Kodas 81198
Gamintojas Eurovet

ATIPAM 10ml (Eurovet)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS 

ATIPAM 5 mg/ml, injekcinis tirpalas katėms ir šunims

Atipamezolio hidrochloridas

 

1.RIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Tiekimo rinkai teisės turėtojas ir gamintojas:

Eurovet Animal Health B.V.,

Handelsweg 25,

5531 AE Bladel, Olandija.

 

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

ATIPAM 5 mg/ml, injekcinis tirpalas katėms ir šunims Atipamezolio hidrochloridas

 

3.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

 

1 ml injekcinio tirpalo yra:

 

veikliosios medžiagos:

atipamezolio   hidrochlorido                                5 mg, atitinkančio 4,27 mg atipamezolio;

 

pagalbinės medžiagos:

metilparahidroksibenzoato  (E  218)                    1 mg.

 

4.INDIKACIJA

 

Katėms ir šunims medetomidino ir deksmedetomidino sukeltam slopinančiam poveikiui panaikinti, nes atipamezolo hidrochloridas yra selektyvus α2-antagonistas.

 

5.KONTRAINDIKACIJOS

 

Negalima naudoti veisimiems bei sergantiems kepenų ar inkstų ligomis gyvūnams.

 

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Per pirmąsias 10 min. sušvirkštus atipemazolio hidrochlorido gali trumpam sumažėti kraujospūdis. Retai gali padidėti aktyvumas, pasireikšti tachikardija, seilėjimasis, netipiški garsai, raumenų drebulys, vėmimas, padažnėjęs kvėpavimas, išmatų ir šlapimo nelaikymas. Labai retais atvejais gali pasireikšti pakartotinas raminamųjų poveikis arba nesutrumpėti pabudimo laikas panaudojus atipamezolį.

Kai katėms skiriamos mažos dozės norint iš dalies panaikinti medetomidino arba deksmedetomidino poveikį, reikia saugotis galimos hipotermijos (net praėjus sedacijai).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

 

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

 

Šunys ir katės.

 

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Katei ir šuniui į raumenis reikia švirkšti vieną kartą. Reikia naudoti tinkamai sugraduotą švirkštą, kad būtų galima tiksliai paskirti mažo tūrio dozę. Dažniausiai atipamezolas skiriamas 15–60 min. po medetomidino arba deksmedetomidino injekcijos.

 

Šunims atipamezolo hidrochlorido dozė (mikrogramais) yra penkis kartus didesnė nei buvo prieš tai skirta medetomidino hidrochlorido dozė arba dešimt kartų didesnė nei deksmedetomidino hidrochlorido dozė. Dėl 5 kartus didesnės veikliosios medžiagos koncentracijos (atipamezolo hidrochlorido), palyginus su preparatais, kurių sudėtyje yra 1 mg medetomidino hidrochlorido viename mililitre, ir dėl 10 kartų didesnės koncentracijos, palyginus su preparatais, kuriuose yra 0,5 mg deksmedetomidino hidrochlorido, reikia skirti vienodą kiekį kiekvieno iš šių preparatų.

Dozavimo pavyzdys šunims:

 

Medetomidino 1,0 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas

Atipam 5,0 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas

0,04 ml/kg kūno svorio (ks),

t.y. 40 µg/kg ks

0,04 ml/kg kūno svorio (ks),

t.y. 200 µg/kg ks

Deksmedetomidino 0,5 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas

Atipam 5,0 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas

0,04 ml/kg kūno svorio (ks),

t.y. 20 µg/kg ks

0,04 ml/kg kūno svorio (ks),

t.y. 200 µg/kg ks

Katėms atipamezolo hidrochlorido dozė (mikrogramais) yra du su puse karto didesnė nei prieš tai skirta medetomidino hidrochlorido dozė arba penkis kartus didesnė nei deksmedetomidino hidrochlorido dozė. Dėl 5 kartus didesnės veikliosios medžiagos (atipamezolo hidrochlorido) koncentracijos šiame veterinarinis vaiste, palyginus su preparatais, kuriuose yra 1 mg medetomidino hidrochlorido viename mililitre ir dėl 10 kartų didesnės koncentracijos, palyginus su preparatais, kuriuose yra 0,5 mg deksmedetomidino hidrochlorido, turi būti skiriama puse kiekio šio veterinarinio vaisto nei prieš tai paskirto medetomidino arba deksmedetomidino.

Dozavimo pavyzdys katėms:

 

Medetomidino 1,0 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas

Atipam 5,0 mg/ml injekcinio tirpalo katėms dozavimas

0,08 ml/kg kūno svorio (ks),

t.y. 80 µg/kg ks

0,04 ml/kg kūno svorio (ks),

t.y. 200 µg/kg ks

Deksmedetomidino 0,5 mg/ml injekcinio tirpalo dozavimas

Atipam 5,0 mg/ml injekcinio tirpalo katėms dozavimas

0,08 ml/kg kūno svorio (ks),

t.y. 40 µg/kg ks

0,04 ml/kg kūno svorio (ks),

t.y. 200 µg/kg ks

 

Atsibudimo laikas sutrumpėja vidutiniškai 5 minutėmis. Gyvūnai tampa judrūs praėjus maždaug 10 min. po veterinarinio vaisto skyrimo.

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais viename švirkšte.

 

10.IŠLAUKA

 

Nenumatyta.

 

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. Buteliuką reikia laikyti kartoninėje dėžutėje.

 

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

 

Panaudojus preparatą, gyvūną reikia palikti ramioje aplinkoje. Atsibudimo metu gyvūnų negalima palikti be priežiūros.

Dėl skirtingų rekomenduotinų dozių, preparatą būtina apdairiai naudoti ne pagal veterinarinio vaisto aprašą ne paskirties rūšių gyvūnams.

Jei kartu su medetomidinu naudojami ir kiti raminamieji, reikia turėti omenyje, kad pastarųjų poveikis gali išlikti panaikinus medetomidino (deksmedetomidino) poveikį.

Atipamezolis nepanaikina ketamino poveikio, kuris, jei naudojamas vienas, šunims gali sukelti traukulius, o katėms spazmus. Naudojus ketaminą, atipamezolį galima naudoti tik praėjus 30–40 min. Nėra pakankamai duomenų apie veterinarinio vaisto saugumą vaikingoms patelėms ir laktacijos metu. Todėl nerekomenduotina naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

Nerekomenduotina naudoti atipamezolį kartu su kitais centrinę nervų sistemą veikiančiais vaistais, kaip diazepamu, acepromazinu ar opiatais.

Atipamezolio hidrochlorido perdozavimas gali sukelti trumpalaikę trachikardiją ir padidėjusį judrumą (hiperaktyvumą, raumenų drebulį). Jei būtina, šiuos simptomus galima panaikinti skiriant medetomidino hidrochlorido dozę, kuri turi būti mažesnė nei paprastai naudojama klinikinė dozė.

Jei atipamezolio hidrochloridas netyčia yra panaudotas gyvūnui, kuriam prieš tai nebuvo naudotas medetomidino hidrochloridas, jam gali pasireikšti hiperaktyvumas ir raumenų drebulys. Šie simptomai gali trukti maždaug 15 min.

Atipamezolo farmakologinis poveikis yra stiprus, todėl būtina stengtis, kad jo nepatektų ant odos, gleivinės ar į akis, o patekus reikia nedelsiant plauti dideliu kiekiu švaraus tekančio vandens.

Dirginimui užsitęsus reikia kreiptis į gydytoją. Reikia nusivilkti užterštus drabužius, kurie tiesiogiai liečiasi su oda.

Vaistą reikia naudoti apdairiai ir stengtis atsitiktinai neįsišvirkšti ar nepraryti. Atsitiktinai įsišvirkštus ar prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį.

 

13.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

 

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

 

2008-12-19

 

15.KITA INFORMACIJA

 

Buteliukai po 5, 10 ar 20 ml kartoninėje dėžutėje. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.