Kodas 16128
Gamintojas Fatro

FATROXIMIN FOAM N6 (Fatro)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

FATROXIMIN, gimdos putos

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

Ozzano dell'Emilia (Bologna)

Italija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FATROXIMIN, gimdos putos

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

13,4 g putų yra:

veikliosios medžiagos:

rifaksimino 0,1 g,

pagalbinių medžiagų: iki 13,4 g.

4. INDIKACIJOS

Karvėms ir kumelėms, sergančioms ūmiu ir lėtiniu endometritu, metritu, piometra, cervicitu, vulvovaginitu, kurių sukėlėjai jautrūs rifaksiminui, gydyti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti gyvuliams, padidėjus jautrumui rifaksiminui.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Karvės, kumelės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Prieš naudojimą rekomenduotina nustatyti mikroorganizmų jautrumą preparato veikliosioms medžiagoms. Slėginės talpyklės putas reikia suleisti per kateterį į gimdą.

Karvėms, sergančioms ūminiu ir lėtiniu endometritu, metritu, piometra ir cervicitu, į gimdą vieną kartą reikia suleisti 50–200 mg rifaksimino arba 0,5–2 slėginių talpyklių turinį, nelygu gimdos dydis, o sergančioms vulvovaginitu – 2 kartus reikia leisti po 100 mg rifaksimino arba po vienos talpyklės turinį kas 24 val. Gydant karvę sergančią piometra, vaistą galima leisti tik išvalius gimdos ertmę.

Kumelėms, sergančioms ūminiu ir lėtiniu endometritu, į gimdą vieną kartą reikia suleisti100–400 mg rifaksimino arba 1–4 slėginių talpyklių turinį, nelygu gimdos dydis.

Prireikus, veterinarijos gydytojo sprendimu preparatą galima leisti pakartotinai.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Negalima naudoti vaikingoms patelėms. Galima naudoti patelėms laktacijos metu. Suleidus labai didelį putų kiekį, gali plyšti gimdos sienelė.

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiai nuo aukštos temperatūros ar atviros liepsnos šaltinio.

Negalima ardyti, pradurti ar deginti net tuščios slėginės talpyklės.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Naudojant ginekologinius preparatus rekomenduotina mūvėti apsaugines pirštines.

3. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2006-06-27

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: gimdos antibakterinės medžiagos.

ATCvet kodas: QG51AA06.

Pirkėjai, kurie pirko šią prekę, taip pat pirko ir šitas prekes