Kodas 19116
Gamintojas Bimeda

BIMECTIN pasta 6.42 g N1 (Bimeda)

Veterinarijos tikslams. Receptinis

INFORMACINIS LAPELIS

 

BIMECTIN 18,7 mg/g, geriamoji pasta arkliams

 

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Bimeda Chemicals Export

Broomhill Road, Tallaght

Dublin 24

AIRIJA

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Cross Vetpharm Group Limited

Broomhill Road, Tallaght

Dublin 24

AIRIJA

 

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

BIMECTIN 18,7 mg/g, geriamoji pasta arkliams

 

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 g pastos yra:

 

veikliosios medžiagos:

 

ivermektino

18,7 mg;

pagalbinių medžiagų (polisorbato 80, kukurūzų aliejaus,

 

koloidinio silicio dioksido, obuolių kvapiosios medžiagos)

iki 1 g.

 

4.INDIKACIJA (-OS)

 

Arkliams dehelmintizuoti, užsikrėtus:

 

didžiaisiais strongilais ( Strongylus vulgaris (subrendusiais ir ketvirtos stadijos (arterijų) lervomis), S. edentatus (subrendusiais ir ketvirtos stadijos (audinių) lervomis), S. equinus (subrendusiais),

 

Triodontophorus brevicauda (subrendusiais), T. serratus (subrendusiais), T. tenuicollis

 

(subrendusiais), Craterostomum acuticaudatum (subrendusiais), mažaisiais strongilais (subrendusiais ir ketvirtos stadijos lervomis, tarp jų benzimidazoliui jautriomis padermėmis: Coronocyclus coronatus,

 

C. labiatus, C. labratus, Cyatostomum catinatum, C. pateratum, Cylicocyclus ashworthi, C. elongatus, C. insigne, C. leptostomum, C. nassatus , C. radiatus, Cylicostephanus asymetricus, C. bidentatus, C. calicatus, C. goldi, C. longibursatus, C. minutus, Cylicodontophorus bicornatus, Gyalocephalus capitatus, Parapoteriostomum euproctus, P. mettami, Petrovinema poculatum, Poteriostomum imparidentatum, P. ratzii), kitomis apvaliosiomis kirmėlėmis (Dictiocaulus arnfieldi (subrendusiais ir nesubrendusiais), Oxyuris equi (subrendusiais ir nesubrendusiais), Parascaris equorum (subrendusiais ir trečios bei ketvirtos stadijos lervomis), Trichostrongilus axei (subrendusiais),

 

Habronema muscae (subrendusiais), Onchocerca spp. (mikrofiliarijomis), Strongiloides westeri

 

(subrendusiais), burnos ir skrandžio gyliais (Gasterophilus spp.) (lervomis).

 

5.KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.


6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

 

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Arkliai.

 

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Pastą reikia duoti per os vieną kartą po 0,2 mg ivermektino 1 kg kūno svorio. Viename švirkšte yra 120 mg ivermektino, kurio pakanka 600 kg svorio arkliui.

 

Naudojimo nurodymai

 

Kiekviena švirkšto stūmoklio svorio žyma atitinka pastos kiekį, reikalingą 100 kg arklio kūno svorio. Nustatant dozę, reikia atpalaiduoti stūmoklio fiksatorių (žiedą), pasukant ¼ apsukos ir nustumti stūmokliu tiek, kad arčiau prie švirkšto cilindro esanti pusė atsidurtų ties reikiama svorio žyma, po to suktelėti stūmoklio fiksatorių ¼ apsukos, kad užsifiksuotų. Prieš duodant pastą, būtina įsitikinti, ar arklio burnoje nėra pašaro likučių. Nuo švirkšto antgalio nuėmus plastikinį gaubtelį, reikia švirkštą įkišti į arklio burną per bedantį kraštą ir, stumiant stūmoklį iki fiksuotos atžymos, suleisti pastą ant liežuvio pagrindo. Sudavus vaistą, arklio galvą reikia nedelsiant kelioms sekundėms pakelti aukštyn. Parazitų kontrolės programa

 

Į reguliarios parazitų kontrolės programą turi būti įtraukti visi arkliai, ypatingą dėmesį skiriant kumelėms, kumeliukams ir šiųmečiams kumeliukams. Kumeliukus reikia pradėti gydyti nuo 6–8 sav. amžiaus ir gydyti pakartotinai, kai tai yra būtina. Vaistas efektyviai veikia virškinimo trakto, odos ir plaučių nematodus bei burnos ir skrandžio gylius.

 

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Kaip ir naudojant kitus antihelmintikus, būtina pasitarti su veterinarijos gydytoju dėl tinkamo dozavimo ir bandos vadybos, norint užtikrinti tinkamą parazitų kontrolę ir nepadidinti atsparumo antihelmintikams.

 

Galima naudoti kumelėms bet kuriuo vaikingumo ar laktacijos metu. Vaistas neturi poveikio veisiamų kumelių ir eržilų vaisingumui ir jį galima naudoti įvairaus amžiaus arkliams, tarp jų, kumeliukams. Skyrus 1,8 mg/kg dozę (9 kartus didesnę nei rekomenduotina) pastebėti nežymūs laikini požymiai (lėtesnė vyzdžių reakcija į šviesą ir depresija). Skyrus didesnę dozę, pastebėti ir kiti požymiai – midriazė, ataksija, drebulys, sąstingis, koma ir mirtis. Ne tokie sunkūs požymiai buvo laikini. Priešnuodžiai nežinomi, tačiau simptominis gydymas gali būti naudingas.

 

10.IŠLAUKA

 

Skerdienai ir subproduktams – 34 paros.

 

Negalima naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

 

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

 

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.


12. SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Naudojant vaistą, negalima rūkyti ar valgyti. Naudojus vaistą, reikia plauti rankas.

 

Negalima leisti šunims ir katėms praryti išsiliejusios pastos ir prieiti prie naudotų švirkštų.

 

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

 

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus

Bimectin negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

 

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2015-03-27

 

15.KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui.

 

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: endektocidinės medžiagos.

 

ATCvet kodas: QP54AA01.