Kodas 81475
Gamintojas Heel

ENGYSTOL amp. VET 5ml N5 (Heel VET)

Veterinarijos tikslams. Veterinarijos tikslams

INFORMACINIS LAPELIS

ENGYSTOL, injekcinis tirpalas

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH,

Dr. Reckeweg Str. 2-4,

 

76532 Baden-Baden,

Vokietija.

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

ENGYSTOL, injekcinis tirpalas

 

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

Vincetoxicum hirundinaria D6

0,03 ml,

Vincetoxicum hirundinaria D10

0,03 ml,

Vincetoxicum hirundinaria D30

0,03 ml,

Cinis vincetoxici D30

0,005 ml,

Sulfur D10

0,015 ml,

Sulfur D4

0,015 ml;

pagalbinių medžiagų:

 

natrio chlorido,

 

injekcinio vandens

iki 5 ml.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms organizmo atsparumui didinti, sergant virusinėmis ligomis esant kraujagyslių pažeidimams ir simpatikomimetiniams simptomams (parvovirusų, herpesvirusų sukeltomis virusinėmis ligomis, kačių gripu, odos ligomis, egzema, išoriniu otitu, esant niežuliui).

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys ir katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė dozė yra:

 

arkliui, galvijui, kiaulei

5 ml,

paršeliui

2–3 ml,

aviai, ožkai

2 ml,

dideliam šuniui

3–4 ml,

vidutiniam šuniui

2 ml,

mažam šuniui, katei

1–2 ml,

šuniukui

0,5–1 ml.

 

Prireikus, priklausomai nuo ligos sunkumo, vaistą galima naudoti pakartotinai kas 24 val., ne ilgiau kaip 5 d. iš eilės.

 

Stiklinės ampulės atidarymo instrukcija

 

Ampulės įpjauti nereikia. Ampulę laikyti spalvotu tašku į viršų ir pakreipus kampu. Pirštu pastuksenti arba pakratyti ampulę, kad tirpalas subėgtų į apatinę jos dalį. Nulaužti ampulės viršūnę spaudžiant žemyn nuo spalvoto taško. Ampulėje likusį nesunaudotą vaistą reikia išmesti.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Nėra.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-03-27

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be veterinarinio recepto.

 

Farmakoterapinė grupė: homeopatinis veterinarinis vaistas.