Kodas 21172
Gamintojas Norbrook

CALCIJECT PMD 400ml (Norbrook)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

CALCIJECT PMD, injekcinis tirpalas

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

Norbrook Laboratories Ltd.,

Station Works, Newry,

Co. Down, BT35 6JP,

Jungtinė Karalystė.

 

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CALCIJECT PMD, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

kalcio gliukonato 166 mg, magnio hipofosfito heksahidrato 50 mg, gliukozės monohidrato 220 mg, boro rūgšties 34 mg;

pagalbinių medžiagų iki 1 ml.

 

4. INDIKACIJOS

Galvijams, arkliams, avims, ožkoms ir kiaulėms gydyti, sergant hipokalcemija dėl magnio trūkumo bei esant hipoglikemijai. Ėringoms avims gydyti, sergant ėringumo toksemija ir kitomis medžiagų apykaitos ligomis.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima švirkšti į raumenis.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, arkliai, avys, ožkos ir kiaulės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą, pašildytą iki kūno temperatūros ir laikantis aseptikos reikalavimų, reikia švirkšti lėtai į veną ar po oda: arkliui – 150–300 ml, galvijui – 200–400 ml, ožkai, aviai ir kiaulei – 15–50 ml.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą būtina pašildyti iki kūno temperatūros.

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo šviesos.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atkimšus pirminę pakuotę, – 28 d.

 

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Vaistą būtina naudoti apdairiai ir neįsišvirkšti.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2008-02-29

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Farmakoterapinė grupė: medžiagų apykaitą veikiantys vaistai.

ATCvet kodas: QA16Q.

 

Parezei po atsivedimo būdinga hipokalcemija, kurios metu labai sumažėja kalcio kiekis kraujyje. Atsivedimo metu taip pat gali pasireikšti hipofosfatemija ir hipomagnemija. Sušvirkštus tirpalą po oda, gyvūnų kraujo plazma papildoma kalcio, magnio ir fosfatų jonais. Gliukozė yra energinė medžiaga, kuri ypač naudinga patelėms prieš atsivedimą ar atsivedus.