Kodas 70377
Gamintojas Bela-pharm

NEOMIN 1kg (Bela-pharm)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

Neomin 1000 mg/g geriamieji milteliai, skirti naudoti su geriamuoju vandeniu, pašaru, pienu ar pieno pakaitalu galvijams (veršeliams), kiaulėms ir vištoms (jaunoms vištaitėms, dedeklėms ir veislinėms vištoms)

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

Bela-Pharm GmbH & Co.KG,

Lohner str. 19,

49377 Vechta,

Vokietija.

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Neomin, 1000 mg/g geriamieji milteliai, skirti naudoti su geriamuoju vandeniu, pašaru, pienu ar pieno pakaitalu galvijams (veršeliams), kiaulėms ir vištoms (jaunoms vištaitėms, dedeklėms ir veislinėms vištoms)

3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 g miltelių yra:

veikliosios medžiagos:

neomicino sulfato 1 000 mg.

4. INDIKACIJA (-OS)

Kiaulėms, paršeliams, veršeliams ir vištoms, sergančioms enteritu, kurį sukelia neomicinui jautrios bakterijos (E. coli, Salmonella spp., Campylobacter spp.), gydyti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti nustačius atsparumą neomicinui, kanamicinui, gentamicinui ir streptomicinui. Negalima naudoti vienu metu su stipriais diuretikais ar nefrotoksiniais vaistais.

Negalima naudoti vienu metu su raumenis atpalaiduojančiais vaistais, nesumažinus pirminės dozės.

Negalima naudoti kartu su kitais aminoglikozidų grupės ar bakteriostatiškai veikiančiais antibiotikais.

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui neomicinui ar kitiems aminoglikozidų grupės antibiotikams.

Negalima naudoti per os jau atrajojantiems galvijams.

Negalima naudoti gyvūnams esant kepenų, inkstų sutrikimų arba sutrikus klausos ir pusiausvyros funkcijoms.

Negalima naudoti vaikingoms patelėms.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Naudojant gyvūnams, kurių pažeista žarnyno gleivinė arba kai milteliai skiriami ilgiau nei rekomenduojama, gali pasireikšti klausos ir pusiausvyros arba inkstų funkcijos sutrikimas, taip pat nervų-raumenų blokada.

Įvykus neomicino sukeltai nervų-raumenų blokadai, gali pasireikšti spazmai, kvėpavimo sutrikimai ar kolapsas. Tokiais atvejais kaip priešnuodį galima skirti neostigminą ar kalcio preparatus.

Ilgalaikis vaisto naudojimas gali pažeisti virškinimo trakto gleivinę ir taip sukelti viduriavimą ir malabsorbciją.

Galimos alerginės reakcijos (odos reakcijos, anafilaksinis šokas).

Gali pasitaikyti kryžminis atsparumas kitiems aminoglikozidų grupės antibiotikams.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Kiaulės (ir paršeliai), galvijai (veršeliai), vištos (jaunos vištaitės, dedeklės, veislinės vištos).

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Kiaulėms ir vištoms vaistą reikia duoti su pašaru / lesalu arba su geriamuoju vandeniu. Veršeliams duoti su pienu ar pieno pakaitalu.

Veršeliams, kiaulėms ir paršeliams:

skirti 10 mg Neomin miltelių 1 kg kūno svorio per dieną.

Jaunoms vištaitėms, dedeklėms ar veislinėms vištoms:

skirti 30 mg Neomin 1 kg kūno svorio per dieną.

Būtina užtikrinti, kad visa gyvūnui skirta vaisto dozė būtų pilnai suvartota. Blogos bendros sveikatos būklės gyvūnams ar neturinčius apetito gyvūnus reikia gydyti parenteriniu būdu.

Naudojimo metodas

Norint skirti su geriamuoju vandeniu, reikiamą vaisto kiekį reikia pilnai ištirpinti nedideliame kiekyje vandens ir gautą tirpalą (kasdien naują) supilti į visą geriamojo vandens kiekį.

Norint skirti su pienu ar pieno pakaitalu, reikiamą miltelių kiekį reikia įberti į paruoštą naudoti atvėsintą pieną ar pieno pakaitalą, gerai išmaišyti ir iškart sugirdyti.

Norint skirti su pašaru, reikiamą vaisto kiekį reikia gerai sumaišyti su nedideliu pašaro kiekiu ir sušerti prieš pagrindinį šėrimą. Toks mišinys turi būti ruošiamas kasdien naujas. Būtina užtikrinti, kad visa vaisto dozė būtų pilnai suvartota.

Norint užtikrinti pakankamą vandens suvartojimą, gydomiesiems gyvūnams turi būti įrengtą pakankamai girdymo vietų.

Dozę reikia koreguoti pagal faktinį gyvulių išgeriamo vandens kiekį, kadangi jisai skiriasi priklausomai nuo amžiaus, sveikatos būklės, gyvūno paskirties ir laikymo sąlygų (pvz., skirtinga aplinkos temperatūra, apšvietimas).

Neomin miltelių kiekis, kuris turi būti įmaišytas į gydomiems gyvūnams skirtą geriamą vandenį, apskaičiuojamas pagal toliau pateikiamas formules.

 

Kiaulėms ir paršeliams

 

 

 

 

 

10 mg Neomin miltelių

x

vidutinis gydomų

 

Neomin miltelių

1 kg kūno svorio per dieną

 

gyvulių svoris, kg

 

kiekis, mg 1 l

_________________________________________________

       =

     geriamo vandens

vidutinis gyvulio išgeriamo vandens kiekis per dieną, l

 

 

Vištoms

 

 

 

 

30 mg Neomin miltelių

x

vidutinis gydomų

 

Neomin miltelių

1 kg kūno svorio per dieną

 

paukščių svoris, kg

 

kiekis, mg 1 l

_________________________________________________

=

geriamo vandens

vidutinis paukščių išgeriamo vandens kiekis per dieną, l

 

 

Gydymo trukmė paprastai yra 3 dienos, girdant kas 24 val.

Klinikiniams simptomams susilpnėjus, gydymą reikia tęsti dar 2 dienas. Jei po 3 gydymo dienų nėra žymaus pagerėjimo, reikia peržiūrėti diagnozę ir prireikus keisti gydymą. Jei gyvūnai laikomi lauke, gydymo metu turi būti laikomi patalpoje. Baigus gydymą, girdyklas reikia kruopščiai išplauti, siekiant išvengti bakterijų atsparumą lemiančių mažesnių už gydomąsias vaisto dozių suvartojimo.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.

 

10. IŠLAUKA

Kiaulėms, veršeliams: mėsai ir subproduktams – 14 parų.

Vištoms: mėsai ir subproduktams – 7 paros, kiaušiniams – 0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

DTPE dėžutės

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Kartoninės dėžutės ir popieriniai maišai

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.

Atidarius pakuotę, sunaudoti per 7 d.

Ištirpinus geriamajame vandenyje, sunaudoti per 24 val.

Ištirpinus piene ar pieno pakaitale, sunaudoti per 4 val.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Net ir nedidelės dozės neomicino turi gydomą jį poveikį, todėl norint išvengti perdozavimo, reikia tiksliai nustatyti gyvūno svorį. Vaistą reikia skirti tik atlikus bakterijų jautrumo tyrimą.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Dėl kontaktinio dermatito pavojaus, naudojant veterinarinį vaistą būtina stengtis, kad jo nepatektų ant odos ar į kvėpavimo takus. Naudojant veterinarinį vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės: apsauginė kaukė ir pirštinės.

Vaikingumas

Neomicinas pereina placentos barjerą ir gali turėti ototoksinį ir nefrotoksinį poveikį vaisiui. Negalima naudoti vaikingoms patelėms.

Sąveika

Reikia vengti maišyti su kitais vaistais dėl galimo nesuderinamumo. Vienu metu naudojant su kitais vaistais, neomicinas gali tapti neaktyvus. Vengti naudoti su bakteriostatiškai veikiančiais vaistais. Negalima naudoti kartu su kitais ototoksiškai ar nefrotoksiškai veikiančiais vaistais. Perdozavimas

Naudojant neomiciną gali kilti raumenų-nervų blokada, kuri gali sukelti spazmus, kvėpavimo sutrikimus ar kolapsą. Kaip priešnuodį galima naudoti neostigminą ar kalcio preparatus.

Galimos alerginės reakcijos (alerginė odos reakcija, anafilaksinis šokas). Galimas kryžminis atsparumas kitiems aminoglikozidų grupės antibiotikams.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį, būtina tuoj pat nutraukti vaisto naudojimą ir taikyti simptominį gydymą.

Pasireiškus anafilaksiniam šokui, į veną ar raumenis skirti adrenaliną ir gliukokortikoidus. Pasireiškus odos alerginėms reakcijoms, skirti antihistamininius vaistus ir (ar) gliukokortikoidus.

Nesuderinamumai

Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2012-03-20

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama su veterinariniu receptu.

 

Farmakoterapinė grupė: virškinimo trakto antibakterinės medžiagos.

ATCvet kodas: QA07AA01.

Neomicinas yra antibiotikas, antibakteriškai veikiantis gramneigiamas aerobines bakterijas. Neomicinas veikia bekteriocidiškai slopindamas bakterinių baltymų sintezę. Atsparumas neomicinui priklauso nuo to, kiek dažnai vaistas buvo naudojamas ūkyje. Dėl tikimybės pasireikšti atsparumui prieš taikant gydymą Neomin, reikia atkreipti dėmesį kaip dažnai vaistas buvo naudojamas ūkyje su vandeniu ar pašaru. Neomicinui ir kanamicinui nustatytas pilnas kryžminis atsparumas, o gentamicinui – dalinis kryžminis atsparumas.

Suduotas neomicinas yra prastai absorbuojamas, jei gleivinė yra nepažeista. Absorbuota dalis padidėja, kai žarnyno gleivinė pažeidžiama. Hidrofilinių savybių dėka, neomicinas patenka į tarpląstelinę terpę ir yra gerai pasisavinamas bakterijų.