Kodas 89643
Gamintojas Virbac

DEXORYL 10g (Virbac)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

DEXORYL, ausų lašai (suspensija) šunims ir katėms

 

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

 

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – L.I.D.

 

06516 – Carros

 

PRANCŪZIJA

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

DEXORYL, ausų lašai (suspensija) šunims ir katėms

 

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 g suspensijos yra:

 

veikliųjų medžiagų:

 

gentamicino (sulfato)

3 mg A*,

tiabendazolo

40 mg,

deksametazono (acetato)

0,903 mg**.

 

*  1 mg A (aktyvumo vienetai miligramais) atitinka 1 000 tarptautinių vienetų arba 500 mg iš 600 TV/mg.

 

**  teorinis kiekis, atitinkantis 1 mg deksametazono acetato.

 

pagalbinių medžiagų (kietojo parafino ir skystojo parafino) iki 1 g.

 

4. INDIKACIJOS (-OS)

 

Šunims ir katėms, sergančioms išorinės ausies uždegimu, sukeltu bakterijų, mikroskopinių grybų ar parazitų, gydyti.

 

5. KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti į ausis, jei ausų būgnelis yra trūkęs.

 

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

 

Negalima naudoti kartu kitais vaistais, turinčiais ototoksinį poveikį.

 

Negalima naudoti, jei diagnozuota išplitusi demodekozė.

 

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Labai retais atvejais pasireiškia vietinės netoleravimo reakcijos (uždegimas).

 

Į  ausis naudojami vaistai gali sukelti laikiną klausos netekimą, kuris dažniausiai pasireškia seniems šunims. Jei taip nutiktų, gydymą reikia nutraukti.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys, katės.

 

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Lašinti į ausies kanalą.

 

Reikiamas vaisto kiekis priklauso nuo ausies kanalo dydžio.

 

Prieš naudojimą vaistą reikia gerai suplakti.

 

Išvalius ausį, lengvai spaudžiant buteliuką su kaniule, reikia įlašinti vaisto į ausies kanalą. Ausies kanalą reikia pripildyti visiškai. Po to ausies kaušelio pagrindą reikia švelniai pamasažuoti, kad vaistas gerai pasiskirstytų. Vaisto perteklių reikėtų pašalinti medvilniniu tamponu. Turinčiam ausų erkių gyvūnui šiuo tamponu apvalomas ir ausies kaušelis. Vienu paspaudimu išspaudžiama 0,5 ml vaisto. Vaistą reikia naudoti ryte ir vakare, 7–14 d. Vidutinė gydymo trukmė – 10 d.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Žr. 8 p. „Dozės, naudojimo būdas (-ai) ir metodas kiekvienai rūšiai“.

 

10. IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

 

Saugoti nuo šviesos.

 

Laikyti originalioje pakuotėje.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 15 d.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

 

Bakterijų ir mikroskopinių grybų sukeltas otitas dažnai yra antrinio pobūdžio, todėl reikia tinkamai diagnozuoti ligą ir nustatyti jos pirminę priežastį.

 

Prieš naudojant vaistą, reikia atidžiai ištirti išorinės ausies landą ir įsitikinti, kad ausies būgnelio membrana yra nepažeista. Taip išvengiama infekcijos išplitimo į vidurinę ausį bei sraigės ir vestibulinio aparato pažeidimo rizikos.

 

Prieš pradedant gydyti, išorinę ausį reikia kruopščiai išvalyti ir išdžiovinti. Reikia apkirpti aplink gydomą sritį esančius arba ją dengiančius plaukus.

 

Jeigu pasireiškia padidėjusio jautrumo reakcija bet kuriam vaisto komponentui, vaisto naudojimą reikia nutraukti ir taikyti atitinkamą gydymą.

 

Veterinarinį vaistą reikia naudoti remiantis iš gyvūnų išskirtų bakterijų jautrumo tyrimais. Vaisto naudojimas nesilaikant VVA pateiktų nurodymų, gali didinti gentamicinui ir tiabendazoliui atsparių bakterijų paplitimą ir mažinti gydymo aminoglikozidais veiksmingumą dėl galimo kryžminio atsparumo. Jeigu diagnozuotas parazitų sukeltas otitas, reikia taikyti tinkamą akaricidinį gydymą. Yra žinoma, kad sisteminiu būdu didelėmis dozėmis naudojamas gentamicinas gali sukelti ototoksinį poveikį.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

 

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Atsitiktinai patekus ant odos, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

 

Vaikingumas ir laktacija

 

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

 

Vaistas buvo gerai toleruojamas į ausis naudojus net 4 kartus didžiausią rekomenduojamą dozę viršijančią dozę.

 

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

 

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

 

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2018-05-09

 

15. KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama be recepto.