Kodas 15505
Gamintojas Fatro

CEFAXIMIN-L N12 (Fatro)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

CEFAXIMIN-L, intramaminė suspensija

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

FATRO S.p.A.

Via Emilia, 285

Ozzano dell'Emilia (Bologna)

Italija

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CEFAXIMIN-L, intramaminė suspensija

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

5 ml vienkartiniame švirkšte yra:

veikliųjų medžiagų:

rifaksimino 100 mg, cefacetrilio (natrio druskos) 187,8 mg;

pagalbinių medžiagų: iki 5 ml.

 

4. INDIKACIJOS

Karvėms ir buivolėms, sergančioms klinikiniu ar subklinikiniu (ūmiu, poūmiu ir lėtiniu) mastitu, kurio sukėlėjai jautrūs rifaksiminui ir cefacetriliui, gydyti laktacijos metu.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Karvės ir buivolės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Prieš naudojimą rekomenduotina nustatyti mikroorganizmų jautrumą preparato veikliosioms medžiagoms.

Išmelžus karvę, nuvalius ir dezinfekavus spenio galą, į kiekvieną pažeistą ketvirtį per spenio lataką reikia sušvirkšti vienkartinio švirkšto turinį. Prireikus galima gydyti pakartotinai praėjus 12–24 val.

Sušvirkštus preparatą, tešmenį abiem rankomis reikia švelniai pamasažuoti ir išskirstyti vaistą po cisterną ir pieno latakus.

Vienkartiniai švirkštai yra su „Twinsert“ antgaliais, kurie užmauti ant švirkšto kaniulės, į spenio lataką gali būti kišami negiliai (apie 5 mm), neplatinant spenio angos arba giliai (įkišant visą kaniulę). Šiuo atveju reikia pasukus nuimti „Twinsert“ antgalį.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

10. IŠLAUKA

Skerdienai – 5 paros, pienui – 84 val.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Tamsioje sausoje ir vėsioje vietoje.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2006-06-27

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama su veterinariniu receptu. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Farmakoterapinė grupė: intramaminės antibakterinės medžiagos.

ATCvet kodas: QJ51RD34.