Kodas 101629
Gamintojas Boehringer Ingelheim

NEXGARD 136mg XL 25-50kg. N3 (Boehringer)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

NexGard 136 mg kramtomosios tabletės > 25–50 kg svorio šunims

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4 Chemin du Calquet

31000 Toulouse

PRANCŪZIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

NexGard 136 mg kramtomosios tabletės (> 25–50 kg svorio šunims)

afoksolaneras

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje kramtomojoje tabletėje yra: NexGard

Afoksolanero (mg)

kramtomosios tabletės 2–4 kg svorio šunims

11,3

kramtomosios tabletės > 4–10 kg svorio šunims

28,3

kramtomosios tabletės > 10–25 kg svorio šunims

68

kramtomosios tabletės > 25–50 kg svorio šunims

136