Kodas 98315
Gamintojas Fatro

METABOLASE FORTE 250 ml N1 (Fatro)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

METABOLASE FORTE, injekcinis tirpalas

 

1.             TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Tiekimo rinkai teisės turėtojas ir gamintojas:

Fatro S.p.A., Via Emilia 285,

40064 Ozzano dell’Emilia, Bologna,

Italija

 

 

2.              VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

METABOLASE FORTE, injekcinis tirpalas

 

 

3.              VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliųjų medžiagų:

d,l-acetilmetionino                                                         200 mg,

ciankobalamino                                                              0,2 mg,

l-karnitino hidrochlorido (atitinka 50 mg karnitino)       61,3 mg, alfa-tokoferilio acetato (atitinka 30 mg alfa-tokoferolio)       33 mg;

 

pagalbinės medžiagos:

benzilo alkoholio                                                           20 mg.

 

 

4.              INDIKACIJOS

 

Galvijams, avims, kiaulėms ir arkliams, kaip pagalbinė priemonė sutrikus maisto medžiagų įsisavinimui dėl patologinių (sirgus infekcinėmis ligomis) ar aplinkos (nepakankamo šėrimo) veiksnių, esant hepatopatijai, sutrikus kepenų funkcijoms dėl riebalinės kepenų degeneracijos ir esant pasekmių (karvių riebėjimo sindromui, ėringų avių toksemijai, raumenų funkcijos sutrikimui dėl miodistrofinių veiksnių ir padidėjus energetinių medžiagų poreikiui, esant prastiems zootechniniams duomenims), esant kardiopatijai, polinkiui į mažesnį vaisingumą (abortas, placentos sutrikimai) ar esant imuniteto nepakankamumui.

 

 

5.              KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

 

6.              NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.


7.              PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, avys, kiaulės, arkliai.

 

 

8.              DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia švirkšti į raumenis vieną kartą per parą, 5 dienas eilės: galvijui, suaugusiai kiaulei, arkliui

po 5 ml tirpalo 100 kg kūno svorio, veršeliui, aviai, paršeliui, kumeliukui 0,5-1 ml/10 kg kūno svorio.

 

 

9.              NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

 

10.          IŠLAUKA

 

0 parų.

 

 

11.          SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 ºC temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

 

 

12.          SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Naudojant vaistą, būtina taikyti įprastines aseptikos priemones.

 

 

13.         SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

 

14.         INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2009-04-21

 

 

15.          KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.

Farmakoterapinė grupė: kitos gydomosios medžiagos. ATCvet kodas: QV03AX.

 

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su tiekimo rinkai teisės turėtojo vietiniu atstovu.