Kodas 101628
Gamintojas Boehringer Ingelheim

NEXGARD 11mg S 2-4kg. N3 (Boehringer)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

NexGard 11 mg kramtomosios tabletės 2–4 kg svorio šunims

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4 Chemin du Calquet

31000 Toulouse

PRANCŪZIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

NexGard 11 mg kramtomosios tabletės (2–4 kg svorio šunims)

afoksolaneras

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje kramtomojoje tabletėje yra: NexGard

Afoksolanero (mg)

kramtomosios tabletės 2–4 kg svorio šunims

11,3

kramtomosios tabletės > 4–10 kg svorio šunims

28,3

kramtomosios tabletės > 10–25 kg svorio šunims

68

kramtomosios tabletės > 25–50 kg svorio šunims

136