Kodas 98773
Gamintojas Norbrook

ALAMYCIN odos purškalas 140g (Norbrook)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

ALAMYCIN odos purškalas

 

1.             REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

 

Registruotojas:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate,

Monaghan, Airija

 

 

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą: Norbrook Manufacturing Ltd,

Rossmore Industrial Estate, Monaghan,

Airija

 

Norbrook Laboratories Ltd, Station Works,

Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP,

Jungtinė Karalystė

 

 

 

2.             VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

 

ALAMYCIN, odos purškalas

 

 

3.             VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Vienoje talpyklėje (140 g) yra:

 

veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų):

oksitetraciklino hidrochlorido                                                          3,6 %;

 

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

Patent Blue V (E131)                                                                     0,33 %,

propelentinių azoto dujų.

 

 

4.             INDIKACIJA (-OS)

 

Avims, sergančioms nagų puviniu, bei galvijams, kiaulėms ir avims, esant odos pažeidimų, sukeltų oksitetraciklinui jautrių mikroorganizmų, gydyti.

 

 

5.             KONTRAINDIKACIJOS

 

Nėra.


6.             NEPALANKIOS REAKCIJOS

 

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

 

 

7.             PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

Galvijai, avys, kiaulės.

 

 

8.             DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

 

Prieš gydant avis sergančias nagų puviniu, nagas būtina gerai nuvalyti ir apkarpyti. Prieš gydant žaizdas reikia išvalyti.

Prieš naudojimą reikia suplakti. Preparatą reikia purkšti ant pažeistos vietos keletą sekundžių ar kol visiškai padengia. Avys, gydytos nuo nagų puvinio, 1 val. turi būti laikomos ant sauso grindinio.

 

 

9.             NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

 

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

 

 

10.         IŠLAUKA

 

0 parų.

 

 

11.         SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

 

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Stengtis, kad laikymo vietos temperatūra nepakiltų aukščiau kaip 50 °C.

Slėginės talpyklės negalima perdurti ar deginti net ir po naudojimo.

 

 

12.         SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Būtina stengtis, kad preparato nepatektų ant odos, į akis ar kvėpavimo takus. Po naudojimo būtina plauti rankas.

Negalima purkšti ant liepsnos ar įkaitusių daiktų.

Aerozolis yra degus, todėl preparatą reikia naudoti gerai vėdinamose patalpose ir nerūkyti.

 

 

13.         SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.


14.         INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

 

2022-05-26

 

 

15.         KITA INFORMACIJA

 

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: dermatologinio naudojimo antibiotikai, tetraciklinai. ATCvet kodas: QD06AA03.

 

Oksitetraciklinas yra bakteriostatiškai veikiantis antibiotikas, kuris slopina jautrių bakterijų baltymų sintezę. Mikroorganizmo ląstelės viduje jis negrįžtamai jungiasi su ribosomų 30S subvieneto receptoriais ir trukdo aminoacil-transportinei RNR jungtis prie ribosomos ir iRNR komplekso. Tokiu būdu oksitetraciklinas neleidžia pridėti amino rūgščių prie besiformuojančios baltymo grandinės ir slopina bakterijų baltymų sintezę.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.