Kodas 96295
Gamintojas Bioveta a.s.

BIOCAN Novel Puppy N1 (Bioveta)

INFORMACINIS LAPELIS

Biocan Novel Puppy

 

 

1.          REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Bioveta, a. s.,

Komenskeho 212/12

683 23 Ivanovice na Hane ČEKIJOS RESPUBLIKA

 

 

2.          VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

Biocan Novel Puppy, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti šunims

 

 

3.          VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

 

veikliųjų medžiagų:

liofilizate

mažiausiai daugiausiai

50

CDV Bio 11/A padermės gyvo nusilpninto šunų maro viruso                104,1 TCID50* 105,5 TCID *,

2b tipo CPV-2b Bio 12/B padermės gyvo nusilpninto šunų parvoviruso 105,5 TCID50* 107,0 TCID *;

50

 

* 50 % audinių kultūros užkrečianti dozė.

 

skiediklyje:

injekcinio vandens          1 ml.

 

Išvaizda prieš skiedimą:

liofilizatas: baltos spalvos korėta medžiaga; skiediklis: skaidrus, bespalvis skystis.

 

 

4.          INDIKACIJA (-OS)

 

Šunims nuo 6 sav. amžiaus aktyviai imunizuoti norint:

-        apsaugoti nuo gaišimo ir klinikinių šunų maro virusų sukeltų požymių pasireiškimo,

-         apsaugoti nuo 2a, 2b ir 2c tipų šunų parvovirusų sukeltų klinikinių požymių pasireiškimo, leukopenijos ir virusų išskyrimo į aplinką.

 

Imuniteto pradžia

Neturintiems motininių antikūnų šuniukams imunitetas CDV ir CPV susidaro per 14 dienų po vienkartinės vakcinacijos.

 

Imuniteto trukmė

Imuniteto CDV ir CPV trukmė neturintiems motininių antikūnų šuniukams juos vakcinavus viena Biocan Novel Puppy doze 12 mėn. Imuniteto CDV ir 2b tipo CPV trukmė buvo įrodyta serologiniais tyrimais ir užkrėtimo bandymais, imuniteto 2a ir 2c tipo CPV trukmė buvo įrodyta serologiniais tyrimais.


5.          KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti kliniškai sergantiems gyvūnams.

 

 

6.          NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nepastebėta.

Kaip ir naudojus kitas vakcinas, labai retai gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos. Pasireiškus tokiai reakcijai, būtina nedelsiant pradėti tinkamą gydymą.

 

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 10 gydytų gyvūnų),

-  dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 100 gydytų gyvūnų),

-  nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),

-  reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),

-  labai reta (mažiau nei 1 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

 

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

 

7.          PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Šunys.

 

 

8.          DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Švirkšti po oda.

 

Rekomenduojamas vakcinavimo planas

 

Pagrindinės vakcinacijos schema

Vieną vakcinos Biocan Novel Puppy dozę švirkšti nuo 6 sav. amžiaus.

Tuo atveju, kai yra tikėtini motininiai antikūnai prieš CDV ir CPV ir yra būtina apsauga nuo kitų antigenų, vakcinavus viena vakcinos Biocan Novel Puppy doze, po trijų savaičių reikia vakcinuoti polivaleninėmis Biocan Novel vakcinomis, taip pat turinčiomis CDV ir CPV komponentus, vadovaujantis atitinkamais VVA.

 

Pakartotinės vakcinacijos schema

Tais atvejais, kai būtina imunizuoti tik prieš CDV ir CPV, kasmet reikia revakcinuoti viena Biocan Novel Puppy doze.

Šunis, kurie vakcinuoti viena Biocan Novel Puppy doze ir po trijų savaičių, vadovaujantis atitinkamais VVA, vakcinuoti polivalentinėmis vakcinomis Biocan Novel vakcinomis, taip pat turinčiomis CDV ir CPV komponentus, revakcinuoti polivalentinėmis Biocan Novel vakcinomis, turinčiomis šunų maro viruso ir šunų parvoviruso komponentus, vadovaujantis atitinkamais VVA, rekomenduojama kas

3 metus.

 

 

9.          NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Liofilizatą (CDV ir CPV komponentai) reikia aseptiškai atskiesti tirpikliu (injekcinis vanduo). Gerai suplakti ir nedelsiant švirkšti visą buteliuko su atskiesta vakcina turinį (1 ml)

Atskiesta vakcina: skaidrus bespalvis ar gelsvas šiek tiek opalescuojantis skystis.


10.        IŠLAUKA

 

Netaikytina.

 

 

11.        SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C). Saugoti nuo šviesos.

Negalima sušaldyti.

 

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po

„Tinka iki“.

 

Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, – sunaudoti nedelsiant.

 

 

12.        SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Vakcinuoti galima tik kliniškai sveikus gyvūnus.

 

Gyva vakcininė CPV-2b padermė gali išplisti tarp nevakcinuotų gyvūnų, tačiau jiems ligos nesukelia.

 

Kadangi vakcininė CPV-2b viruso padermė nebuvo tirta naminėms katėms ir kitiems mėsėdžiams (išskyrus šunis), kurių jautrumas šunų parvovirusui yra žinomas, po vakcinavimo vakcinuotus šunis rekomenduojama atskirti nuo kitų šuninių ir katinių.

 

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Imuninis atsakas į vakcinos CDV ir CPV komponentus gali vėluoti dėl motininių antikūnų įtakos. Tais atvejais, kai yra tikėtinas labai didelis motininių antikūnų prieš CDV ir CPV kiekis, reikia vakcinuoti papildomomis polivalentinių Biocan Novel vakcinų, taip pat turinčių CDV ir CPV komponentus,

dozėmis.

 

Vaikingumas, laktacija

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Nerekomenduojama naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

 

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu

veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

 

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ir etiketę.

 

Nesuderinamumai

Nesant nesuderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.


13.       SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

 

14.       INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2017-03-10

 

 

15.        KITA INFORMACIJA

 

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

Vakcina tiekiama po 5, 10 ar 25 vnt. 1 ml buteliukų (liofilizato ir skiediklio) permatomose plastikinėse dėžutėse.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.