Kodas 79248
Gamintojas Ranbaxy

MEROPENEM SUN, 1 g, milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui, N1

Vaistinis preparatas. Receptinis.
Veiklioji medžiaga:

MEROPENEM SUN 500 mg milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui

MEROPENEM SUN 1 g milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui

Meropenemas

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-     Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-     Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-     Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-     Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.       Kas yra MEROPENEM SUN ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant MEROPENEM SUN

3.       Kaip vartoti MEROPENEM SUN

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti MEROPENEM SUN

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra MEROPENEM SUN  ir kam jis vartojamas

 

MEROPENEM SUN priklauso vaistų, vadinamų karbapenemų rūšies antibiotikais, grupei. Meropenemas veikia naikindamas bakterijas, kurios gali sukelti sunkias infekcines ligas.

 

·               Plaučių infekcinė liga (plaučių uždegimas).

·               Pacientų, sergančių cistine fibroze, plaučių ir bronchų infekcinės ligos.

·               Komplikuotos šlapimo takų infekcinės ligos.

·               Komplikuotos pilvo ertmės infekcinės ligos.

·               Gimdymo metu ar po gimdymo pasireiškusios infekcinės ligos.

·               Komplikuotos odos ir minkštųjų audinių infekcinės ligos.

·               Ūminė galvos smegenų bakterijų sukelta infekcinė liga (meningitas).

 

MEROPENEM SUN gali būti skiriamas febrilia neutropenija sergančių pacientų gydymui, jei įtariama, jog jos priežastis yra bakterijų sukelta infekcinė liga.

 

Meropenemo galima vartoti bakterijų sukeltai kraujo infekcijai gydyti nustačius arba įtarus, kad ji susijusi su kuria nors iš aukščiau išvardytų infekcinių ligų.

2.       Kas žinotina prieš vartojant MEROPENEM SUN

 

MEROPENEM SUN vartoti negalima:

 

-        jeigu yra alergija veikliajai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);

-        jei Jūs esate alergiškas (Jūsų jautrumas padidėjęs) kitiems antibiotikams, tokiems kaip penicilinai, cefalosporinai arba karbapenemai, kadangi Jūs taip pat galite būti alergiškas ir meropenemui.

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

 

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti MEROPENEM SUN:

 

-        jeigu Jūs turite sveikatos sutrikimų, tokių kaip kepenų ar inkstų liga;

-        jei pavartojus kitų antibiotikų, atsirasdavo sunkus viduriavimas.

 

Jums gali būti teigiamas Kumbso testas, o tai reiškia, jog yra antikūnų, kurie ardo raudonuosius kraujo kūnelius. Jūsų gydytojas apie tai su Jumis pakalbės.

 

          Jeigu kyla abejonių, ar tai yra aktualu Jums, prieš pradedant vartoti MEROPENEM SUN, pasitarkite su savo gydytoju slaugytoja.

 

Kiti  vaistai ir Meropenem SUN

 

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto ir augalinius vaistus, pasakykite savo gydytojui arba vaistininkui. 

Tai svarbu, nes MEROPENEM SUN gali trikdyti kitų vaistų poveikį arba tam tikri vaistai gali įtakoti MEROPENEM SUN poveikį.

 

Ypatingai svarbu pasakyti savo gydytojui ar vaistininkui, jei vartojate bet kurio iš toliau išvardytų medikamentų:

 

-        probenecido (vartojamo podagrai gydyti);

-        valproinės rūgšties, natrio valproato ar valpromido (vartojamo epilepsijai gydyti). MEROPENEM SUN vartoti negalima kadangi meropenemas gali mažinti natrio valproato poveikį jūsų kraujyje;

-                 geriamųjų antikoaguliantų (kraują skystinančių vaistų, kurie vartojami norint išvengti kraujo krešulių susidarymo).

 

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

 

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Nėštumo metu MEROPENEM SUN vartoti nepatartina.

Gydytojas nuspręs, ar Jums galima vartoti MEROPENEM SUN.

 

Prieš vartojant meropenemo svarbu pasakyti savo gydytojui, jei žindote kūdikį arba ruošiatės žindyti. Mažas šio vaisto kiekis patenka į motinos pieną.  Dėl to, ar Jums vartoti meropenemą žindymo laikotarpiu, nuspręs gydytojas.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

 

MEROPENEM SUN poveikis vairavimui ir mechanizmų valdymui netirtas. Tačiau meropenemas yra susijęs su galvos skausmu, spengimu ar odos perštėjimu (parestezija), ir nevalingais raumenų judesiais, vedančiais į greitą ir nekontroliuojamą kūno drebulį (konvulsiją), ko pasekoje paprastai prarandama sąmonė, ir visa tai gali paveikti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus.

 

MEROPENEM SUN sudėtyje yra natrio

 

MEROPENEM SUN 500 mg: vienoje vaistinio preparato 500 mg dozėje yra maždaug 2,0 mEq natrio.

Tai svarbu žinoti pacientams, kurių dietoje reikia kontroliuoti natrio kiekį.

 

MEROPENEM SUN 1 g: vienoje vaistinio preparato 1 g dozėje yra maždaug 4,0 mEq natrio.

Tai svarbu žinoti pacientams, kurių dietoje reikia kontroliuoti natrio kiekį.

 

Jei Jūsų būklė yra tokia, kad reikia kontroliuoti suvartojamo natrio kiekį, prašome apie tai informuoti savo gydytoją arba slaugytoją.

 

 

2.              Kaip vartoti MEROPENEM SUN

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

Vartojimas suaugusiems žmonėms

·               Dozė priklauso nuo infekcinės ligos, kuria Jūs sergate, rūšies, kokioje organizmo vietoje ji yra ir nuo infekcinės ligos sunkumo. Jums reikalingą dozę paskirs gydytojas.

·               Paprastai suaugusiems žmonėms skiriama 500 mg (miligramų) – 2 g (gramų) dozė. Tokią dozę reikia vartoti kas 8 valandas. Tačiau, jei jūsų inkstų veikla nėra labai gera, jums gali paskirti ir mažesnę vaisto dozę. 

Vartojimas vaikams ir paaugliams

·               Vyresniems, kaip 3 mėnesių kūdikiams ir vaikams iki 12 metų, dozė parenkama atsižvelgiant į vaiko amžių ir kūno masę. Įprastinė dozė yra tarp 10 mg – 40 mg MEROPENEM SUN kilogramui (kg) kūno masės. Tokia dozė įprastai leidžiama kas 8 valandas. Vaikams, kurie sveria daugiau, kaip 50 kg, skiriama suaugusių žmonių dozė.

 

Vartojimo metodas

·               MEROPENEM SUN Jums bus skiriama injekuojant arba lašinant į stambią veną.

·               Paprastai MEROPENEM SUN Jums sulašins arba injekuos jūsų gydytojas arba slaugytoja.

·               Tačiau kartais patys pacientai, tėvai ar globėjai išmoksta namuose suleisti MEROPENEM SUN. Kaip tai padaryti, nurodyta šio pakuotės lapelio instrukcijoje (žr. skyrių „Taisyklės, kaip namuose sau ar kam nors kitam injekuoti MEROPENEM SUN“). MEROPENEM SUN visada vartokite tiksliai, kaip nurodė Jūsų gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į savo gydytoją.

·               Injekcinio tirpalo negalima maišyti su kitais tirpalais arba pilti į tirpalus, kuriuose yra kitų vaistų.

·               Injekcijos trukmė turi būti 5 minutės arba nuo 15 iki 30 minučių. Jūsų gydytojas jums pasakys, kaip reikia vartoti MEROPENEM SUN.

·               Paprastai injekuoti reikia kiekvieną dieną tuo pačiu laiku.

 

Ką daryti pavartojus per didelę MEROPENEM SUN dozę?

Jei atsitiktinai pavartojote didesnę, negu jums paskirta dozė, nedelsiant kreipkitės į gydytoją arba artimiausią ligoninę.

 

Pamiršus pavartoti MEROPENEM SUN

Jei pamiršote pavartoti, prisiminus, suleiskite vaisto kaip galima greičiau. Jei jau beveik bus atėjęs kitos dozės vartojimo laikas, praleiskite pamirštą dozę.

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę (dviejų injekcijų tuo pačiu metu).

 

Nustojus vartoti MEROPENEM SUN

Kol jūsų gydytojas nenurodė, nenutraukite MEROPENEM SUN vartojimo.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į savo gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

 

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Sunkios alerginės reakcijos

Jei pasireiškė sunki alerginė reakcija, nedelsiant nutraukite MEROPENEM SUN vartojimą ir tuoj pat kreipkitės į savo gydytoją. Jums gali prireikti skubaus gydymo. Ūmiai gali atsirasti tokių simptomų:

-        sunkus odos išbėrimas, niežulys arba dilgėlinė;

-        veido, lūpų, liežuvio ar kitų kūno dalių patinimas;

-        dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, švokštimas.

 

Raudonųjų kraujo kūnelių pažeidimas (dažnis nežinomas- negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis)

Šiai būklei būdingi simptomai:

-        dusulys, kuomet jo nesitikite.

-        Raudonas arba rudas šlapimas.

-        Jei pastebėjote nors vieną iš išvardytų simptomų, nedelsiant kreipkitės į savo gydytoją.

 

Kitas galimas šalutinis poveikis

 

Dažnas (gali pasireikšti iki 1 žmogaus iš 10)

-        Pilvo (skrandžio skausmas);

-        šleikštulys (pykinimas);

-        vėmimas;

-        viduriavimas;

-        galvos skausmas;

-        odos bėrimas, niežėjimas;

-        skausmas ir uždegimas;

-        padidėjęs trombocitų kiekis (kraujo tyrimo duomenimis);

-        pakinta kraujo tyrimų rodmenys, įskaitant tuos, kurie rodo kepenų veiklą.

 

Nedažnas (gali pasireikšti iki 1 žmogaus iš 100)

-        Kraujo pokyčiai: sumažėjęs trombocitų kiekis (lengviau atsiranda mėlynės), padidėjęs tam tikro pogrupio leukocitų skaičius, sumažėjęs leukocitų skaičius, padidėjęs tam tikros medžiagos, vadinamos bilirubinu, kiekis. Jūsų gydytojas gali laikas nuo laiko tikrinti Jūsų kraujo tyrimo rezultatus;

-        kraujo tyrimo rodmenų, įskaitant ir rodančius kaip gerai veikia inkstai, pokyčiai;

-        dilgčiojimo jausmas galūnėse (badymas ir dilgsėjimas);

-        burnos ir makšties grybelių sukelta infekcija (pienligė);

-        žarnų uždegimas su viduriavimu;

-        venų, į kurias injekuojamas MEROPENEM SUN skausmas;

-        kiti pokyčiai kraujyje, kurių simptomai tokie: dažnos infekcinės ligos, aukšta temperatūra ir gerklės skausmas. Jūsų gydytojas retkarčiais gali atlikti Jūsų kraujo tyrimus;

-        staiga prasidėjęs sunkus odos bėrimas, pūslių odoje atsiradimas, odos lupimasis. Šie simptomai gali būti susiję su aukšta temperatūra ir sąnarių skausmais.

 

Retas (gali pasireikšti iki 1 žmogaus iš 1000)

-        traukuliai.

 

Dažnis nežinomas (jo negalima nustatyti pagal turimus duomenis)

Sunkios padidėjusio jautrumo reakcijos, kurios pasireiškia karščiavimu, odos išbėrimu ir kraujo rodiklių, rodančių kepenų funkciją, pokyčiais (padidėjęs kepenų fermentų kiekis); padidėjęs tam tikrų baltųjų kraujo ląstelių kiekis (eozinofilija) ir padidėję limfmazgiai. Tai gali būti daugelio organų jautrumo sindromo sukeliamų sutrikimų, vadinamų DRESS sindromu, požymiai.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti MEROPENEM SUN

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Ant dėžutės ir flakono po „Tinka iki/EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

Paruoštas tirpalas: paruošus tirpalą injekcijai ar infuzijai į veną, jį reikia suvartoti nedelsiant. Laikotarpis nuo vaisto tirpinimo pradžios iki injekcijos ar infuzijos į veną pabaigos, turi būti ne ilgesnis, kaip 1 valanda.

 

Paruošto tirpalo negalima užšaldyti.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

MEROPENEM SUN sudėtis

 

-        Veiklioji medžiaga yra meropenemas.

 

Kiekviename flakone yra meropenemo trihidrato, atitinkančio 500 mg bevandenio meropenemo.

Kiekviename flakone yra meropenemo trihidrato, atitinkančio 1 g bevandenio meropenemo.

 

-        Pagalbinė medžiaga yra bevandenis natrio karbonatas.

 

MEROPENEM SUN išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

MEROPENEM SUN yra balti arba gelsvi kristaliniai milteliai flakone, injekciniam ar infuziniam tirpalui.

 

Pakuotėje yra 1 arba 10 flakonų.

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Registruotojas ir gamintojas

 

Registruotojas

SUN Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

Hoofddorp, 2132 JH

Nyderlandai

 

Gamintojas

Terapia S.A.

124 Fabricii Street

400 632 Cluj Napoca

Rumunija

 

arba

 

Basics GmbH

Hemmelrather Weg 201

D-51377 Leverkusen

Vokietija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

 

Sun Pharmaceutical Industries Limited atstovybė

Karaliaus Mindaugo pr. 68-3

Kaunas, Lietuva

Tel. +370-37-311843

El. paštas:  info.baltics@ranbaxy.com

 

Šis vaistas EEE valstybėse narėse registruotas tokiais pavadinimais:

 

500 mg

 

 

Vokietija

MEROPENEM BASICS 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

Danija

Meropenem SUN 500mg, pulver til injections- og infusionsvæske, opløsning

Estija

Meropenem SUN 500 mg süste- või infusioonilahuse pulber

Italija

Meropenem SUN 500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione

Lietuva

MEROPENEM SUN 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

Latvija

Meropenem SUN 500 mg pulveris injekciju un infūziju šķīduma pagatavaošanai

Nyderlandai

Meropenem SUN 500 mg, poeder voor injectievloeistof

Lenkija

Rumunija

Nableran

Loditer 500 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă intravenoasă/perfuzabilă

 

 

 

1 g

 

 

 

Vokietija

 

MEROPENEM BASICS 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

Danija

 

Meropenem SUN 1g, pulver til injections- og infusionsvæske, opløsning

Estija

 

Meropenem SUN 1 g süste- või infusioonilahuse pulber

Italija

 

Meropenem SUN 1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione

Lietuva

 

MEROPENEM SUN 1 g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui

Latvija

 

Meropenem SUN 1 g pulveris injekciju un infūziju šķīduma pagatavaošanai

Nyderlandai

 

Meropenem SUN 1 g, poeder voor injectievloeistof

Lenkija

 

Nableran

Rumunija

 

Loditer 1000 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă intravenoasă/perfuzabilă

 

 

 

 

 

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2017-09-20.

 

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mokomieji patarimai/medicininis švietimas

 

Antibiotikai yra skirti bakterijų sukeltai infekcinei ligai gydyti. Jie neveiksmingi prieš virusų sukeltą infekcinę ligą.

 

Kartais pasirinkti antibiotikai nėra veiksmingi prieš bakterijas, sukėlusias infekcinę ligą.

Viena iš dažniausių to priežasčių yra tai, kad infekcinę ligą sukėlusios bakterijos yra atsparios vartojamų antibiotikų poveikiui. Tai reiškia, kad bakterijos gali išgyventi ir daugintis nepaisant antibiotikų vartojimo.

 

Bakterijos gali tapti atspariomis antibiotikų poveikiui dėl įvairių priežasčių. Jei antibiotikai vartojami tinkamai, tikimybė, kad bakterijos taps atsparios jų poveikiui, mažėja.

 

Kuomet Jūsų gydytojas Jums paskiria gydymo antibiotikais kursą, tai reiškia, jog vaistas yra skirtas gydyti tik jūsų konkrečiai ligai. Atkreipkite dėmesį į žemiau išvardintus patarimus – tai padės išvengti bakterijų atsparumo plitimo, kuris gali antibiotikus padaryti neveiksmingus.    

 

1.       Labai svarbu, kad Jūs vartotumėte tinkamą antibiotikų dozę tinkamu laiku ir nustatytą dienų kiekį. Perskaitykite pakuotės lapelyje pateiktus nurodymus ir, jei kas nors bus neaišku, kreipkitės į savo gydytoją ar vaistininką, kad Jums paaiškintų.

2.       Jeigu specialiai Jums nepaskirta vartoti antibiotikų, savo nuožiūra jų vartoti negalima. Šiuos antibiotikus turite vartoti tik tai infekcinei ligai gydyti, kuriai vaistas paskirtas.

3.       Negalima vartoti antibiotikų, kurie yra paskirti kitiems žmonėms, nors jų infekcinė liga ir yra panaši į Jūsų.

4.       Negalima duoti kitiems žmonėms Jums paskirtų antibiotikų.

5.       Jei taip, kaip nurodyta gydytojo vartojant antibiotikų, liko jų likučių, juos reikia nunešti į vaistinę, kur šie likučiai bus tinkamai utilizuoti.

 

Toliau pateikta informacija yra skirta tik sveikatos priežiūros specialistams

 

Taisyklės, kaip namuose sau ar kam nors kitam švirkšti MEROPENEM SUN

 

Kai kurie pacientai, tėvai ar globėjai yra išmokyti MEROPENEM SUN vartoti namuose.

 

Įspėjimas – šio vaisto Jums gali švirkšti Jūsų namiškiai arba Jūs pats sau, tačiau tik tuo atveju, jei buvote apmokyti gydytojo arba slaugytojos.

 

-        Vaistą būtina maišyti su kitu skysčiu (tirpikliu). Gydytojas Jums nurodys, koks tirpiklio kiekis reikalingas.

-        Paruoštą vaistą reikia suvartoti nedelsiant. Jo negalima užšaldyti.

 

Meropenem injekcijos skyrimas

Meropenemas gali būti naudojamas kaip bolus injekcija į veną, praskiedus steriliu vandeniu injekcijoms iki galutinės 50 mg/ml koncentracijos.

 

Kaip paruošti vaistą 

 

1.       Nusiplaukite ir labai gerai nusisausinkite rankas. Paruoškite švarią darbo vietą.

2.       Išimkite iš pakuotės MEROPENEM SUN flakoną. Flakoną apžiūrėkite ir patikrinkite tinkamumo laiką, nurodytą ant etiketės. Patikrinkite, ar flakonas neatidarytas ir nepažeistas. 

3.       Nuimkite spalvotą dangtelį ir nuvalykite pilką guminį kamštį alkoholiu suvilgytu tamponu. Palaukite, kol guminis kamštis nudžius.

4.       Neliesdami naujos sterilios adatos ir naujo sterilaus švirkšto galiukų, juos sujunkite.

5.       Pritraukite  į švirkštą rekomenduojamą kiekį sterilaus injekcinio vandens. Reikalingas skysčio kiekis nurodytas lentelėje:

 

MEROPENEM SUN dozė

Tirpinimui reikalingas injekcinio vandens kiekis

500 mg (miligramų)

10 ml (mililitrų)

1 g (gramas)

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml

 

Įsidėmėkite. Jei skirta didesnė kaip 1 g MEROPENEM SUN dozė, Jums reikės daugiau nei 1 flakono. Flakonuose esantį skystį galima sutraukti į vieną švirkštą.

 

6.      Švirkšto adata perdurkite pilko guminio kamščio vidurį ir suleiskite rekomenduojamą injekcinio vandens kiekį į MEROPENEM SUN flakoną ar flakonus.

7.      Ištraukite adatą iš flakono ir kratykite flakoną rankos delne apie minutę. Leiskite nusistovėti. Pakratykite flakoną dar minutę. Patikrinkite tirpalo skaidrumą. Jei reikia, pakratykite dar minutę, arba tol, kol visi milteliai ištirps. Dar kartą nuvalykite nauju, alkoholiu suvilgytu tamponu pilką guminį flakono kamštį ir leiskite kamščiui nudžiūti.

8.      Švirkšto stūmoklį iki galo įstumkite į švirkštą ir vėl įdurkite adatą per pilką guminį kamštį. Kartu laikydami švirkštą ir flakoną, flakoną apverskite.

9.      Adatos galiuką laikydami skystyje ir traukdami stūmoklį, visą flakone esantį skystį sutraukite į švirkštą.

10.    Iš flakono ištraukę adatą su švirkštu, tuščią flakoną išmeskite į saugią vietą.

11.    Laikydami švirkštą adata į viršų, pastuksenkite jį, kad skystyje esantys oro burbuliukai pakiltų į viršų.

12.    Švelniai stumdami stūmoklį, pašalinkite visą orą esantį švirkšte.

13.    Jei MEROPENEM SUN vartojate namie, panaudotas adatas ir infuzijų sistemas tvarkykite tinkamu būdu. Jei Jūsų gydytojas nutars Jums gydymą nutraukti, nesuvartotą MEROPENEM SUN tvarkykite tinkamu būdu.

 

Vaisto švirkštimas

 

Vaisto galima švirkšti per trumpąją kaniulę arba venfloną (į veną įstatytą vamzdelį) arba per jungtį ar centrinę sistemą.

 

MEROPENEM SUN švirkštimas, naudojant trumpąją kaniulę arba venfloną

 

1.       Nuimkite adatą nuo švirkšto ir atsargiai išmeskite ją į aštrioms atliekoms skirtą šiukšlių dėžę.

2.       Trumposios kaniulės arba venflono galiuką nuvalykite alkoholiu sudrėkintu tamponu ir leiskite nudžiūti. Atidarykite kaniulės gaubtelį ir prijunkite švirkštą.

3.       Lėtai stumkite švirkšto stūmoklį, kad antibiotikai būtų švirkščiami vienodu greičiu per maždaug 5 minutes.

4.       Kai baigsite antibiotikų injekciją ir švirkštas ištuštės, nuimkite švirkštą ir praskalaukite kaniulę taip, kaip nurodė gydytojas arba slaugytoja.

5.       Uždarykite kaniulės gaubtelį ir atsargiai išmeskite švirkštą į aštrioms atliekoms skirtą šiukšlių dėžę.

 

MEROPENEM SUN švirkštimas per jungtį arba centrinę sistemą

1.       Nuimkite gaubtelį nuo jungties arba sistemos, nuvalykite galiuką alkoholiu sudrėkintu tamponu ir leiskite jam nudžiūti.

2.       Prijungę švirkštą, lėtai stumkite jo stūmoklį, kad antibiotikai būtų švirkščiami vienodu greičiu per maždaug 5 minutes.

3.       Kai baigsite antibiotikų injekciją, nuimkite švirkštą ir praskalaukite kaniulę taip, kaip nurodė gydytojas arba slaugytoja.

4.       Uždarykite centrinę sistemą nauju steriliu gaubteliu ir atsargiai išmeskite švirkštą į aštrioms atliekoms skirtą šiukšlių dėžę.

 

MEROPENEM SUN švirkštimas intraveninės infuzijos būdu

Meropenemas gali būti švirkščiamas į veną per maždaug 15 - 30 minučių. Prieš švirkščiant į veną, Meropenem flakono turinys turi būti ištirpintas 9 mg/ml (0,9%) natrio chlorido tirpale arba 50 mg/ml (5%) gliukozės tirpale, iki galutinės 20 mg/ml koncentracijos.

 

Prieš naudojimą tirpalą reikia suplakti.