Kodas 15234
Gamintojas Polfa, Warszawa

GENTAMICIN WZF POLFA, 0,3 %, akių lašai (tirpalas), 5 ml

Vaistinis preparatas. Receptinis.
Veiklioji medžiaga:

GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 % akių lašai (tirpalas)

Gentamicinas (gentamicino sulfato pavidalu)

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-                 Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-                 Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-                 Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-                 Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.       Kas yra GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 % ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 %

3.       Kaip vartoti GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 %

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 %

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 % ir kam jis vartojamas

 

GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 % yra aminoglikozidų grupės antibiotikas vartojamas paviršinėms akies infekcinėms ligoms gydyti. Jis daro stiprų bakterijas naikinantį poveikį.

GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 % vartojamas:

-                 gentamicinui jautrių bakterijų sukeltų akies ir priedinių organų paviršinių infekcinių ligų (ragenos uždegimo, ragenos opos, ūminio arba lėtinio vokų krašto, junginės ar ašarų maišelio uždegimo) gydymui;

-                 infekcijos profilaktikai prieš akies obuolio operaciją ir po jos.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 %

 

GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 % vartoti negalima:

-          jeigu yra alergija gentamicinui, aminoglikozidų grupės antibiotikams arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 %:

-                 jei pacientas nešioja minkštuosius kontaktinius lęšius – žr. skyrių „GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 % sudėtyje yra benzalkonio chlorido“ žemiau.

-                 jei vaistu gydoma ilgai. Vaisto nepatariama vartoti ilgai, kadangi gali pradėti daugintis gentamicino poveikiui atsparios bakterijos ir grybeliai.

-                 jei yra sunki bakterijų sukelta akių liga, lokalų gydymą reikia papildyti sisteminiu būdu vartojamu antibiotiku.

 

Reikia pasitarti su gydytoju net tokiu atveju, jei minėtų atvejų yra buvę anksčiau.

 

Kiti vaistai ir GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 %

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Klinikai reikšmingos gentamicino, vartojamo akių lašų forma, sąveikos su kitais vaistais nepastebėta, išskyrus kryžminį atsparumą su tobramicinu.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Nėštumas

Nėščiai moteriai vaisto galima vartoti tik tokiu atveju, jei, gydytojo nuomone, nauda motinai didesnė už pavojų vaisiui.

Žindymas

Ar žindyvei šių akių lašų vartoti galima, nusprendžia gydytojas.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Įlašinus vaisto, gali prasidėti ašarojimas, todėl prieš vairuojant automašiną bei dirbant su mechanizmais vaisto vartoti nepatariama.

 

GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 % sudėtyje yra benzalkonio chlorido

Šio vaisto sudėtyje yra konservanto benzalkonio chlorido. Benzalkonio chloridas gali sudirginti akis ir pakeisti minkštųjų kontaktinių lęšių spalvą. Prieš vartojimą kontaktinius lęšius reikia išimti (vėl juos galima įdėti ne anksčiau kaip po 15 min.).

 

 

3.       Kaip vartoti GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 %

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Vaisto galima vartoti tik iš išorės, t. y. jo reikia lašinti į junginės maišelį.

Negalima liesti lašintuvo antgalio, kadangi į vaistą gali patekti užkrato. Paprastai reikia lašinti į junginės maišelį kas 4 valandas po 1 – 2 lašus.

Jeigu manote, kad GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 % veikia per stipriai arba per silpnai, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Ką daryti pavartojus per didelę GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 % dozę?

Apie lokaliai vartojamo gentamicino perdozavimą duomenų nėra.

 

Pamiršus pavartoti GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 %

Praleidus dozę, ją reikia lašinti į akį kiek galima greičiau ir toliau vaisto vartoti kas 4 valandas.

 

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir kiti, gali sukelti šalutinį poveikį.

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Vartojant vaisto gali atsirasti ašarojimas, akių paraudimas, deginimas bei skausmas, padidėti jautrumas šviesai. Įlašinus vaisto, kelioms minutėms gali sutrikti rega.

 

Infekcijos ir infestacijos

Ilgai akių lašų vartojantiems ligoniams retai gali atsirasti grybelių arba gentamicinui atsparių bakterijų padermių sukeltas ragenos išopėjimas.

 

Imuninės sistemos sutrikimai, psichikos sutrikimai

Jei padidėjęs jautrumas, ilgai vartojamas vaistas labai retai gali sukelti alerginę reakciją, trombocitopeninę purpurą bei haliucinacijas.

 

Labai retais atvejais kai kuriems pacientams, turintiems sunkių akies priekinę dalį gaubiančio skaidraus sluoksnio (ragenos) pažeidimų, atsirado drumzlinų ragenos plotelių dėl gydymo metu susiformavusių kalcio nuosėdų.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 %

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti.

Buteliuką laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Pirmą kartą atidarius buteliuką, tirpalo tinkamumo laikas yra 28 dienos.

 

Ant dėžutės ir buteliuko po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 % sudėtis

-        Veiklioji medžiaga yra gentamicinas. Kiekviename ml jo yra 3 mg (gentamicino sulfato pavidalu).

-        Pagalbinės medžiagos yra dinatrio fosfatas dodekahidratas, natrio-divandenilio fosfatas dihidratas, benzalkonio chloridas, natrio chloridas, natrio hidroksidas, vandenilio chlorido rūgštis, išgrynintas vanduo.

 

GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 % išvaizda ir kiekis pakuotėje

 

GENTAMICIN WZF Polfa 0,3 % yra bespalvis arba šiek tiek gelsvas skaidrus skystis.

Vaistas tiekiamas plastikiniame buteliuke su lašintuvu ir užsukamu dangteliu po 5 ml akių lašų.

 

Registruotojas ir gamintojas

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24

01-207 Warszawa

Lenkija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.

POLPHARMA S.A. atstovybė

E. Ožeškienės g. 18A

LT-44254 Kaunas

Tel. +370 37 325131

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2018-08-09.

 

 

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.