Kodas 81474
Gamintojas Heel

ECHINACEA compositum VET amp. 5ml N5 (Heel VET)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

ECHINACEA COMPOSITUM, injekcinis tirpalas

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

 

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH,

Dr. Reckeweg Str. 2-4,

 

76532 Baden-Baden,

Vokietija.

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

ECHINACEA COMPOSITUM, injekcinis tirpalas

 

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS

 

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

 

 

veikliųjų medžiagų:

 

 

Echinacea angustifolia D3

0,5 ml,

 

Aconitum napellus D4

 

0,1 ml,

Sulfur D8

 

0,1 ml,

Lachesis mutus D10

 

0,1 ml,

Bryonia cretica D6

 

0,1 ml,

Mercurius sublimatus corrosivus D6

0,1 ml,

Phosphorus D8

 

0,1 ml,

Arnica montana D6

 

0,1 ml;

pagalbinių medžiagų:

 

 

natrio chlorido,

 

 

injekcinio vandens

 

iki 5 ml.

 

4. INDIKACIJA (-OS)

 

Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms organizmo atsparumui didinti, karščiuojant ir esant uždegimui (pvz., abscesams, furunkulams, flegmonoms, gingivitui, sinusitui, gastroenteritui, enterokolitui, cistitui, pielitui, vaginitui, pūliuojančioms fistuloms, osteomielitui, otitui, odos ligoms, mastitui), galvijams sergant kvėpavimo takų ligomis, kiaulėms – gripu, katėms – sloga, užtrukus sveikimo periodui.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys ir katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė dozė yra:

 

arkliui, galvijui, kiaulei

5 ml,

paršeliui

2–3 ml,

aviai, ožkai

2 ml,

dideliam šuniui

3–4 ml,

vidutiniam šuniui

2 ml,

mažam šuniui, katei

1–2 ml,

šuniukui

0,5–1 ml.

 

Esant ūminiams simptomams, vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 24 val.

Stiklinės ampulės atidarymo instrukcija

Ampulės įpjauti nereikia. Ampulę laikyti spalvotu tašku į viršų ir pakreipus kampu. Pirštu pastuksenti arba pakratyti ampulę, kad tirpalas subėgtų į apatinę jos dalį. Nulaužti ampulės viršūnę spaudžiant žemyn nuo spalvoto taško. Ampulėje likusį nesunaudotą vaistą reikia išmesti.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

10. IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Nėra.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-03-27

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama be veterinarinio recepto.

Farmakoterapinė grupė: homeopatinis veterinarinis vaistas.