Kodas 100044
Gamintojas Vet-agro

KALTETAN forte 500ml (Vet-agro)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS:

Kaltetan forte, 458,4 mg/ml + 125 mg/ml + 20 mg/ml, infuzinis tirpalas arkliams, galvijams ir kiaulėms

 

 

1.         REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.

Gliniana 32, 20-616 Lublin Lenkija

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Kaltetan forte, 458,4 mg/ml + 125 mg/ml + 20 mg/ml infuzinis tirpalas arkliams, galvijams ir kiaulėms.

Injekcinis kalcio gliukonatas, magnio chlorido heksahidratas, natrio glicerofosfato pentahidratas.

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Kiekviename mililitre yra:

 

veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų):

injekcinio kalcio gliukonato                   458,4 mg (atitinka 40,97 mg kalcio arba 1,02 mmol Ca2+), magnio chlorido heksahidrato                125 mg (atitinka 14,94 mg magnio arba 0,61 mmol Mg2+), natrio glicerofosfato pentahidrato 20 mg (atitinka 2,02 mg fosforo arba 0,07 mmol P5+).

 

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

boro rūgšties                                           60 mg.

 

Skaidrus, gelsvas ar rusvas tirpalas. Tirpalo pH 3,0 4,0.

Osmoliškumas 5200-6400 mOsmol/kg.

 

 

4.          INDIKACIJOS

 

Žinduoliams gydyti esant elektrolitų sutrikimams (kalcio trūkumą dažnai lydi magnio ir fosforo trūkumas):

Arkliai: klinikinė hipokalcemijos forma.

Galvijai: klinikinė hipokalcemijos forma, pvz., pieno karštinė (parezė prieš arba po atsivedimo) ir ganyklinė tetanija (klinikinė hipomagnezemijos forma).

Kiaulės: klinikinė hipokalcemijos forma (parezė prieš arba po atsivedimo).

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti esant hiperkalcemijai ir hipermagnemijai, idiopatinei hipokalcemijai ir esant kalcinozės atvejams atrajotojams.

Negalima naudoti hiperaktyviems gyvūnams.

Negalima gydyti gyvūnų, sergančių lėtiniu inkstų nepakankamumu arba esant kraujotakos ar širdies sutrikimams.


Negalima naudoti karvėms, esant septiceminiams procesams sergant ūminiu mastitu. Negalima naudoti skyrus didelę dozę vitamino D3.

Negalima gydyti vienu metu su arba tuoj po neorganinio fosforo tirpalų naudojimo.

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Injekcijos vietoje gali pasireikšti flebitas ir (arba) kraujo krešuliai. Siekiant išvengti tokių reakcijų reikia naudoti intraveninius kateterius. Per greitai švirkščiant vaistą gali pasireikšti bradikardija, aritmija, o po to tachikardija. Tokiu atveju vaisto švirkštimą reikia nutraukti, kol šie simptomai praeina. Atliekant infuziją reikia stebėti širdies susitraukimų dažnį ir ritmą.

Galvijams šios nepalankios reakcijos gali pasireikšti greitai po sušvirkštimo (iki 30 min.) arba nuo 6-7 valandų iki 6 dienų po sušvirkštimo.

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

Taip pat galima pranešti naudojantis nacionaline pranešimo sistema www.vmvt.lt.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Arkliai, galvijai ir kiaulės.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia švirkšti į veną.

Mažesnius kiekius reikia sušvirkšti naudojant švirkštinį infuzinį siurblį. Rekomenduojamos dozės:

 

Galvijai, arkliai:                                                160 ml,

Veršeliai:                                                           15 ml,

Kiaulės:                                                             40 ml.

 

 

Laikoma, kad saugi kalcio dozė yra 12 mg kalcio kilogramui kūno svorio. Tačiau kartais, kai pasireiškia nuolatiniai kalcio trūkumo simptomai būtina padidinti doze. Vienos infuzijos metu dozė negali viršyti 0,4 ml/kg kūno svorio (atitinka 16 mg/kg kūno svorio). Reikia atsižvelgti į specialiuosius įspėjimus dėl vaisto naudojimo.

Priklausomai nuo klinikinių simptomų sunkumo, vaisto naudojimą galima kartoti kol klinikiniai simptomai pranyksta.

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Infuziją reikia atlikti lėtai (negreičiau nei 20 ml vaisto per 1 minutę).

 

 

10.        IŠLAUKA

 

Arklienai, galvijienai, kiaulienai ir subproduktams 0 parų. Kumelių ir karvių pienui 0 valandų.


11.       SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, sunaudoti nedelsiant.

 

 

12.       SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Galvijams esant ūmiai hipomagnezemijai (ganyklinė tetanija) rekomenduojama papildomai skirti magnį.

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Prieš naudojimą tirpalą reikia sušildyti iki kūno temperatūros. Veterinarinį vaistą reikia švirkšti lėtai, siekiant išvengti nepageidaujamų reakcijų, tokių kaip balanso praradimas ir aritmija. Atliekant intraveninę infuziją reikia stebėti širdies ir kvėpavimo funkcijas (auskultavimo metodu).

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Šio veterinarinio vaisto sudėtyje yra boro rūgšties, todėl jo negali naudoti nėščios, vaisingo amžiaus ir pastoti ketinančios moterys. Vaistą naudoti apdairiai, siekiant išvengti atsitiktinio įsišvirkštimo.

Atsitiktinai įšvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir su savimi turėti informacinį lapelį.

Šis vaistas gali sukelti nedidelį odos ir akių dirginimą dėl žemo formulės pH. Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Jei vaisto pateko ant odos arba į akis, nedelsiant praskalauti su vandeniu.

 

Vaikingumas ir laktacija

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Laboratoriniais tyrimais nustatytas boro rūgšties poveikis vaisingumui ir vaisiaus vystymuisi.

Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Šio veterinarinio vaisto dėl galimos sąveikos nederėtų naudoti su kitais vaistais. Ypatingai reikia vengti naudoti šį vaistą kartu su tetraciklinais, natrio karbonatu, streptomicinu ir dihidrostreptomicino sulfatu. Kartu su šiuo vaistu naudojami širdies glikozidai, simpatomimetiniai vaistai ar metilksantinai gali sustiprinti toksinį kalcio poveikį širdžiai. Kartu naudojant vitamino D3 preparatus gali pasireikšti vietinių audinių kalcinozė, ypač nediagnozuotos hipomagnezemijos atvejais.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Naudojant kelis kartus eilės didesnes nei rekomenduojamos dozes, o taip pat švirkščiant vaistą per greitai gali pasireikšti pykinimas, raumenų silpnumas, tachikardija po pradinės bradikardijos ir aritmijos bei alerginės reakcijos. Pasireiškus bet kokiems perdozavimo požymiams reikia nedelsiant nutraukti infuziją.

 

Nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

 

 

13.        SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.


Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

 

14.        INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2022-01-24

 

15.        KITA INFORMACIJA

 

Pakuotės dydis: 500 ml

 

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.