Kodas 76821
Gamintojas Fresenius Kabi AB

WATER FOR INJECTIONS FRESENIUS, tirpiklis parenteriniam vartojimui, 1000 ml, N10

Vaistinis preparatas. Receptinis.
Veiklioji medžiaga:

Water for injections Fresenius tirpiklis parenteriniam vartojimui

Injekcinis vanduo

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-        Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-        Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-        Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-        Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1.       Kas yra Water for injections Fresenius ir kam jis vartojamas

2.       Kas žinotina prieš vartojant Water for injections Fresenius

3.       Kaip vartoti Water for injections Fresenius

4.       Galimas šalutinis poveikis

5.       Kaip laikyti Water for injections Fresenius

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1.       Kas yra Water for injections Fresenius ir kam jis vartojamas

 

Water for injections Fresenius tirpiklis parenteriniam vartojimui naudojamas į raumenis ir į veną leidžiamiems vaistams skiesti arba tirpinti.

 

 

2.       Kas žinotina prieš vartojant Water for injections Fresenius

 

Būtina perskaityti vaisto, kuris tirpinamas šiame skystyje arba juo skiedžiamas, pakuotės lapelį.

 

Leisti Water for injections į veną be vaisto draudžiama. Gali įvykti hemolizė (padidėjęs eritrocitų

irimas)

 

 

3.       Kaip vartoti Water for injections Fresenius

 

Water for injections Fresenius visada naudokite kaip nurodyta vaisto, kuris tirpinamas šiame skystyje arba juo skiedžiamas, pakuotės lapelyje. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4.       Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

 

Jei vien tik Water for injections Fresenius leidžiama į veną, gali pasireikšti hemolizė.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu http://www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5.       Kaip laikyti Water for injections Fresenius

 

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Polipropileno maišeliai

Laikyti ne aukštesnėje 25 °C temperatūroje.

 

Polietileno buteliukai su EuroCap dangteliais, polipropileno buteliukai su KabiClear dangteliais

Negalima užšaldyti.

 

Atidarius pakuotę ir laikantis visų antiseptikos reikalavimų, tirpiklį parenteriniam vartojimui galima vartoti ne ilgiau kaip 12 valandų.

 

Ant etiketės ir dėžutės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

 

6.       Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Water for injections Fresenius sudėtis

-        Veiklioji medžiaga yra injekcinis vanduo. Kiekviename ml tirpiklio parenteriniam vartojimui yra 1 ml injekcinio vandens.

-        Pagalbinių medžiagų nėra.

 

Water for injections Fresenius išvaizda ir kiekis pakuotėje

Tirpiklis parenteriniam vartojimui yra skaidrus, bespalvis, bekvapis skystis.

 

Pakuotėje jo yra 100 ml, 250 ml, 500 ml arba 1000 ml tirpiklio parenteriniam vartojimui.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

Registruotojas

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

Lenkija

 

Gamintojas

Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o

Sienkiewicza 25

99-300 Kutno

Lenkija

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

UAB „Fresenius Kabi Baltics“

Olimpiečių g. 1A-22, LT-09200, Vilnius

Lietuva

Tel. +370 52609169

Faksas +370 526 08 696

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2017-08-31

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.