Kodas 70047
Gamintojas Bimeda

EMBOTAPE 28,5g. (Bimeda)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

EMBOTAPE, 400 mg/g, geriamoji pasta arkliams ir poniams

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE

ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Bimeda Animal Health Limited

2,3 & 4 Airton Close

Tallaght, Dublin 24

Airija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

EMBOTAPE, 400 mg/g, geriamoji pasta arkliams ir poniams

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 g pastos yra:

veikliosios medžiagos:

pirantelio embonato 400 mg;

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

butilhidroksitolueno,

polisorbato 80,

koloidinio silicio dioksido, bevandenio,

kukurūzų aliejaus.

4. INDIKACIJA (-OS)

Arkliams ir poniams, užsikrėtusiems virškinimo trakto nematodais ir cestodais, gydyti bei

profilaktiškai.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nenaudoti labai nusilpusiems gyvūnams.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Kartais gali pasitaikyti odos įjautrinimas.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina

informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai ir poniai.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudoti tik per os.

Strongyles, Oxyuris ir Parascaris kontrolė bei jais užsikrėtusių arklių gydymas

Rekomenduotina Embotape dozė – 19 mg pirantelio embonato 1 kg kūno svorio. Rekomenduojamos

tokios dozavimo programos:

a) kumeliukams (1–8 mėn. amžiaus): dozė kas 4 sav.;

b) arkliams (vyresniems nei 8 mėn. amžiaus): dozė kas 6–8 sav., bet vasaros ir rudens metu, kai arkliai

ganosi, – kas 4–6 sav. Po žiemos periodo dozę visuomet reikia skirti likus 3–4 dienoms iki arklių

išginimo;

c) žindančioms kumelėms: įrodyta, kad galima sumažinti besiganančių žindomų kumeliukų

užsikrėtimą strongilais, juos ganant „švarioje“ (atsėtoje arba ankstesniais metais arklių nenuganytoje)

ganykloje, kumelėms dozę skiriant 3–4 d. prieš išginimą į ganyklą ir po to kas 2–4 sav. iki rudens

pabaigos.

Būtų geriausia, jei kumelės su kumeliukais galėtų ganytis „švarioje“ ganykloje.

Nurodytą Embotape dozę reikia iššvirkšti ant gyvulio liežuvio ir palaukti, kol nuris. Viename pilname,

28,5 g pastos pripildytame švirkšte yra 11,4 g pirantelio embonato (6 graduotės po 1,9 g dozę) – tai

pakankama gydomoji dozė 600 kg kūno svorio gyvuliui. Kiekviena švirkšto padala atitinka

pakankamą gydomąją dozę 100 kg gyvulio svorio.

Anoplocephala (kaspinuočių) kontrolė bei jais užsikrėtusių arklių gydymas

Rekomenduotina Embotape dozė – 38 mg pirantelio embonato 1 kg kūno svorio (t. y. dukart didesnė

dozė už skiriamą nuo strongilų). Pakartotinio gydymo būtinybė gali skirtis, tačiau, jei nusprendžiama,

jog pakartotinis gydymas yra būtinas, gydyti galima praėjus 6 sav.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Skirta naudoti tik per os.

Tas pats švirkštas gali būti naudojamas dviem gyvūnams tik tada, jei jie abu yra sveiki ir ganomi kartu

arba yra laikomi tose pačiose patalpose bei turi tiesioginį kontaktą vienas su kitu.

Kaip ir kitų antihelmintikų atveju, patartina pasitarti su veterinaru dėl tinkamo dozavimo ir atsargų

tvarkymo, siekiant užtikrinti tinkamą parazitų kontrolę ir sumažinti atsparumo antihelmintikams

išsivystymo tikimybę.

Būtina vengti toliau nurodytų situacijų, nes jos didina atsparumo išsivystymo riziką ir galiausiai gali

lemti neveiksmingą gydymą:

• pernelyg dažnas ir besikartojantis tos pačios klasės antihelmintikų naudojimas ilgą laiko tarpą;

• pernelyg mažų dozių skyrimas neteisingai apskaičiavus kūno svorį, neteisingai pasirinkus

veterinarinį vaistą arba nesukalibravus dozavimo prietaiso (jei toks naudojamas).

10. IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams – 7 paros.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Saugoti nuo vaikų.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Vengti vaisto patekimo ant odos. Naudojus vaistą, būtina plauti rankas ir kitas kūno dalis, kurios

lietėsi su vaistu.

Nerekomenduotina vienu metu naudoti pirantelį ir levamizolį arba piperaziną.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2019-12-16

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: antihelmintinės medžiagos.

ATCvet kodas: QP52AF02.

Pirantelio embonatas yra plataus veikimo antihelmintinė medžiaga, kuri blokuoja nervų ir raumenų

depoliarizaciją, sukelia kirmėlių spastinį paralyžių ir jos pasišalina iš virškinimo trakto.

Pirantelio embonatas taip pat slopina cholinesterazę, o tai pažeidžia nervų ir raumenų funkcionavimą.

Pirantelio embonatas menkai absorbuojamas iš virškinimo trakto, todėl yra tinkamas naudoti nuo

žarnyno kirminų. Nedidelis absorbuoto pirantelio embonato kiekis greitai metabolizuojamas ir

išsiskiria beveik nepakitęs.

Pirantelio embonatui būdingas plataus spektro veikimas. Jis veikia:

didžiuosius strongilus: Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus;

mažuosius strongilus: Trichonema spp.(Cyathostomes), Triodontophorus spp.;

spalines: Oxyuris equi, Probstmayria vivipara;

didžiąsias apvaliąsias kirmėles: Parascaris equorum;

kaspinuočius: Anoplocephala perfoliata.