Kodas 102216
Gamintojas Heel

BEREEL, geriamieji lašai (tirpalas), 30 ml

Vaistinis preparatas.
Veiklioji medžiaga:

HOMEOPATINIO VAISTINIO PREPARATO, REGISTRUOJAMO PAGAL SUPAPRASTINTĄ HOMEOPATINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ REGISTRAVIMO PROCEDŪRĄ, PAKUOTĖS LAPELIS

 

1.       Vaistinio preparato pavadinimas

 

Bereel geriamieji lašai (tirpalas)

 

 

2.       HOMEOPATINĖS (-IŲ) ŽALIAVOS (-Ų) MOKSLINIS PAVADINIMAS IR POTENCIJA

 

Sudėtis

100 g (105 ml) geriamųjų lašų yra veikliųjų medžiagų: 0,4 g Berberis vulgaris D4, 0,4 g Berberis vulgaris D10, 0,4 g Berberis vulgaris D30, 0,4 g Berberis vulgaris D200, 0,3 g Citrullus colocynthis D4, 0,3 g Citrullus colocynthis D10, 0,3 g Citrullus colocynthis D30, 0,3 g Citrullus colocynthis D200, 0,3 g Veratrum album D4, 0,3 g Veratrum album D10, 0,3 g Veratrum album D30, 0,3 g Veratrum album D200.

1 ml tirpalo atitinka 19 geriamųjų lašų.

 

 

3.       PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

 

Sudėtyje yra 35 % (V/V) etanolio.

 

 

4.       Farmacinė forma ir KIEKIS PAKUOTĖJE

 

Bereel išvaizda ir kiekis pakuotėje

Bereel geriamieji lašai yra skaidrus, bespalvis tirpalas. 

Pakuotėje yra 30 ml buteliukas, užkimštas aplikatoriumi su lašintuvu ir užsuktas dangteliu.

 

 

5.       vartojimo METODAS IR būdas (-ai)

 

Vartojimo būdas

Vartoti per burną.

 

Vartojimo metodas

Šį homeopatinį vaistą reikia vartoti ne valgio metu.

 

 

6.       Specialus įspėjimas, kad vaistinį preparatą būtina laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje

 

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

 

7.       KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

 

Bereel vartoti draudžiama

Jeigu yra alergija veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei šio homeopatinio vaisto medžiagai.

 

Vaikams

Šio homeopatinio vaisto jaunesniems kaip 12 metų vaikams vartoti nerekomenduojama.

 

Kiti vaistai ir Bereel

Pranešimų apie sąveiką su kitais vaistais negauta ir dėl homeopatinių skiedinių jos neturėtų pasireikšti.

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Kad šiame homeopatiniame vaiste esantys veikliųjų medžiagų homeopatiniai skiediniai darytų toksinį poveikį nėštumui ir žindymui, nežinoma.

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį homeopatinį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

 

Bereel sudėtyje yra etanolio

Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % alkoholio (etanolio), t. y. 138 mg alkoholio (etanolio) 10 geriamųjų lašų dozėje (28 % m/V).

Toks 10 geriamųjų lašų dozėje esantis alkoholio kiekis atitinka mažiau kaip 4 ml alaus ar 2 ml vyno.

Mažas alkoholio kiekis, esantis šio vaisto sudėtyje, pastebimo poveikio nesukelia.

 

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Pranešimą apie šalutinį poveikį galite pateikti šiais būdais: tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv

arba užpildant Paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formą, kuri

skelbiama https://www.vvkt.lt/index.php?4004286486, ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt) arba nemokamu telefonu 8 800 73 568. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

8.       tinkamumo laikas

 

Ant dėžutės ir buteliuko etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Pirmą kartą atidarius buteliuką, geriamųjų lašų tinkamumo laikas – 6 mėnesiai.

 

 

9.       SPECIALIOS laikymo sąlygos (JEI REIKIA)

 

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

 

 

10.     REGISTRUOTOJO pavadinimas ir adresas

 

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vokietija

 

 

11.     gamintojo pavadinimas ir adresas

 

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Vokietija

Tel.  + 49 7221 501 00

Faks.  + 49 7221 501 210

El. paštas  info@heel.com

 

 

12.     serijos numeris

 

 

 

13.     registracijos pažymėjimo numeris (-iai)

 

LT/1/22/4984/001

 

 

14.     vaistinio preparato grupė

 

Homeopatinis vaistas be patvirtintų terapinių indikacijų.

 

 

15.     NURODYMAI

 

Prieš vartodami vaistą pasitarkite su gydytoju, turinčiu gydymo homeopatiniais vaistais patirties.

Jei vartojant vaistą simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

 

 

16.     Pardavimo (išdavimo) tvarka

 

 

 

17.     Vartojimo instrukcija

 

Kaip vartoti Bereel

Šio homeopatinio vaisto galima vartoti tik prieš tai pasikonsultavus su gydytoju, turinčiu gydymo homeopatiniais vaistais patirties.

Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip aprašyta šiame lapelyje arba kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją.

 

Rekomenduojama dozė suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams

 

Įprastinis dozavimas

Vartoti po 10 geriamųjų lašų 3 kartus per dieną. 

 

Dozavimas ūminiais atvejais arba gydymo pradžioje

Vartoti po 10 geriamųjų lašų kas 0,5–1 val. iki 12 kartų per dieną, po to gydymą tęsti įprastine doze.

 

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas   2022-11-01.