Kodas 70639
Gamintojas Dopharma

DOFATRIM - JECT inj.(Dopharma B.V.)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

DOFATRIM-JECT, injekcinis tirpalas

 

1.         REGISTRUOTOJO IR VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Dopharma B.V.

Zalmweg 24

4941 VX Raamsdonksveer Nyderlandai

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

DOFATRIM-JECT, injekcinis tirpalas

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų):

sulfadoksino                                                                                               200 mg,

trimetoprimo                                                                                               40 mg;

 

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):                                                             iki 1 ml.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, avims ir kiaulėms, sergančioms infekcinėmis ligomis (kvėpavimo, virškinimo, šlapimo ir lytinių organų, odos ir sąnarių), kurių sukėlėjai jautrūs trimetoprimui ir sulfadoksinui, gydyti.

 

 

5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti sutrikus inkstų funkcijai, esant dehidracijai dėl inkstų akmenų.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Švirkštus į raumenis, injekcijos vieta gali laikinai skaudėti ir patinti.

Galvijams švirkštus į veną, gali pasireikšti sisteminės reakcijos (dusulys, sudirgimas).

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje , arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS(-YS)

 

Galvijai, avys ir kiaulės.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą galvijams, avims ir kiaulėms reikia švirkšti į raumenis arba lėtai į veną, po 1 ml tirpalo 10– 15 kg kūno svorio 3–5 dienas.


9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nėra.

 

 

10.        IŠLAUKA

 

Galvijienai, avienai, kiaulienai 7 paros, pienui 2 paros.

 

 

11.        SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Negalima šaldyti ar sušaldyti.

Saugoti nuo šalčio.

 

 

12.       SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Vaistas išsiskiria daugiausia per inkstus, todėl gyvuliams reikia duoti pakankamai geriamo vandens. Naudojant vaistą reikia laikytis įprastų atsargumo priemonių.

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Negalima naudoti kartu su amonio chloridu, metenaminu (skatina precipitaciją), timinu, timidinu (slopina trimetoprimo aktyvumą), kalcio ar kitais polijoniniais tirpalais.

 

 

13.       SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

 

14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2020-02-24

 

 

15.       KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

 

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.