikvantelio (mg)

Katės 0,8-< 2,5 kg

0,3

3,6

1,20

24,9

Katės 2,5-<7,5 kg

0,9

10,8

3,60

74,7