Kodas 75743
Gamintojas Virbac

METRIJECTYL 20ml (Virbac)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

MÉTRIJECTYL, gimdos suspensija galvijams

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Virbac S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D

 

06516 Carros

 

PRANCŪZIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

MÉTRIJECTYL, gimdos suspensija galvijams

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Viename ml yra:

 

 

veikliųjų medžiagų:

 

 

ampicilino (natrio druskos)

25 mg

kolistino (sulfato)

25 000 IU

 

pagalbinių medžiagų:

 

 

butilhidroksianizolo (E320)

0,18 mg

benzilo alkoholio (E1519)

0,009ml

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Karvėms, sergančioms metritu, endometritu ar piometra, kurių sukėlėjai jautrūs ampicilinui ir kolistinui, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

 

Negalima naudoti triušiams, jūrų kiaulytėms, žiurkėnams ar smiltpelėms.

 

6.  NEPAGEIDAUJAMOS REAKCIJOS

 

Penicilinai ir cefalsporinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas (alergijas). Kartais šios alerginės reakcijos gali būti sunkios (anafilaksinis šokas).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7.  PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai.

 

8.  DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia švirkšti į gimdą.

 

Švirkšti 500 mg ampicilino ir 0,5 MTV kolistino karvei per dieną. Tai atitinka vieną intrauterinį švirkštą, naudojant vieną kartą per dieną 3 dienas iš eilės. Sunkiais atvejais dozę ir gydymo trukmę galima padvigubinti. Nuvalius išorinius lytinius organus ir ant intrauterinio švirkšto uždėjus kateterį, jį per gimdos kaklelį jį įkišti į gimdą ir sušvirkšti vaistą.

 

Likusį kateteryje vaistą reikia išstumti švirkštu įleidžiant nedidelį kiekį oro.

 

9.  NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Žr. „Dozės, naudojimo būdas (-ai) ir metodas kiekvienai rūšiai“.

 

10.  IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams – 7 paros.

 

Pienui – 0 parų.

 

11.  SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

12.  SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams Negalima švirkšti po oda arba į raumenis.

 

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Prieš švirkščiant gimdos suspensiją, būtina užtikrinti atitinkamas higienos ir dezinfekcijos priemones. Piometros atveju arba lytiniuose takuose esant organinių nešvarumų, iš pradžių rekomenduotina taikyti gydymą prostaglandinais liuteolizei sukelti ir pašalinti išskyroms iš gimdos.

 

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Sušvirkšti, įkvėpti, praryti ar patekę ant odos cefalosporinai ir penicilinai gali sukelti padidėjusio jautrumo reakcijas. Alerginės reakcijos į šias medžiagas kartais gali būti sunkios.

 

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas penicilinams ar cefalosporinams, arba kuriems buvo rekomenduota su tokiomis medžiagomis nedirbti, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu. Patekus į akis, nedelsiant gausiai plauti vandeniu.

 

Jei po sąlyčio su veterinariniu vaistu pasireiškia tokie simptomai, kaip odos paraudimas, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Veido, lūpų ar akių tynis arba pasunkėjęs kvėpavimas yra sunkesni simptomai, todėl medicininės pagalbos reikia kreiptis nedelsiant.

 

Vaikingumas, laktacija

 

Šis veterinarinis vaistas neskirtas naudoti vaikingoms patelėms. Galima naudoti laktacijos metu

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

 

Nežinoma.

Perdozavimas (simptomai, procedūros kritiniais atvejais, priešnuodžiai)

 

Žr. „Nepalankios reakcijos“.

Nesuderinamumai

 

Nežinoma.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal vietos reikalavimus.

 

14. PASKUTINIO LAPELIO PATVIRTINIMO DATA

 

2015-04-23

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.