Kodas 102726
Gamintojas Kiti gamintojai

DIGESTOSYVA inj. 100ml (Syva Lab.)

Veterinarijos tikslams. Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir tulžies veiklai normalizuoti, kai reikia stimuliuoti virškinimo trakto sekreciją. Galvijams: sutrikus virškinimui, esant toksemijai, ketozei, anoreksijai. Avims ir ožkoms: sutrikus virškinimui, esant nėštumo toksemijai. Kiaulėms: sutrikus virškinimui, esant anoreksijai, vidurių užkietėjimui. Arkliams: sutrikus virškinimui, pasireiškus diegliams. Šunims: sutrikus virškinimui, esant anoreksijai, vidurių užkietėjimui.

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas DIGESTOSYVA, 100 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, arkliams ir šunims

2. Sudėtis Kiekviename ml yra: veikliosios medžiagos: menbutono 100.0 mg pagalbinių medžiagų: chlorkrezolio 2.0 mg natrio metabisulfito (E223) 2.0 mg Skaidrus šviesiai geltonas tirpalas, be matomų dalelių.

3. Paskirties gyvūnų rūšys Galvijai, avys, ožkos, kiaulės, arkliai ir šunys.

4. Naudojimo indikacijos Skrandžio, dvylikapirštės žarnos ir tulžies veiklai normalizuoti, kai reikia stimuliuoti virškinimo trakto sekreciją. Galvijams: sutrikus virškinimui, esant toksemijai, ketozei, anoreksijai. Avims ir ožkoms: sutrikus virškinimui, esant nėštumo toksemijai. Kiaulėms: sutrikus virškinimui, esant anoreksijai, vidurių užkietėjimui. Arkliams: sutrikus virškinimui, pasireiškus diegliams. Šunims: sutrikus virškinimui, esant anoreksijai, vidurių užkietėjimui.

5. Kontraindikacijos Negalima naudoti, esant širdies veiklos sutrikimams, hipertermijai ar užsikimšus tulžies latakams. Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai ar bet kuriai pagalbinei medžiagai. Negalima naudoti katėms. Negalima naudoti patelėms paskutinį vaikingumo trečdalį. 6. Specialieji įspėjimai Specialieji įspėjimai Esant virškinimo sistemos sutrikimui, būtina tiksliai nustatyti susirgimo priežastį ir tinkamai gydyti, nes priešingu atveju, gydymas šiuo veterinariniu vaistu gali būti neveiksmingas. Specialiosios atsargumo priemonės, siekiant užtikrinti saugų naudojimą paskirties rūšių gyvūnams Į tą pačią vietą negalima švirkšti daugiau kaip 20 ml tirpalo. Veterinarinis vaistas į veną turi būti leidžiamas lėtai (ne trumpiau kaip 1 minutę), kad būtų išvengta nepageidaujamų reakcijų. 13 Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas menbutonui ir (arba) kitoms veterinarinio vaisto sudedamosioms dalims, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu. Atsitiktinai įšvirkštus, atsiras dirginimas ir gali atsirasti skausmas ir tynis. Būkite atsargūs, kad netyčia nesusišvirkštumėte. Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę. Šis veterinarinis vaistas gali sukelti akių dirginimą. Vengti kontakto su akimis. Atsitiktinai patekus į paveiktą vietą, reikia plauti dideliu kiekiu vandens. Po naudojimo plauti rankas. Vaikingumas ir laktacija Negalima naudoti patelėms paskutinį vaikingumo trečdalį. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Negalima naudoti kartu su tirpalais, kurių sudėtyje yra kalcio, penicilino prokaino druskos ar B grupės vitaminų. Perdozavimas Kadangi saugumo riba nežinoma, rekomenduotina tiksliai laikytis dozavimo nurodymų. Sutrikus širdies darbui, reikia skirti širdies veiklą tonizuojančius preparatus. Specialūs naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos Naudoti galima tik veterinarijos gydytojui arba jam tiesiogiai prižiūrint. Į veną švirkšti gali tik veterinarijos gydytojas. Pagrindiniai nesuderinamumai Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. 7. Nepageidaujamos reakcijos Galvijai, avys, ožkos, kiaulės, arkliai ir šunys. Labai reta (<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus) Reakcija injekcijos vietoje (nekrozė, edema, kraujavimas, skausmas)1 Kritimas2 , drebulys2 Kosulys2 , čiaudėjimas2 , tachipnėja2 Nevalingas tuštinimasis2 Ašarojimas2 1. Vartojimas į raumenis. Šie pažeidimai buvo mikroskopiškai aptinkami praėjus 28 dienoms po vartojimo.. 2. Po per greito suleidimo į veną. Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokias nepageidaujamas reakcijas taip pat galite pranešti registruotojui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą: www.vmvt.lt 8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai 14 Giliai švirkščiama į raumenis arba lėtai į veną Arkliams: švirkšti lėtai į veną. 10 mg menbutono 1 kg kūno svorio (1 ml veterinarinio vaisto 10 kg kūno svorio). Jei reikia, gydymą galima kartoti po 24 val. Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį. Rekomenduojama naudoti tinkamai kalibruotą matavimo įrangą. 9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo Į tą pačią vietą negalima švirkšti daugiau kaip 20 ml tirpalo. Tirpalą į veną būtina švirkšti lėtai (ne trumpiau nei 1 min.), norint išvengti nepalankių reakcijų. Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, reikia kuo tiksliau nustatyti gyvūno kūno svorį. Rekomenduojama naudoti tinkamai kalibruotą matavimo įrangą. 10. Išlauka Skerdienai ir subproduktams (galvijai, avys, ožkos, kiaulės, arkliai): 2 paros, Pienui (galvijai, avys, ožkos, kiaulės, arkliai): 2 paros. 11. Specialieji laikymo nurodymai Saugoti nuo vaikų. Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia. Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ar buteliuko po „Exp.“. Tinkamumo data sutampa su paskutine nurodyto mėnesio diena. Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius buteliuką, – 28 dienos. 12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką. Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. 13. Veterinarinių vaistų klasifikacija Parduodama tik su veterinariniu receptu. 14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai Pakuotės dydis: 100 ml buteliukas kartoninėje dėžutėje. 250 ml buteliukas kartoninėje dėžutėje. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės. 15 15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data 2024-01-24 Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (https://medicines.health.europa.eu/veterinary). 16. Kontaktiniai duomenys Registruotojas: Laboratorios Syva S.A. Calle Marqués de la Ensenada, 16 28004 MADRIDAS Ispanija Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą: Laboratorios Syva S.A. Avenida del Párroco Pablo Díez, 49-57 San Andrés del Rabanedo 24010 LEÓN Ispanija Vietiniai atstovai ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas: