Kodas 20328
Gamintojas Serum-verk

CALCI-MAG 500ml (Serum Werk)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

 

CALCI-MAG, infuzinis tirpalas arkliams, galvijams, avims ir kiaulėms

 

 

1.             RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstrasse 105b 06406 Bernburg

Vokietija

 

 

2.             VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

CALCI-MAG, infuzinis tirpalas arkliams, galvijams, avims ir kiaulėms

 

 

3.             VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml tirpalo yra:

 

veikliųjų medžiagų:

kalcio gliukonato                                  200 mg*,

magnio adipato tetrahidrato                  40 mg*,

boro rūgšties                                         30 mg;

 


 

2+

* – atitinka: Ca


2+

  446 mmol/l, Mg

2+


  166 mmol/l, gliukonato


  892 mmol/l, adipato2-


2+

  166 mmol/l arba Ca


  18,7 mg/ml ir Mg 4,04 mg/ml.

 

pagalbinės medžiagos:

injekcinio vandens                               iki 1 ml.

 

 

4.             INDIKACIJA (-OS)

 

Arkliams, galvijams, avims ir kiaulėms, esant ūminiam kalcio ir magnio trūkumui (hipokalcemijai ir hipomagnemijai), parezei prieš ir po atsivedimo, transportinei, ganyklinei tetanijai, taip pat sutrikus kapiliarų pralaidumui (sergant egzema, dilgėline, alergine plaučių edema, hemoragine diateze), gydyti.

 

 

5.             KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti esant hiperkalcemijai ir hipermagnemijai, širdies ir kraujagyslių ligoms, lėtiniam inkstų nepakankamumui, galvijų ir avių kalcinozei, kumeliukų idiopatinei hipokalcemijai.

Negalima naudoti po didelių vitamino D dozių skyrimo.

Negalima vienu metu (ar netrukus po vaisto naudojimo) naudoti neorganinių fosfatų.

 

 

6.             NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Perdozavus gali pasireikšti hiperkalcemijos ir (ar) hipermagnemijos simptomai, sutrikti širdies veikla.

Tokiu atveju gyvuliai būna neramūs, dažnai kvėpuoja, seilėjasi, dreba raumenys, nustatoma


bradikardija. Po vaisto švirkštimo praėjus 6–10 val., gali pablogėti bendra gyvūno savijauta. Švirkštimo metu pastebėjus preparato sukeltą šalutinį poveikį, infuziją reikia nedelsiant nutraukti. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.             PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Arkliai, galvijai, avys ir kiaulės.

 

 

8.             DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Vaistą reikia švirkšti į veną ar po oda.

 

Galvijui, sergančiam hipokalcemija ir hipomagnemija, reikia švirkšti 50–60 ml tirpalo 50 kg kūno


2+

svorio arba 0,45–0,54 mmol Ca


2+

ir 0,17–0,2 mmol Mg


1 kg kūno svorio. Esant alergijai, dilgėlinei,


uždegimui, hemoraginei diatezei, reikia švirkšti 30–40 ml tirpalo 50 kg kūno svorio arba 0,27–0,36


2+

mmol Ca


2+

ir 0,1–0,13 mmol Mg


1 kg kūno svorio.

2+


Arkliui, veršeliui, aviai ir kiaulei reikia švirkšti 40 ml tirpalo 50 kg kūno svorio arba 0,36 mmol Ca ir

2+

0,13 mmol Mg 1 kg kūno svorio.

Prireikus galima gydyti pakartotinai praėjus 6 val., o įsitikinus, kad nėra hiperkalcemijos ir (ar) hipermagnemijos, ir praėjus 24 val.

 

 

9.             NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Vaistą reikia naudoti pašildytą iki kūno temperatūros.

Veterinarinį vaistą reikia švirkšti į veną labai lėtai (infuzija turi trukti ne trumpiau kaip 20–30 min.).

Po oda tirpalą reikia švirkšti į kelias vietas (ne daugiau kaip 50 ml į vieną vietą).

Švirkštimo metu reikia stebėti širdies veiklą. Pastebėjus perdozavimo simptomus, ypač širdies ritmo

sutrikimus, kraujospūdžio mažėjimą, gyvulio neramumą, infuziją reikia nedelsiant nutraukti.

 

 

10.         IŠLAUKA

 

0 parų.

 

 

11.         SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo šviesos.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – būtina sunaudoti nedelsiant.

 

 

12.         SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Gyvūnui, gydomam širdiniais gliukozidais, sušvirkštus kalcio druskų, gali sutrikti širdies veikla. Preparatą naudojant vienu metu su beta adrenerginėmis medžiagomis arba su metilksantinais, stiprėja poveikis širdžiai.

Gliukokortikoidai veikia priešingai vitaminui D ir didina kalcio išskyrimą su šlapimu.

Nemaišyti su kitais veterinariniais vaistais, nes gali būti nesuderinamumų.


Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Preparatą sušvirkštus per greitai ar perdozavus, pasireiškia hiperkalcemijos ir (ar) hipermagnemijos simptomai: sutrinka širdies ritmas, ima virpėti skilveliai (gali sustoti širdis), mažėja kraujospūdis, dreba raumenys, didėja gyvūno jaudrumas, prakaitavimas, pasireiškia poliurija, depresija ir koma. Švirkštimo metu pastebėjus preparato sukeltą šalutinį poveikį, infuziją reikia nedelsiant nutraukti. Kai kurie hiperkalcemijos simptomai gali pasireikšti praėjus 6–10 val. po infuzijos.

 

Nesuderinamumai

Nemaišyti su kitais veterinariniais vaistais, nes gali būti nesuderinamumų.

 

 

13.         SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies

reikalavimus.

 

 

14.         INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-07-28

 

 

15.         KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama be recepto.

 

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo

vietiniu atstovu.