Kodas 101435
Gamintojas Heel

ZEEL LT amp VET 5ml N5 (Heel VET)

Veterinarijos tikslams.

INFORMACINIS LAPELIS

ZEEL, injekcinis tirpalas

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR

ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH,

Dr. Reckeweg Str. 2-4,

76532 Baden-Baden,

Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ZEEL, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:

Cartilago suis D6 5 μl,

Funiculus umbilicalis suis D6 5 μl,

Embryo suis D6 5 μl,

Placenta suis D6 5 μl,

Symphytum officinale D6 25 μl,

Solanum dulcamara D3 25 μl,

Nadidum D8 5 μl,

Coenzymum A D8 5 μl,

Sanguinaria canadensis D4 7,5 μl,

Arnica montana D3 50 μl,

Sulfur D6 9 μl,

Natrium diethyloxalaceticum D8 5 μl,

Acidum alpha-liponicum D8 5 μl,

Rhus toxicodendron D2 25 μl;

pagalbinių medžiagų:

natrio chlorido,

injekcinio vandens iki 5 ml.

4. INDIKACIJA (-OS)

Arkliams ir šunims sergant degeneracinėmis sąnarių ligomis, pvz., artroze, spondilioartroze,

tarpslankstelinių diskų, kaulų ligomis, poliartritu, lėtiniu tendovaginitu.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

9

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina

informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai ir šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė paros dozė yra:

arkliui 5 ml,

dideliam šuniui 3–4 ml,

vidutiniam šuniui 2 ml,

šuniukui 0,5–1 ml.

Sergantiems lėtinėmis ligomis ar joms kartojantis galima naudoti kas 4 d.

Stiklinės ampulės atidarymo instrukcija

Ampulės įpjauti nereikia. Ampulę laikyti spalvotu tašku į viršų ir pakreipus kampu. Pirštu pastuksenti

arba pakratyti ampulę, kad tirpalas subėgtų į apatinę jos dalį. Nulaužti ampulės viršūnę spaudžiant

žemyn nuo spalvoto taško. Ampulėje likusį nesunaudotą vaistą reikia išmesti.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

10

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies

reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2015-03-27

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be veterinarinio recepto.

Farmakoterapinė grupė: homeopatinis veterinarinis vaistas.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo

vietiniu atstovu.

UAB „Biomedela“

Studentų g. 25

50239 Kaunas

Mob. 8 656 60 130

El. paštas info@biomedela.com