Kodas 17247
Gamintojas Fatro

CEFAXIMIN-L SPRAY N4 (FATRO)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

CEFAXIMIN-L, intramaminis purškalas

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

FATRO S.p.A. Via Emilia,

285 Ozzano dell'Emilia (Bologna)

Italija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CEFAXIMIN-L, intramaminis purškalas

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 15 g slėginėje talpyklėje yra:

veikliųjų medžiagų:

rifaksimino 100 mg, cefacetrilio (natrio druskos) 187,8 mg;

pagalbinių medžiagų iki 15 g.

4. INDIKACIJOS

Karvėms ir buivolėms, sergančioms klinikiniu ar subklinikiniu (ūminiu, poūmiu ir lėtiniu) mastitu, kurio sukėlėjai (Streptococcus agalactiae, S. uberis, S. dysgalactiae, S. faecalis, S. zooepidemicus, Staphylococcus aureus (tarp jų, penicilinui atsparių padermių S. epidermidis), Actinomyces pyogenes, E. coli) yra jautrūs rifaksiminui ir cefacetriliui, gydyti laktacijos metu.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Karvės ir buivolės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Prieš naudojimą rekomenduotina nustatyti mikroorganizmų jautrumą preparato veikliosioms medžiagoms.

Išmelžus pieną, nuvalius ir dezinfekavus spenio galą, į vieną pažeistą ketvirtį per spenio lataką reikia supurkšti vienos slėginės talpyklės turinį. Priklausomai nuo mastito rūšies ir atsižvelgus į veterinarijos gydytojo nuomonę, galima gydyti pakartotinai praėjus 12–24 val.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą talpyklės turinį reikia gerai suplakti.

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

10. IŠLAUKA

Pienui – 72 val., skerdienai – 5 paros.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiai nuo aukštos temperatūros ar atviros liepsnos šaltinio.

Negalima ardyti, pradurti ar deginti net tuščio balionėlio.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2006-06-27

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: intramaminės antibakterinės medžiagos.

ATCvet kodas: QJ51RD34.