Kodas 95942
Gamintojas Unichem

GLODACID pastinis jaukas 150g (Unichem)

Veiklioji medžiaga: brodifakumas

Paskirtis: graužikų naikinimui

Naudojimo instrukcijos

Neprofesionalieji naudotojai:

 – Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

– Prieš pradedant naudoti graužikams nuodyti skirtus produktus, reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti necheminius kontrolės būdus (pvz., naudoti spąstus).

 – Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

– Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

– Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo. Masalo dėžutes padėkite taip, kad jos nebūtų pasiekiamos vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.

– Masalo dėžutes padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais. Masalo dėžučių nedėkite prie vandens nutekėjimo sistemų, nes tokiose vietose yra galimas dėžučių sąlytis su vandeniu.

– Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.

- Kad poveikis rankoms būtų mažesnis, pastos pavidalo masalą tepkite naudodamiesi pakankamo ilgio aplikatoriumi (mentele) ir stenkitės neliesti kaušelio. Išvalyti įtaisą (pvz., mentelę) su popieriniu rankšluosčiu arba šlapiu audiniu.

– Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.

Profesionalieji naudotojai:

– Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

 – Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.

– Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

– Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.

– Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

– Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.). Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.

– Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).

– Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.

– Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.

– Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas. Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.

– Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (EN 374).

– Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.

– Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.

– Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį. Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą. Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.

– Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes. 

 - Kad poveikis rankoms būtų mažesnis, pastos pavidalo masalą tepkite naudodamiesi pakankamo ilgio aplikatoriumi (mentele) ir stenkitės neliesti kaušelio. Išvalyti įtaisą (pvz., mentelę) su popieriniu rankšluosčiu arba šlapiu audiniu.