Kodas 100728
Gamintojas Dr. Willmar Schwabe

LILANDOR, 80 mg, minkštosios kapsulės, N28

Vaistinis preparatas.

LILANDOR 80 mg minkštosios kapsulės

levandų aliejus

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas.

-                 Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-                 Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.

-                 Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

-                 Jeigu per dvi savaites Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.         Kas yra LILANDOR ir kam jis vartojamas

2.         Kas žinotina prieš vartojant LILANDOR

3.         Kaip vartoti LILANDOR

4.         Galimas šalutinis poveikis

5.         Kaip laikyti LILANDOR

6.         Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra LILANDOR ir kam jis vartojamas

 

LILANDOR yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti.

 

Šis vaistinis preparatas yra tradicinis augalinis preparatas, vartojamas pagal nurodytas indikacijas, pagrįstas išimtinai ilgalaikio vartojimo patyrimu.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant LILANDOR

 

LILANDOR vartoti draudžiama:

-        jeigu yra alergija levandų aliejui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausiai šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse.

 

Vaikams ir paaugliams

LILANDOR netinka vartoti vaikams iki 12 metų, nes tinkamų duomenų apie šio vaisto vartojimą šioje amžiaus grupėje nepakanka.

 

Kiti vaistai ir LILANDOR

Pranešimų apie LILANDOR sąveiką su kitais vaistais negauta.

 

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote šį nereceptinį vaistą, nepamirškite apie tai pasakyti gydytojui arba sveikatos priežiūros specialistui, jeigu kreipsitės į juos.

 

 

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Nesant pakankamai duomenų, nėštumo ir žindymo laikotarpiu LILANDOR vartoti nerekomenduojama. Duomenų apie įtaką vaisingumui nėra.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

LILANDOR gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai.

 

LILANDOR sudėtyje yra sorbitolio

Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio.

 

 

3.       Kaip vartoti LILANDOR

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Rekomenduojama dozė yra:

Suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams

Viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą.

 

Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skyčio kiekiu (geriausia stikline vandens).

 

Vartojimo trukmė

Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo dvi savaites, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą.

 

Vartojimas vaikams ir paaugliams

LILANDOR netinka vartoti jaunesniems negu 12 metų vaikams.

 

Ką daryti pavartojus per didelę LILANDOR dozę

Apie šio vaisto perdozavimą pranešimų negauta.

 

Pamiršus pavartoti LILANDOR

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę, tęskite vartojimą kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas arba kaip aprašyta šiame informaciniame lapelyje.

 

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis):

˗                 nežymūs virškinimo trakto sutrikimai (pvz., atsirūgimas),

˗                 padidėjusio jautrumo reakcijos.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Pranešimą apie šalutinį poveikį galite pateikti šiais būdais: tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv arba užpildant Paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formą, kuri skelbiama https://www.vvkt.lt/index.php?4004286486, ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt) arba nemokamu telefonu 8 800 73 568. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti LILANDOR

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „EXP:“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

LILANDOR sudėtis

˗                 Veiklioji medžiaga yra levandų aliejus (Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus).

Kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 80 mg levandų aliejaus (Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus).

-                 Pagalbinės medžiagos yra sukcinilinta želatina, glicerolis 85%, rafinuotas rapsų aliejus, nesikristalizuojantis sorbitolis 70%, titano dioksidas, dažikliai: karmino rūgšties aliuminio lakas (E120), Patent mėlynasis V aliuminio lakas (E131)

 

LILANDOR išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

LILANDOR yra ovalios formos violetinės nepermatoma minkštosios kapsulės. Kapsulės matmenys: apytikslis ilgis 11 mm, apytikslis plotis 7 mm.

 

Minkštosios kapsulės supakuotos lizdinėje plokštelėje. Pakuotėje yra 14, 28 arba 56 minkštosios kapsulės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Registruotojas ir gamintojas

 

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Willmar-Schwabe-Str. 4

76227 Karlsruhe

Vokietija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

 

UAB “Berlin Chemie Menarini Baltic”

J. Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius

Lietuva

Tel.: +370 5 269 19 43

El. paštas: lt@berlin-chemie.com

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2022-03-17.

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.