Kodas 90588
Gamintojas Roche

ALECENSA, 150 mg, kietosios kapsulės, N224 (4x56)

Vaistinis preparatas. Receptinis. Kompensuojamas.
Veiklioji medžiaga:

Alecensa 150 mg kietosios kapsulės

Alektinibas

Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje.

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

● Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

● Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

● Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

● Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra Alecensa ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Alecensa

3. Kaip vartoti Alecensa

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Alecensa

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Alecensa ir kam jis vartojamas

Kas yra Alecensa

Alecensa yra priešvėžinis vaistas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos alektinibo.

Kam Alecensa vartojamas

Alecensa vartojamas gydyti suaugusiems pacientams, kuriems yra tam tikro tipo plaučių vėžys, vadinamas „nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu“ („NSLPV“). Vaistas vartojamas pacientams, kurių plaučių vėžys:

● turi „teigiamą ALK rodmenį“ – tai reiškia, kad vėžio ląstelėse tam tikrame gene, kuris gamina fermentą, vadinamą ALK (anaplazinės limfomos kinaze), yra koduojama klaidinga informacija; žr. toliau poskyrį „Kaip Alecensa veikia“;

● ir yra išplitęs.

Alecensa Jums gali būti paskirtas kaip pirmaeilis plaučių vėžio gydymas arba tuomet, jeigu Jums anksčiau buvo skirtas gydymas vaistu, kurio sudėtyje yra krizotinibo.

Kaip Alecensa veikia

Alecensa blokuoja fermento, vadinamo „ALK tirozino kinaze“, poveikį. Pakitusios šio fermento formos (dėl klaidingos jį gaminančiame gene koduojamos informacijos) padeda skatinti vėžinių ląstelių augimą. Vartojant Alecensa, vėžio augimas Jums gali sulėtėti arba sustoti. Šis vaistas taip pat gali padėti sumažinti Jūsų vėžio dydį.

Jeigu turite kokių nors klausimų apie tai, kaip Alecensa veikia arba kodėl šis vaistas Jums buvo paskirtas, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

2. Kas žinotina prieš vartojant Alecensa

Alecensa vartoti negalima:

● jeigu yra alergija alektinibui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Jeigu nesate tikri, ar ši sąlyga Jums tinka, pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, prieš pradėdami vartoti Alecensa.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, prieš pradėdami vartoti Alecensa:

● jeigu Jums nustatytas paveldimas sutrikimas, vadinamas „galaktozės netoleravimu“, „įgimtu laktazės stygiumi“ arba „gliukozės ir galaktozės malabsorbcija“.

Jeigu nesate tikri, ar ši sąlyga Jums tinka, pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, prieš pradėdami vartoti Alecensa.

Alecensa gali sukelti šalutinį poveikį, apie kurį turite nedelsiant pasakyti gydytojui. Šis poveikis yra toks:

● kepenų pažaida (toksinis poveikis kepenims). Gydytojas atliks Jūsų kraujo tyrimus prieš pradedant gydymą, po to kas 2 savaites per pirmuosius 3 gydymo mėnesius ir vėliau rečiau. Šių tyrimų rezultatai parodys, ar Alecensa vartojimo metu Jums nepasireiškia kokių nors kepenų veiklos sutrikimų. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu Jums pasireikštų kurių nors iš toliau nurodytų požymių: Jūsų odos ar akių baltymų pageltimas, viršutinės dešiniosios pilvo pusės skausmas, patamsėjęs šlapimas, niežtinti oda, mažesnis alkio pojūtis nei įprastai, pykinimas ar vėmimas, nuovargio jausmas, greitesnis kraujavimas ar kraujosruvų susidarymas nei paprastai;

● sumažėjęs širdies susitraukimų dažnis (bradikardija);

● plaučių uždegimas (pneumonitas). Vartojant Alecensa gali pasireikšti sunkus ar gyvybei pavojų keliantis plaučių patinimas (uždegimas). Šio sutrikimo požymiai gali būti panašūs į Jūsų plaučių vėžio sukeliamus požymius. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu Jums pasireikštų bet kokių naujų ar pasunkėjusių simptomų, įskaitant apsunkintą kvėpavimą, dusulį, kosulį su skrepliavimu ar be jo ir karščiavimą;

● stiprus raumenų skausmas, gėla ir silpnumas (mialgija). Gydytojas atliks Jūsų kraujo tyrimus bent kas 2 savaites per pirmąjį Alecensa vartojimo mėnesį ir vėliau, kai bus reikalinga Jūsų gydymo metu. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu Jums pasireikštų naujų ar pasunkėtų raumenų sutrikimų požymiai, įskaitant nepaaiškinamą raumenų skausmą ar nepraeinantį raumenų skausmą, raumenų gėlą ar silpnumą.

Alecensa vartojimo metu stebėkite, ar Jums nepasireiškia minėtų sutrikimų. Daugiau informacijos apie šalutinį poveikį pateikiama 4 skyriuje.

Padidėjęs jautrumas saulės šviesai

Alecensa vartojimo metu ir dar 7 paras po gydymo pabaigos pernelyg ilgai nebūkite saulės šviesoje. Siekiant apsisaugoti nuo nudegimo saulėje, Jums reikia naudoti apsauginį kremą ir lūpų balzamą nuo saulės (kurių apsaugos nuo saulės faktorius [SPF] yra 50 ar didesnis).

Vaikams ir paaugliams

Alecensa poveikis vaikams ir paaugliams neištirtas. Šio vaisto negalima skirti vaikams ar jaunesniems kaip 18 metų paaugliams.

Kraujo ir kiti tyrimai

Prieš pradedant gydymą Alecensa, vaisto vartojimo metu kas 2 savaites per pirmuosius 3 gydymo mėnesius ir vėliau rečiau gydytojas paskirs atlikti Jūsų kraujo tyrimus. Šių tyrimų rezultatai parodys, ar Alecensa vartojimo metu Jums nepasireiškia kokių nors kepenų veiklos ar raumenų sutrikimų.

Kiti vaistai ir Alecensa

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Taip pat svarbu pasakyti apie be recepto įsigytus vaistus ir augalinius preparatus. Tai reikalinga todėl, kad Alecensa vartojimas gali įtakoti kai kurių kitų vaistų poveikį. Be to, kai kurių kitų vaistų vartojimas gali įtakoti Alecensa poveikį.

Ypatingai svarbu, kad gydytojui arba vaistininkui pasakytumėte, jeigu vartojate kurį nors iš toliau išvardytų vaistų:

● digoksiną, širdies veiklos sutrikimams gydyti skiriamą vaistą;

● dabigatrano eteksilatą, skiriamą gydyti nuo kraujo krešuliu susidarymo;

● metotreksatą, vartojamą tam tikro tipo vėžiui ar autoimuninėms ligoms (pvz., reumatoidiniam artritui) gydyti;

● nilotinibą, vartojamą tam tikro tipo vėžiui gydyti;

● lapatinibą, vartojamą tam tikro tipo krūties vėžiui gydyti;

● mitoksantroną, vartojamą tam tikro tipo vėžiui ar autoimuninėms ligoms (pvz., išsėtinei sklerozei) gydyti;

● everolimuzą, vartojamą tam tikro tipo vėžiui gydyti arba siekiant apsisaugoti nuo to, kad organizmo imuninė sistema neatmestų persodintų inkstų, širdies ar kepenų;

● sirolimuzą, vartojamą siekiant apsisaugoti nuo to, kad organizmo imuninė sistema neatmestų persodintų inkstų, širdies ar kepenų;

● topotekaną, tam tikro tipo vėžiui gydyti skiriamą vaistą;

● AIDS ar ŽIV infekcijai gydyti vartojamus vaistus (pvz., ritonavirą, sakvinavirą);

● infekcijoms gydyti vartojamus vaistus, įskaitant vaistus nuo grybelių sukeltų infekcijų (priešgrybelinius vaistus, pavyzdžiui, ketokonazolą, itrakonazolą, vorikonazolą, pozakonazolą) ir tam tikro tipo bakterinėms infekcijoms gydyti skirtus vaistus (antibiotikus, pavyzdžiui, telitromiciną);

● jonažolės preparatus, depresijai gydyti skirtus augalinius preparatus;

● priepuoliams ar traukuliams slopinti vartojamus vaistus (vaistus nuo epilepsijos, pavyzdžiui, fenitoiną, karbamazepiną ar fenobarbitalį);

● tuberkuliozei gydyti vartojamus vaistus (pvz., rifampiciną, rifabutiną);

● nefazodoną, depresijai gydyti skirtą vaistą.

Geriamieji kontraceptikai

Jeigu vartojate Alecensa tuo pat metu, kai geriate kontraceptinių tablečių, pastarųjų poveikis gali būti mažiau veiksmingas.

Alecensa vartojimas su maistu ir gėrimais

Gydymo Alecensa metu turite atsargiai vartoti greipfrutų sulčių ar valgyti greipfrutų ar aitriųjų apelsinų, kadangi jie gali pakeisti Alecensa kiekį Jūsų organizme.

Kontracepcija, nėštumas ir žindymo laikotarpis – informacija moterims

Kontracepcija – informacija moterims

● Šio vaisto vartojimo metu Jums negalima pastoti. Jeigu esate vaisingo amžiaus moteris, Jūs privalote naudoti labai veiksmingas kontracepcijos priemones vaisto vartojimo metu ir dar bent 3 mėnesius po gydymo pabaigos. Pasitarkite su gydytoju dėl Jums ir Jūsų partneriui tinkamų kontracepcijos metodų. Jeigu vartojate Alecensa tuo pat metu, kai geriate kontraceptinių tablečių, pastarųjų poveikis gali būti mažiau veiksmingas.

Nėštumas

● Alecensa negalima vartoti nėštumo metu. Taip yra todėl, kad vaistas gali pakenkti Jūsų kūdikiui.

● Jeigu pastotumėte vaisto vartojimo metu arba per 3 mėnesius nuo paskutiniosios vaisto dozės vartojimo, nedelsdama pasakykite apie tai gydytojui.

Žindymo laikotarpis

● Šio vaisto vartojimo metu žindyti negalima. Taip yra todėl, kad nėra žinoma, ar Alecensa gali patekti į motinos pieną ir ar dėl to galėtų pakenkti Jūsų kūdikiui.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Ypatingai atsargiai vairuokite ir valdykite mechanizmus, kadangi Alecensa vartojimo metu Jums gali pasireikšti regėjimo sutrikimų, taip pat suretėti širdies ritmas ar sumažėti kraujospūdis, todėl gali svaigti galva ar galite apalpti.

Alecensa sudėtyje yra laktozės

Alecensa sudėtyje yra laktozės (tam tikros rūšies cukraus). Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate ar nevirškinate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Alecensa sudėtyje yra natrio

Kiekvienoje rekomenduojamoje šio vaisto paros dozėje (1 200 mg) yra 48 mg natrio (valgomosios druskos sudedamosios dalies). Tai atitinka 2,4 % didžiausios rekomenduojamos natrio paros normos suaugusiesiems.

3. Kaip vartoti Alecensa

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Kokią dozę vartoti

● Rekomenduojama dozė yra 4 kapsulės (po 600 mg) du kartus per parą.

● Tai reiškia, kad kiekvieną dieną turite suvartoti iš viso 8 kapsules (1 200 mg).

Jeigu iki gydymo Alecensa pradžios Jums jau yra nustatytas sunkus kepenų veiklos sutrikimas:

● Rekomenduojama dozė yra 3 kapsulės (po 450 mg) du kartus per parą.

● Tai reiškia, kad kiekvieną dieną turite suvartoti iš viso 6 kapsules (900 mg).

Kartais, jeigu pasijustumėte negerai, gydytojas gali skirti mažesnę dozę, laikinai ar visam laikui nutraukti gydymą.

Kaip vartoti vaisto

● Alecensa vartojamas per burną. Visas kapsules nurykite nepažeistas. Kapsulių negalima atidarinėti ar tirpinti.

● Alecensa būtina vartoti valgio metu.

Jeigu po Alecensa vartojimo pasireikštų vėmimas

Jeigu pavartojus Alecensa dozę Jums pasireikštų vėmimas, papildomos dozės nevartokite. Tiesiog išgerkite kitą dozę įprastu metu.

Ką daryti pavartojus per didelę Alecensa dozę?

Jeigu pavartojote per didelę Alecensa dozę, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba vykite į ligoninę. Pasiimkite su savimi vaisto pakuotę ir šį pakuotės lapelį.

Pamiršus pavartoti Alecensa

● Jeigu iki kitos dozės vartojimo liko daugiau kaip 6 valandos, pamirštą dozę išgerkite iškart prisiminę.

● Jeigu iki kitos dozės vartojimo liko mažiau kaip 6 valandos, pamirštąją dozę praleiskite. Tuomet kitą dozę vartokite įprastu laiku.

● Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Alecensa

Nenutraukite šio vaisto vartojimo, prieš tai nepasitarę su gydytoju. Svarbu Alecensa vartoti du kartus per parą tiek laiko, kiek tai daryti nurodė gydytojas.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Toliau nurodytas šalutinis poveikis, kuris gali pasireikšti šio vaisto vartojimo metu.

Kai kuris šalutinis poveikis gali būti sunkus.

Nedelsdami pasakykite gydytojui, jeigu pastebėtumėte kurį nors iš toliau nurodytų šalutinio poveikio atvejų. Gydytojas gali paskirti vartoti mažesnę dozę arba laikinai ar visam laikui nutraukti gydymą.

● Jūsų odos ar akių baltymų pageltimas, viršutinės dešiniosios pilvo pusės skausmas, patamsėjęs šlapimas, niežtinti oda, mažesnis alkio pojūtis nei įprastai, pykinimas ar vėmimas, nuovargio jausmas, greitesnis kraujavimas ar kraujosruvų susidarymas nei paprastai (tai gali būti kepenų sutrikimo požymiai).

● Nauji ar pasunkėję raumenų sutrikimų požymiai, įskaitant nepaaiškinamą raumenų skausmą ar nepraeinantį raumenų skausmą, raumenų gėlą ar silpnumą (tai gali būti raumenų sutrikimų požymiai).

● Alpimas, galvos svaigimas ar sumažėjęs kraujospūdis (tai gali būti sumažėjusio širdies susitraukimų dažnio požymiai).

● Nauji ar pasunkėję simptomai, įskaitant apsunkintą kvėpavimą, dusulį, kosulį su skrepliavimu ar be jo ir karščiavimą – šie simptomai gali būti panašūs į Jūsų plaučių vėžio sukeliamus požymius (tai gali būti plaučių uždegimo – pneumonito – požymiai). Vartojant Alecensa gali pasireikšti sunkus ar gyvybei pavojų keliantis plaučių uždegimas.

Kitas šalutinis poveikis

Jeigu pastebite kurį nors iš toliau nurodytų šalutinio poveikio atvejų, pasakykite apie tai gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.

Labai dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių):

● pakitę kepenų veiklai ištirti skirtų kraujo tyrimų rodmenys (padidėjęs alanino aminotransferazės ar aspartato aminotransferazės aktyvumas ir padidėjusi bilirubino koncentracija);

● pakitę raumenų pažaidai ištirti skirtų kraujo tyrimų rodmenys (padidėjęs kreatino fosfokinazės aktyvumas);

● Jūs galite jausti nuovargį, silpnumą ar dusulį dėl sumažėjusio raudonųjų kraujo ląstelių skaičiaus (vadinamosios mažakraujystės);

● vėmimas – jeigu pavartojus Alecensa dozę Jums pasireikštų vėmimas, papildomos dozės nevartokite, tiesiog išgerkite kitą dozę įprastu metu;

● vidurių užkietėjimas;

● viduriavimas;

● pykinimas;

● išbėrimas;

● patinimas dėl skysčių susikaupimo organizme (edema);

● padidėjęs kūno svoris.

Dažnas šalutinis poveikis (gali pasireikšti mažiau kaip 1 iš 10 žmonių):

● pakitę inkstų veiklą rodančių kraujo tyrimų rodmenys (padidėjusi kreatinino koncentracija);

● neryškus matymas, apakimas, juodi taškai ar baltos dėmės regėjimo lauke ir dvejinimasis akyse (akių sutrikimai);

● pakitę kepenų ligą ar kaulų sutrikimus rodančių kraujo tyrimų rodmenys (padidėjęs šarminės fosfatazės aktyvumas);

● burnos ertmės gleivinės uždegimas;

● padidėjęs jautrumas saulės šviesai – Alecensa vartojimo metu ir dar 7 paras po gydymo pabaigos pernelyg ilgai nebūkite saulės šviesoje. Siekiant apsisaugoti nuo nudegimo saulėje, Jums reikia naudoti apsauginį kremą ir lūpų balzamą nuo saulės (kurių apsaugos nuo saulės faktorius [SPF] yra 50 ar didesnis);

● pakitęs skonio pojūtis;

● greitai silpnėjanti inkstų veikla (inkstų veiklos sutrikimas).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Alecensa

● Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

● Ant dėžutės arba buteliuko po „Tinka iki“ ir ant lizdinės plokštelės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

● Jeigu Alecensa supakuotas lizdinėse plokštelėse, laikyti gamintojo pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

● Jeigu Alecensa supakuotas buteliukuose, laikyti gamintojo pakuotėje ir buteliuką laikyti sandarų, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

● Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Alecensa sudėtis

● Veiklioji medžiaga yra alektinibas. Kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra alektinibo hidrochlorido, atitinkančio 150 mg alektinibo.

● Pagalbinės medžiagos yra:

Kapsulės turinys: laktozė monohidratas (žr. 2 skyriaus poskyrį „Alecensa sudėtyje yra laktozės“), hidroksipropilceliuliozė, natrio laurilsulfatas (žr. 2 skyriaus poskyrį „Alecensa sudėtyje yra natrio“), magnio stearatas ir karmeliozės kalcio druska;

Kapsulės kevalas: hipromeliozė, karagenanas, kalio chloridas, titano dioksidas (E171), kukurūzų krakmolas ir karnaubo vaškas;

Spausdinimo rašalas: raudonasis geležies oksidas (E172), geltonasis geležies oksidas (E172), indigokarminas (E132), karnaubo vaškas, baltasis šelakas ir glicerolio monooleatas.

Alecensa išvaizda ir kiekis pakuotėje

Alecensa kietoji kapsulė baltos spalvos kapsulė, ant kurios dangtelio juodu rašalu išspausdinta „ALE“, o ant korpuso juodu rašalu išspausdinta „150 mg“.

Kapsulės tiekiamos lizdinėse plokštelėse dėžutėse, kurių kiekvienoje yra 224 kietosios kapsulės (4 pakuotės po 56 kapsules). Kapsulės taip pat tiekiamos plastikiniuose buteliukuose, kurių kiekviename yra po 240 kietųjų kapsulių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Vokietija

Gamintojas

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: +385 1 4722 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas {MMMM m.-{mėnesio} mėn.}.

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu.