Kodas 35099
Gamintojas Kon-Pharm

CALCIUM-GLUCONAT 38 % - 500 ml (Kon-Pharm)

Veterinarijos tikslams. Galvijams, arkliams, kiaulėms, avims, ožkoms, sergančioms medžiagų apykaitos ligomis, ganykline tetanija (dėl hipokalcemijos ir hipomagnemijos), hipostenija bei pareze po atsivedimo, gydyti.

INFORMACINIS LAPELIS

CALCIUM GLUCONAT 38 %, injekcinis tirpalas

 

1.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE

ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas:

Kon-Pharma GmbH

 

Senator Bauer Strasse 34,

D-30625 Hannover

 

Vokietija

 

Vaisto serijos gamintojas:

 

Bela-Pharm GmbH & Co. KG,

Lohner Strasse 19, 49377 Vechta,

 

Vokietija

  

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

CALCIUM GLUCONAT 38 %, injekcinis tirpalas

 

3.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS  

 

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

 

kalcio gliukonato x H2O

0,38 g,

magnio chlorido x 6H2O

0,6 g;

pagalbinių medžiagų:

 

boro rūgšties

0,5 g,

injekcinio vandens

iki 1 ml.

 

4.INDIKACIJA (-OS)

 

Galvijams, arkliams, kiaulėms, avims, ožkoms, sergančioms medžiagų apykaitos ligomis, ganykline tetanija (dėl hipokalcemijos ir hipomagnemijos), hipostenija bei pareze po atsivedimo, gydyti.

 

5.KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.

 

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Vaistą į veną būtina švirkšti labai lėtai, nes gali pasireikšti toks šalutinis poveikis, kaip karščio pojūtis galvoje, burnoje ir kakle, vėliau atsirasti svaigulys, pykinimas ir ypač sunkūs širdies sutrikimai. Gydymo metu reikia nuolat auskultuoti širdies ir kvėpavimo organų darbą.

 

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Galvijai, arkliai, kiaulės, avys ir ožkos.

 

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą galima švirkšti į veną ir po oda.

 

Rekomenduotina žemiau pateikiamą vaisto dozę suleisti lygiomis dalimis į veną ir po oda: 

            galvijui, arkliui               50–80–100 ml,

 

veršeliui, paršeliui

5–10 ml,

aviai, ožkai, kiaulei

20–30ml.

 

Šį dozavimą reikia suprasti kaip bendrą nuorodą atskirų rūšių paskirties gyvūnams. Vienu kartu stambiam gyvuliui po oda negalima suleisti daugiau kaip 50 ml.

 

Esant sunkiems individualiems gyvulio simptomams preparatą galima švirkšti pakartotinai ir daugiau kaip

 

500 ml. Švirkšti reikia kol praeis hipokalcemijos ir hipomagnemijos simptomai.

 

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Prieš naudojimą būtina sušildyti iki kūno temperatūros.

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

Negalima vienu metu naudoti su kitais vaistais.

 

10.IŠLAUKA

 

0 parų.

 

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

 

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 21 d.

 

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Nėra.

 

13.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO

 

NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2012-08-31

 

15.KITA INFORMACIJA

 

Parduodama be recepto.

 

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Farmakoterapinė grupė: Mineralinės medžiagos. ATCvet kodas: QA12CX99.

 

Kalcis yra vienas svarbiausių organizmo makroelementų, būtinas kaulams ir dantims. Kalcis svarbus raumenų susitraukimui ir kitiems biocheminiams procesams: kraujo krešėjimui, kontroliuojant neurogeninį perdavimą ir elektromechaniniam raumenų ląstelių veikimui. Kalcio gliukonatas yra kalcio druska, kurią reikia rinktis gydymui esant hipokalcemijai. Magnis yra kitas labai svarbus organizmo elementas. Jis yra vienas svarbiausių fermentų ir energiją išskiriančių biocheminių reakcijų kofaktorių, taip pat būtinas neuroraumeninei kontrakcijai ir stimuliacijai. Jonogeninis magnis yra svarbus neuronams ir raumenų ląstelėms. Jis mažina CNS aktyvumą ir slopina neuromediatoriaus acetilcholino atpalaidavimą. Magnis stimuliuoja parathormono sekreciją ir reguliuoja kalcio homeostazę. Kalcis ir magnis veikia vienas kito poveikį širdžiai, nervams bei raumenims antagonistiškai ir slopina absorbciją žarnyne. Organizmo papildymas agniu laikomas svarbiu esant hipokalcemijai, nes pasireiškus pastarajai, gali būti ir hipomagnemija. Hipomagnemija retai pasireiškia viena, dažniau kartu su hipokalcemija ir hipofosfatemija.

 

Boro rūgštis naudojama tirpale kaip kalcio gliukonato stabilizatorius, pasižymintis konservuojamuoju poveikiu.

 

Kalcio apykaitą organizme reguliuoja parathormonas ir kalcitoninas, veikdami rezorbciją žarnyne, išsiskyrimą per inkstus ir apykaitą kauluose. Kalcis daugiausiai pasiskirstęs ekstraceliuliniame skystyje.

 

Apie 40 % kalcio yra susijungusio su kraujo plazmos baltymais, o apie 50 % – laisvi tirpūs jonai. 99 % kalcio yra kauluose. Išsiskiria su šlapimu, iškurio apie 90 % vėl reabsorbuojasi inkstų kanalėliuose. Nerezorbuotas kalcis išsiskiria su išmatomis. Placenta yra laidi kalciui, jo patenka į pieną. 50 % magnio yra kauluose, 45 % – intraceliuliniame ir 5 % – ekstraceliuliniame skystyje. Trečdalis magnio kraujo plazmoje yra susijungęs su baltymais. 30 % kaulų magnio sudaro pakaitinį rezervą. Išsiskiria per inkstus, o apie 3–

 

5 % – persifiltravusių jonų su šlapimu. Trečdalis kaulų magnio gali būti mobilizuotas. Normalus magnio kiekis kraujyje yra nuo 0,75 iki 1,1 mmol/l.