Kodas 18105
Gamintojas Fatro

FATROXIMIN DRY COW N12(FATRO)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

FATROXIMIN DRY COW, intramaminė suspensija

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas:

 

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

Ozzano dell'Emilia (Bologna)

Italija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

FATROXIMIN DRY COW, intramaminė suspensija

 

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

 

5 ml vienkartiniame švirkšte yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

rifaksimino

100 mg;

pagalbinių medžiagų:

iki 5 ml.

 

4. INDIKACIJOS

 

Užtrūkusioms karvėms, sergančioms slaptu mastitu, kurių sukėlėjai jautrūs rifaksiminui, gydyti ir profilaktiškai nuo tešmens infekcinių ligų užtrūkimo metu ir laktacijos pradžioje.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, bū tina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Karvės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Prieš naudojimą rekomenduotina nustatyti mikroorganizmų jautrumą preparato veikliajai medžiagai. Paskutinį kartą visiškai išmelžus karvę, nuvalius ir dezinfekavus spenio galą, į kiekvieną pažeistą ketvirtį per spenio lataką reikia sušvirkšti vienkartinio švirkšto turinį.

 

Vienkartiniai švirkštai yra su „Twinsert“ antgaliais, kurie, užmauti ant švirkšto kaniulės, į spenio latak ą gali būti kišami negiliai (apie 5 mm), neplatinant spenio angos arba giliai (įkišant visą kaniulę). Šiuo atveju reikia pasukus nuimti „Twinsert“ antgalį.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Galima naudoti karvėms užtrūkimo metu.

 

10. IŠLAUKA

 

Pienui ir skerdienai – 0 parų, švirkštus preparatą likus ne mažiau kaip 42 d. iki veršiavimosi, o švirkštus likus mažiau kaip 42 d. iki veršiavimosi, pienui išlauka – 15 melžimų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Tamsioje sausoje ir vėsioje vietoje.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Nėra.

 

13.  SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2006-06-27

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama su veterinariniu receptu.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Farmakoterapinė grupė: intramaminės antibakterinės medžiagos.

ATCvet kodas: QJ51XX01.