Kodas 100536
Gamintojas Merck Sharp & Dohme B.V.

INCURIN 1mg N30 (MSD)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

INCURIN 1 mg tabletės

 

 

1.             RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas vaisto serijos išleidimą:

 

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nyderlandai

 

 

2.              VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

INCURIN 1 mg tabletės Estriolis

 

 

3.              VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Estriolis, 1 mg tabletėje. Apvalios tabletės su viena įranta.

 

 

4.                   INDIKACIJA (-OS)

 

Kalėms gydyti nuo hormoninio pobūdžio šlapimo nelaikymo dėl sfinkterio mechanizmo nepakankamumo.

 

 

5.                   KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti sveikoms kalėms, nes preparato efektyvumas nustatytas tik su kalėmis, kurioms pašalinta gimda ir kiaušidės.

Preparatu Incurin negalima gydyti kalių su poliurijos-polidipsijos sindromu.

Incurin negalima naudoti šuningoms kalėms, laktacijos metu ir jaunesnėms nei 1 m. amžiaus kalėms.

 

 

6.                   NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Pastebėta, kad kalei skyrus didžiausią rekomenduotiną 2 mg dozę, pasireiškė tokie nestiprūs estrogeniniai požymiai: patino vulva, pieno liaukos ir/ar atsirado patrauklumas patinams. Sumažinus dozę, šie požymiai išnyksta. Be to, kai kurioms kalėms pasireiškė pykinimo požymiai. Dėl savo trumpalaikio estrogeninio veikimo ypatybių Incurin nesukelia jokių kaulų čiulpų slopinimo požymių.

 

Retais atvejais pasitaikė vagininis kraujavimas. Retais atvejais taip pat pasitaikė alopecija. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.              PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Šunys.


8.                   DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Incurin skirtas duoti per os, vieną kartą per dieną.

 

Galutinės efektyvios dozės ir kūno masės santykis nėra nustatytas, todėl dozę reikia parinkti kiekvienai kalei individualiai.

 

Rekomenduotina tokia gydymo schema: pradėti duoti 1 tabletę per dieną kiekvieną dieną. Jeigu gydymas sėkmingas, sumažinti dozę iki pusės tabletės per dieną. Jeigu pradinis gydymas nesėkmingas, padidinti dozę iki 2 tablečių per dieną. Kai kurioms kalėms kasdieninis gydymas nereikalingas, todėl, nustačius efektyvią kasdieninę gydymo dozę, galima pamėginti gydyti kas antrą dieną.

 

 

9.              NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nenumatyta.

 

 

10.          IŠLAUKA

 

Nenumatyta.

 

 

11.          SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 ºC temperatūroje.

Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant blisterio.

 

 

12.          SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Didelės dozės gali skatinti auglių formavimąsi organuose su estrogeno receptoriais (pieno liaukose). Perdozavus gali pasireikšti tipiniai estrogeniniai požymiai. Nepalankios reakcijos išnyksta sumažinus dozę.

 

 

13.          SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

 

14.          INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

 

15.          KITA INFORMACIJA

 

Kiekvienoje lizduotėje yra po 30 tablečių, kurios išimamos paspaudus lizduotės duobutės dugną. Kiekviena lizduotė supakuota į kartoninę dėžutę.


Estriolis yra trumpalaikio poveikio natūralus estrogenas. Jis gydo šlapimo nelaikančias kales nuo hormoninio pobūdžio šlapimo nelaikymo. Sugirdytas per os pasiekia pastovią koncentraciją jau po antros gydymo dienos. Girdytas daugkartinėmis dozėmis, organizme nesikaupia. Dėl savo trumpalaikio estrogeninio veikimo nesukelia jokių kaulų čiulpų slopinimo požymių.

 

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.